It is currently 24 Feb 2019 03:06Forum rules


Accesează link-ul pentru a putea vedea regulile forumului

Daca doriti sa vi se modifice un plugin, va rugam postati aici .Reply to topic  [ 11 posts ] 
 Cerere plugin VIP [Rezolvat] 
Author Message
Membru, skill 0
Membru, skill 0

Joined: 05 Jan 2019 21:49
Posts: 10
Location: Neamt
Detinator Steam: Da
CS Status: Furien.Indungi.Ro # XP FURIEN MOD
Detinator server CS: Da
SteamID: privat
Fond eXtream: 0
Plugin Cerut: Vip pentru mod FURIEN
Descriere (adica ce face el mai exact): As dori un vip pentru modul furien, ce sa contina teleport, si godmode, si aspectul de mai jos.

Meniu VIP Premium:

1. Teleport
2. GodMode

0. Exit

Cum vreau mai exact?:
VIP sa se poata da dintr-un anumit folder, nu din users.ini. De exemplu, doar sa trec nick-ul jucatorilor in alt folder fie .ini fie .txt, si de acolo sa bag gradul. Sa pun numele complet intre "", exemplu: "Djjfurien".
Doresc si mesaje in chat.
Daca nu ai acces la comanda: Doar VIP-II Premium au acces la aceasta comanda.
Cand deschizi meniul: Ai deschis meniul VIP Premium.
Cand alegi o putere: Ai ales Teleport/GodMode. Aceasta putere poate fi folosita odata la 20 secunde.
Cand nu trec cele 20 secunde de la ultima folosire, sa scrie: Nu au trecut 20 secunde de la ultima folosire a puterii.

Mentionez, sa se poata utiliza DOAR o putere pe runda! De aici v-ati prins voi, poate mai trebuie ceva pe langa ce am precizat eu.. Este deja acest plugin, dar nu se poate compila, si are mai multe incluse.. Eu vreau strict doar godmode si teleport. Godmode sa fie doar 3 secunde.
Serverul ruleaza (HLDS/ReHLDS):ReHDLS
Versiune AMX Mod X: 1.8.2 cred
Modul Serverului: furien


Last edited by cs_all on 10 Feb 2019 18:52, edited 1 time in total.

Marcat ca "Rezolvat"01 Feb 2019 23:52
Profile multumesc ICQ YIM WWW
Scripter eXtreamCS
Scripter eXtreamCS
User avatar

Joined: 24 Aug 2011 11:24
Posts: 1964
Location: |<()|)
Detinator Steam: Da
CS Status: HLDS Builder
Detinator server CS: liber de contract
SteamID: riseofevo
Reputatie: Scripter eXtreamCS
Nume anterior: Adryyy
Fond eXtream: 0
Quote:
Este deja acest plugin, dar nu se poate compila, si are mai multe incluse..

ce plugin zici?


02 Feb 2019 01:33
Profile multumesc ICQ YIM
Membru, skill 0
Membru, skill 0

Joined: 05 Jan 2019 21:49
Posts: 10
Location: Neamt
Detinator Steam: Da
CS Status: Furien.Indungi.Ro # XP FURIEN MOD
Detinator server CS: Da
SteamID: privat
Fond eXtream: 0
cereri-pluginuri/cerere-plugin-furien-t218242.html Acesta

Mentionez, prntru utilizarea puterii trebuie bind "tasta" power, dar sa nu se faca bin automat si sa modifice fisierele jucatorului (adica configs.cfg)


02 Feb 2019 09:10
Profile multumesc ICQ YIM WWW
Scripter eXtreamCS
Scripter eXtreamCS
User avatar

Joined: 24 Aug 2011 11:24
Posts: 1964
Location: |<()|)
Detinator Steam: Da
CS Status: HLDS Builder
Detinator server CS: liber de contract
SteamID: riseofevo
Reputatie: Scripter eXtreamCS
Nume anterior: Adryyy
Fond eXtream: 0
| Afiseaza codul
Code:
#include < amxmodx >
#include < amxmisc >
#include < fakemeta >
#include < fun >
#include < xs >
#include <hamsandwich>

#pragma tabsize 0

#define POWERS_TIMER    20.0

new Float:g_fLastUsed[ 33 ],Float:fTime

new bool:g_bTeleport[ 33 ],bool:g_bGM[ 33 ]

new const VIP_DIR[]=   "addons/amxmodx/configs/VIP"
new const VIP_FILE[]=   "vips.ini"

new File[125],bool:IsUserVip[33] = false,Trie:LoadVip

public plugin_init( )
{
   register_event( "HLTV", "event_new_round", "a", "1=0", "2=0" );
   
   register_clcmd( "say", "SayChatAnswer" );
   register_clcmd( "say_team", "SayChatAnswer" );
   
   register_concmd( "+teleport", "cmdVIPTeleport" );
   register_concmd( "-teleport", "cmdVIPTeleport" );
   
   LoadVip = TrieCreate()
}

public plugin_precache()   if(!dir_exists(VIP_DIR))   mkdir(VIP_DIR)

public plugin_cfg()
{
   formatex(File,charsmax(File),"%s/%s",VIP_DIR, VIP_FILE)
   if(!file_exists (File))
   {
      write_file (File,"; ===========================================================");
      write_file (File,"; --------------------- VIP LIST ----------------------------");
      write_file (File,"; ===========================================================");
      write_file (File,"; Nota: Incepe randul cu ; pentru a dezactiva un VIP");
      write_file (File,"; Nota: Pentru a adauga un nume cu spatiu, pune-l intre ^"^"");
   }
   
   new FilePointer,Key[32],FileData[256]
   FilePointer = fopen(File,"rt")
   /*if(!file_exists(File))
{
   FilePointer = fopen(File,"w")
   fclose(FilePointer)
}*/
   if(FilePointer)
   {
      while(!feof(FilePointer))//fgets
      {
         //trim(FileData)
         fgets(FilePointer,FileData,charsmax(FileData))
         if ( !strlen (FileData) || FileData[0] == ';' )   continue;
         parse(FileData,Key,charsmax(Key))
         TrieSetCell(LoadVip,Key,charsmax(Key))
      }
      fclose(FilePointer)
   }
}

public client_connect(id) {
   new szName[32]
   get_user_name(id,szName,charsmax(szName))

   if(TrieKeyExists(LoadVip,szName))   IsUserVip[id] = true
}
public client_infochanged(id) {
   new oldname[32],newname[32]
   get_user_name(id,oldname,charsmax(oldname))
   get_user_info(id,"name",newname,charsmax(newname))

   if(equal(newname,oldname))   return
   
   if(TrieKeyExists(LoadVip,newname))   IsUserVip[id] = true
   else   IsUserVip[id] = false
}
public plugin_end()   TrieDestroy(LoadVip)
public client_disconnect(id)   IsUserVip[id] = false

public event_new_round()
{
   for(new id;id<=get_maxplayers();id++)
   {
      g_bGM[id]=false
      g_bTeleport[id]=false
   }
}

public SayChatAnswer( id )
{
   new szSaid[ 132 ];
   read_args( szSaid, sizeof ( szSaid ) - 1 );
   remove_quotes( szSaid );
   
   if ( contain( szSaid, "/vip" )!=-1 || contain( szSaid, "/vips" )!=-1 )
   {
      if(IsUserVip[id])
      {
         ShowMenuVIP( id );
         client_print(id,print_chat,"Ai deschis meniul VIP Premium.")
      }
      else
      {
         client_print(id,print_chat,"Doar VIP-II Premium au acces la aceasta comanda.")
      }
   }
}
public ShowMenuVIP( id )
{
   new szMenu;
   szMenu = menu_create( "\rMeniu VIP Premium:\w", "iContent" );
   
   menu_additem( szMenu, "\wTeleport",    "2" );
   menu_additem( szMenu, "\wGodMode",    "1" );
   
   menu_setprop( szMenu, MPROP_NUMBER_COLOR, "\r" );
   menu_setprop( szMenu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL );
   menu_display( id, szMenu, 0 );
}
public iContent( id, szMenu, Item )
{
   if ( Item == MENU_EXIT||!is_user_alive(id) )
   {
      menu_destroy( szMenu )
      return PLUGIN_HANDLED;
   }
   
   new iData[ 9 ], szName[ 32 ];
   new iAccess, iCallback;
   menu_item_getinfo( szMenu, Item, iAccess, iData, sizeof ( iData ) - 1, szName, sizeof ( szName ) - 1, iCallback );
   
   new iKeys = str_to_num( iData );
   switch( iKeys )
   {
      case 1:
      {
         if(g_bGM[id]||g_bTeleport[id])   return PLUGIN_HANDLED
         
         g_bGM[id]=true
         set_user_godmode(id,1)
         
         client_print( id, print_chat, "Ai primit GodMode!" );
         client_print(id,print_chat,"Aceasta putere poate fi folosita odata la 20 secunde.")
         
         if( g_fLastUsed[ id ] > 0.0 && ( fTime - g_fLastUsed[ id ] ) < POWERS_TIMER )
         {
            client_print( id, print_chat, "Nu au trecut %i de la ultima folosire a puterii",floatround( POWERS_TIMER ) );
            return PLUGIN_HANDLED;
         }
         
         g_fLastUsed[id] = fTime;
         
         set_task( 3.0, "End_God", id);
      }
      
      case 2:
      {
         if(g_bTeleport[id]||g_bGM[id])   return PLUGIN_HANDLED
         g_bTeleport[ id ]  = true;
         
         client_cmd( id, ";bind v +teleport" );
         
         client_print( id, print_chat, "Ai primit Teleport!" );
         client_print( id, print_chat, "Aceasta putere poate fi folosita odata la 20 secunde." );
      }
   }
   return PLUGIN_HANDLED
}

public End_God(id)   if(is_user_connected(id)&&g_bGM[id])   set_user_godmode(id,0)

public cmdVIPTeleport( id )
{
   if( !is_user_alive( id ) || !g_bTeleport[ id ] )   return PLUGIN_HANDLED;
   
   fTime = get_gametime( );
   
   if( g_fLastUsed[ id ] > 0.0 && ( fTime - g_fLastUsed[ id ] ) < POWERS_TIMER )
   {
      client_print( id, print_chat, "Nu au trecut %i de la ultima folosire a puterii",floatround( POWERS_TIMER ) );
      return PLUGIN_HANDLED;
   }
   
   static Float:start[ 3 ], Float:dest[ 3 ];
   pev(id, pev_origin, start);
   pev(id, pev_view_ofs, dest);
   xs_vec_add(start, dest, start);
   pev(id, pev_v_angle, dest);
   
   engfunc(EngFunc_MakeVectors, dest);
   global_get(glb_v_forward, dest);
   xs_vec_mul_scalar(dest, 9999.0, dest);
   xs_vec_add(start, dest, dest);
   engfunc(EngFunc_TraceLine, start, dest, IGNORE_MONSTERS, id, 0);
   get_tr2(0, TR_vecEndPos, start);
   get_tr2(0, TR_vecPlaneNormal, dest);
   
   static const player_hull[] = {HULL_HUMAN, HULL_HEAD};
   engfunc(EngFunc_TraceHull, start, start, DONT_IGNORE_MONSTERS, player_hull[_:!!(pev(id, pev_flags) & FL_DUCKING)], id, 0);
   
   if ( !get_tr2(0, TR_StartSolid) && !get_tr2(0, TR_AllSolid) &&  get_tr2(0, TR_InOpen))
   {
      engfunc(EngFunc_SetOrigin, id, start);
      return PLUGIN_HANDLED;
   }
   
   static Float:size[3];
   pev(id, pev_size, size);
   
   xs_vec_mul_scalar(dest, (size[0] + size[1]) / 2.0, dest);
   xs_vec_add(start, dest, dest);
   engfunc(EngFunc_SetOrigin, id, dest);
   
   g_fLastUsed[id] = fTime;
   
   return PLUGIN_HANDLED;
}


02 Feb 2019 14:57
Profile multumesc ICQ YIM
Membru, skill 0
Membru, skill 0

Joined: 05 Jan 2019 21:49
Posts: 10
Location: Neamt
Detinator Steam: Da
CS Status: Furien.Indungi.Ro # XP FURIEN MOD
Detinator server CS: Da
SteamID: privat
Fond eXtream: 0
Cateva erori.
1. Cand ma teleportez, raman blocat in acel loc unde ma teleportez.
2. La godmode, nu sunt sigur daca merge. S-ar putea adauga in hud un mesaj "Godmode activ: Secundele (3,2,1sa apara ca scad secundele).


02 Feb 2019 16:20
Profile multumesc ICQ YIM WWW
Scripter eXtreamCS
Scripter eXtreamCS
User avatar

Joined: 24 Aug 2011 11:24
Posts: 1964
Location: |<()|)
Detinator Steam: Da
CS Status: HLDS Builder
Detinator server CS: liber de contract
SteamID: riseofevo
Reputatie: Scripter eXtreamCS
Nume anterior: Adryyy
Fond eXtream: 0
bind v power pentru amân2

spritres de pus:
https://www88.zippyshare.com/v/HZQggIyA/file.html
https://www88.zippyshare.com/v/lrs7NowR/file.html


| Afiseaza codul
Code:
#include < amxmodx >
#include < amxmisc >
#include < fakemeta >
#include <fakemeta_util>
#include < fun >
#include < xs >
#include <hamsandwich>
#include <engine>

#pragma tabsize 0

new bool:g_bTeleport[ 33 ],bool:g_bGM[ 33 ]

//--| GodMode |--//
new GodMode_Cooldown[33] = 0;
new GodMode_DurationCooldown[33] = 0;
//--| Teleport |--//
new TeleportSprite, TeleportSprite2;
new Teleport_Cooldown[33];
new const SOUND_BLINK[] = { "weapons/flashbang-1.wav" };
const UNIT_SEC = 0x1000;
const FFADE = 0x0000;
new CvarTeleportCooldown, CvarTeleportRange,CvarGodModeCooldown, CvarGodModeDuration

new const VIP_DIR[]=   "addons/amxmodx/configs/VIP"
new const VIP_FILE[]=   "vips.ini"

new File[125],bool:IsUserVip[33] = false,Trie:LoadVip

public plugin_init( )
{
   register_event( "HLTV", "event_new_round", "a", "1=0", "2=0" );
   register_event("DeathMsg", "Death", "a");
   
   RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "Spawn", 1);
   
   register_clcmd( "say", "SayChatAnswer" );
   register_clcmd( "say_team", "SayChatAnswer" );
   
register_clcmd("power", "Power");
   
   LoadVip = TrieCreate()
   
    CvarTeleportCooldown = register_cvar("vip_teleport_cooldown", "20.0");   // Teleport Cooldown
   CvarTeleportRange = register_cvar("vip_teleport_range", "12345");   // Teleport Range
   
   CvarGodModeCooldown = register_cvar("vip_godmode_cooldown", "20.0");   // GodMode Cooldown
   CvarGodModeDuration = register_cvar("vip_godmode_duration", "3.0");   // GodMode Duration
}

public plugin_precache()
{
   if(!dir_exists(VIP_DIR))   mkdir(VIP_DIR)
   
      TeleportSprite = precache_model( "sprites/shockwave.spr");
   TeleportSprite2 = precache_model( "sprites/blueflare2.spr");
}

public plugin_cfg()
{
   formatex(File,charsmax(File),"%s/%s",VIP_DIR, VIP_FILE)
   if(!file_exists (File))
   {
      write_file (File,"; ===========================================================");
      write_file (File,"; --------------------- VIP LIST ----------------------------");
      write_file (File,"; ===========================================================");
      write_file (File,"; Nota: Incepe randul cu ; pentru a dezactiva un VIP");
      write_file (File,"; Nota: Pentru a adauga un nume cu spatiu, pune-l intre ^"^"");
   }
   
   new FilePointer,Key[32],FileData[256]
   FilePointer = fopen(File,"rt")
   /*if(!file_exists(File))
{
   FilePointer = fopen(File,"w")
   fclose(FilePointer)
}*/
   if(FilePointer)
   {
      while(!feof(FilePointer))//fgets
      {
         //trim(FileData)
         fgets(FilePointer,FileData,charsmax(FileData))
         if ( !strlen (FileData) || FileData[0] == ';' )   continue;
         parse(FileData,Key,charsmax(Key))
         TrieSetCell(LoadVip,Key,charsmax(Key))
      }
      fclose(FilePointer)
   }
}

public client_connect(id) {
   new szName[32]
   get_user_name(id,szName,charsmax(szName))

   if(TrieKeyExists(LoadVip,szName))   IsUserVip[id] = true
}
public client_infochanged(id) {
   new oldname[32],newname[32]
   get_user_name(id,oldname,charsmax(oldname))
   get_user_info(id,"name",newname,charsmax(newname))

   if(equal(newname,oldname))   return
   
   if(TrieKeyExists(LoadVip,newname))   IsUserVip[id] = true
   else   IsUserVip[id] = false
}
public plugin_end()   TrieDestroy(LoadVip)

//------| Client Power |------//
public Power(id)  {
   static Float:start[3];
   static Float:aim[3];

   pev(id, pev_origin, start);
   fm_get_aim_origin(id, aim);

   start[2] += 16.0; // raise
   aim[2] += 16.0; // raise
   
   if (IsUserVip[id]&& is_user_alive(id) && g_bGM[id] && !GodMode_DurationCooldown[id]) {

   if (GodMode_Cooldown[id]) {
   ColorChat(id,"^x03[AMXX]^x04 Puterea GodMode iti va reveni in^x03 %d secunde.",GodMode_Cooldown[id]);
   return PLUGIN_CONTINUE;
   }
   set_user_godmode(id, 1);
   GodMode_DurationCooldown[id] = get_pcvar_num(CvarGodModeDuration)
   set_task(1.0, "GodModeShowHUD", id, _, _, "b");
   set_hudmessage(0, 100, 200, 0.05, 0.60, 0, 1.0, 1.1, 0.0, 0.0, -11);
   if(get_pcvar_num(CvarGodModeDuration) != 1) {
   show_hudmessage(id, "Ai GodMode pentru: %d secunde",get_pcvar_num(CvarGodModeDuration));
   }
   if(get_pcvar_num(CvarGodModeDuration) == 1) {
   show_hudmessage(id, "Ai GodMode pentru: %d secunda",get_pcvar_num(CvarGodModeDuration));
   }
   return PLUGIN_HANDLED;
   }

   else if  (IsUserVip[id] && is_user_alive(id) && g_bTeleport[id]) {   
   if (Teleport_Cooldown[id]) {
   ColorChat(id,"^x03[AMXX]^x04 Puterea Teleport iti va reveni in^x03 %d secunde.",Teleport_Cooldown[id]);
   return PLUGIN_CONTINUE;
   }
   if (teleport(id)) {
   emit_sound(id, CHAN_STATIC, SOUND_BLINK, 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM);
   remove_task(id);
   Teleport_Cooldown[id] = get_pcvar_num(CvarTeleportCooldown);
   set_task(1.0, "TeleportShowHUD", id, _, _, "b");
   set_hudmessage(0, 100, 200, 0.05, 0.60, 0, 1.0, 1.1, 0.0, 0.0, -11);
   if(get_pcvar_num(CvarTeleportCooldown) != 1) {
   show_hudmessage(id, "Puterea Teleport iti va reveni in: %d secunde",get_pcvar_num(CvarTeleportCooldown));
   }
   if(get_pcvar_num(CvarTeleportCooldown) == 1) {
   show_hudmessage(id, "Puterea Teleport iti va reveni in: %d secunda",get_pcvar_num(CvarTeleportCooldown));
   }
   return PLUGIN_HANDLED;
   }
   else {
   Teleport_Cooldown[id] = 0;
   ColorChat(id, "^x03[AMXX]^x04 Pozitia de teleportare este invalida.");
   return PLUGIN_HANDLED;
   }
   return PLUGIN_HANDLED;
   }
   return PLUGIN_HANDLED;
   }

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Client |
//==========================================================================================================
//------| Client PutinServer |------//
public client_putinserver(id) {
   GodMode_Cooldown[id] = 0;
   GodMode_DurationCooldown[id] = 0;
   Teleport_Cooldown[id] = 0;
   }
//------| Client Disconnect |------//
public client_disconnect(id) { 
   GodMode_Cooldown[id] = 0;
   GodMode_DurationCooldown[id] = 0;
   Teleport_Cooldown[id] = 0;
   
   IsUserVip[id] = false
   }
//------| Client Spawn |------//   
public Spawn(id) {
   remove_task(id);
   GodMode_Cooldown[id] = 0;
   GodMode_DurationCooldown[id] = 0;
   Teleport_Cooldown[id] = 0;
   }
//------| Client Death |------//
public Death() {
   remove_task(read_data(2));
   GodMode_Cooldown[read_data(2)] = 0;
   GodMode_DurationCooldown[read_data(2)] = 0;
   
   Teleport_Cooldown[read_data(2)] = 0;
   }
//------| Client Power |------//

public event_new_round()
{
   for(new id;id<=get_maxplayers();id++)
   {
      g_bGM[id]=false
      g_bTeleport[id]=false
   }
}

public SayChatAnswer( id )
{
   new szSaid[ 132 ];
   read_args( szSaid, sizeof ( szSaid ) - 1 );
   remove_quotes( szSaid );
   
   if ( contain( szSaid, "/vip" )!=-1 || contain( szSaid, "/vips" )!=-1 )
   {
      if(IsUserVip[id])
      {
         ShowMenuVIP( id );
         client_print(id,print_chat,"Ai deschis meniul VIP Premium.")
      }
      else
      {
         client_print(id,print_chat,"Doar VIP-II Premium au acces la aceasta comanda.")
      }
   }
}
public ShowMenuVIP( id )
{
   new szMenu;
   szMenu = menu_create( "\rMeniu VIP Premium:\w", "iContent" );
   
   menu_additem( szMenu, "\wTeleport",    "2" );
   menu_additem( szMenu, "\wGodMode",    "1" );
   
   menu_setprop( szMenu, MPROP_NUMBER_COLOR, "\r" );
   menu_setprop( szMenu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL );
   menu_display( id, szMenu, 0 );
}
public iContent( id, szMenu, Item )
{
   if ( Item == MENU_EXIT||!is_user_alive(id) )
   {
      menu_destroy( szMenu )
      return PLUGIN_HANDLED;
   }
   
   new iData[ 9 ], szName[ 32 ];
   new iAccess, iCallback;
   menu_item_getinfo( szMenu, Item, iAccess, iData, sizeof ( iData ) - 1, szName, sizeof ( szName ) - 1, iCallback );
   
   new iKeys = str_to_num( iData );
   switch( iKeys )
   {
      case 1:
      {
         if(g_bGM[id]||g_bTeleport[id])   return PLUGIN_HANDLED
         
         g_bGM[id]=true
         set_user_godmode(id,1)
         
         client_print( id, print_chat, "Ai primit GodMode!" );
         client_print(id,print_chat,"Aceasta putere poate fi folosita odata la 20 secunde.")
   
   remove_task(id);
   if(GodMode_Cooldown[id]) {
   GodModeShowHUD2(id);
   }
      }
     
      case 2:
      {
         if(g_bTeleport[id]||g_bGM[id])   return PLUGIN_HANDLED
         g_bTeleport[ id ]  = true;
         
         client_cmd( id, ";bind v power" );
         
         client_print( id, print_chat, "Ai primit Teleport!" );
         client_print( id, print_chat, "Aceasta putere poate fi folosita odata la 20 secunde." );
   
       remove_task(id);
   if(Teleport_Cooldown[id]) {
   TeleportShowHUD(id);
   }
      }
   }
   return PLUGIN_HANDLED
}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// GodMode |
//==========================================================================================================   
public GodModeShowHUD(id) {
   if (!is_user_alive(id) || !g_bGM[id]) {
   remove_task(id);
   GodMode_DurationCooldown[id] = 0;
   set_user_godmode(id, 0);
   return PLUGIN_HANDLED;
   }
   set_hudmessage(0, 100, 200, 0.05, 0.60, 0, 1.0, 1.1, 0.0, 0.0, -11);
   if(is_user_alive(id) && GodMode_DurationCooldown[id] == 1) {
   GodMode_DurationCooldown[id] --;
   show_hudmessage(id, "Ai GodMode pentru: %d secunda",GodMode_DurationCooldown[id]);
   }
   if(is_user_alive(id) && GodMode_DurationCooldown[id] > 1) {
   GodMode_DurationCooldown[id] --;
   show_hudmessage(id, "Ai GodMode pentru: %d secunde",GodMode_DurationCooldown[id]);
   }
   if(GodMode_DurationCooldown[id] <= 0) {
   show_hudmessage(id, "Nu mai ai GodMode");
   ColorChat(id,"^x03[AMXX]^x04 Nu mai ai GodMode.");
   remove_task(id);
   set_user_godmode(id, 0);
   GodMode_DurationCooldown[id] = 0;
   GodMode_Cooldown[id] = get_pcvar_num(CvarGodModeCooldown);
   set_task(1.0, "GodModeShowHUD2", id, _, _, "b");
   set_hudmessage(0, 100, 200, 0.05, 0.60, 0, 1.0, 1.1, 0.0, 0.0, -11);
   if(get_pcvar_num(CvarGodModeCooldown) != 1) {
   show_hudmessage(id, "Puterea GodMode iti va reveni in: %d secunde",get_pcvar_num(CvarGodModeCooldown));
   }
   if(get_pcvar_num(CvarGodModeCooldown) == 1) {
   show_hudmessage(id, "Puterea GodMode iti va reveni in: %d secunda",get_pcvar_num(CvarGodModeCooldown));
   }
   return PLUGIN_HANDLED;
   }
   return PLUGIN_HANDLED;
   }
   
public GodModeShowHUD2(id) {
   if (!is_user_alive(id) || !g_bGM[id]) {
   remove_task(id);
   GodMode_Cooldown[id] = 0;
   return PLUGIN_HANDLED;
   }
   set_hudmessage(0, 100, 200, 0.05, 0.60, 0, 1.0, 1.1, 0.0, 0.0, -11);
   if(is_user_alive(id) && GodMode_Cooldown[id] == 1) {
   GodMode_Cooldown[id] --;
   show_hudmessage(id, "Puterea GodMode iti va reveni in: %d secunda",GodMode_Cooldown[id]);
   }
   if(is_user_alive(id) && GodMode_Cooldown[id] > 1) {
   GodMode_Cooldown[id] --;
   show_hudmessage(id, "Puterea GodMode iti va reveni in: %d secunde",GodMode_Cooldown[id]);
   }
   if(GodMode_Cooldown[id] <= 0) {
   show_hudmessage(id, "Ti-a revenit puterea GodMode");
   ColorChat(id,"^x03[AMXX]^x04 Iti poti folosi din nou puterea GodMode.");
   remove_task(id);
   GodMode_Cooldown[id] = 0;
   }
   return PLUGIN_HANDLED;
   }
   
   
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Teleport |
//==========================================================================================================
public TeleportShowHUD(id) {
   if (!is_user_alive(id) || !g_bTeleport[id]) {
   remove_task(id);
   Teleport_Cooldown[id] = 0;
   return PLUGIN_HANDLED;
   }
   set_hudmessage(0, 100, 200, 0.05, 0.60, 0, 1.0, 1.1, 0.0, 0.0, -11);
   if(is_user_alive(id) && Teleport_Cooldown[id] == 1) {
   Teleport_Cooldown[id] --;
   show_hudmessage(id, "Puterea Teleport iti va reveni in: %d secunda",Teleport_Cooldown[id]);
   }
   if(is_user_alive(id) && Teleport_Cooldown[id] > 1) {
   Teleport_Cooldown[id] --;
   show_hudmessage(id, "Puterea Teleport iti va reveni in: %d secunde",Teleport_Cooldown[id]);
   }
   if(Teleport_Cooldown[id] <= 0) {
   show_hudmessage(id, "Ti-a revenit puterea de Teleport");
   ColorChat(id,"^x03[AMXX]^x04 Iti poti folosi din nou puterea de Teleport.");
   remove_task(id);
   Teleport_Cooldown[id] = 0;
   }
   return PLUGIN_HANDLED;
   }
bool:teleport(id) {
   new Float:vOrigin[3], Float:vNewOrigin[3],
   Float:vNormal[3], Float:vTraceDirection[3],
   Float:vTraceEnd[3];
   
   pev(id, pev_origin, vOrigin);
   
   velocity_by_aim(id, get_pcvar_num(CvarTeleportRange), vTraceDirection);
   xs_vec_add(vTraceDirection, vOrigin, vTraceEnd);
   
   engfunc(EngFunc_TraceLine, vOrigin, vTraceEnd, DONT_IGNORE_MONSTERS, id, 0);
   
   new Float:flFraction;
   get_tr2(0, TR_flFraction, flFraction);
   if (flFraction < 1.0) {
   get_tr2(0, TR_vecEndPos, vTraceEnd);
   get_tr2(0, TR_vecPlaneNormal, vNormal);
   }
   
   xs_vec_mul_scalar(vNormal, 40.0, vNormal); // do not decrease the 40.0
   xs_vec_add(vTraceEnd, vNormal, vNewOrigin);
   
   if (is_player_stuck(id, vNewOrigin))
   return false;
   
   emit_sound(id, CHAN_STATIC, SOUND_BLINK, 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM);
   tele_effect(vOrigin);
   
   engfunc(EngFunc_SetOrigin, id, vNewOrigin);
   
   tele_effect2(vNewOrigin);
   
   return true;
   }

stock is_player_stuck(id, Float:originF[3]) {
   engfunc(EngFunc_TraceHull, originF, originF, 0, (pev(id, pev_flags) & FL_DUCKING) ? HULL_HEAD : HULL_HUMAN, id, 0);
   
   if (get_tr2(0, TR_StartSolid) || get_tr2(0, TR_AllSolid) || !get_tr2(0, TR_InOpen))
   return true;
   
   return false;
   }

stock tele_effect(const Float:torigin[3]) {
   new origin[3];
   origin[0] = floatround(torigin[0]);
   origin[1] = floatround(torigin[1]);
   origin[2] = floatround(torigin[2]);
   
   message_begin(MSG_PAS, SVC_TEMPENTITY, origin);
   write_byte(TE_BEAMCYLINDER);
   write_coord(origin[0]);
   write_coord(origin[1]);
   write_coord(origin[2]+10);
   write_coord(origin[0]);
   write_coord(origin[1]);
   write_coord(origin[2]+60);
   write_short(TeleportSprite);
   write_byte(0);
   write_byte(0);
   write_byte(3);
   write_byte(60);
   write_byte(0);
   write_byte(255);
   write_byte(255);
   write_byte(255);
   write_byte(255);
   write_byte(0);
   message_end();
   }

stock tele_effect2(const Float:torigin[3]) {
   new origin[3];
   origin[0] = floatround(torigin[0]);
   origin[1] = floatround(torigin[1]);
   origin[2] = floatround(torigin[2]);
   
   message_begin(MSG_PAS, SVC_TEMPENTITY, origin);
   write_byte(TE_BEAMCYLINDER);
   write_coord(origin[0]);
   write_coord(origin[1]);
   write_coord(origin[2]+10);
   write_coord(origin[0]);
   write_coord(origin[1]);
   write_coord(origin[2]+60);
   write_short(TeleportSprite);
   write_byte(0);
   write_byte(0);
   write_byte(3);
   write_byte(60);
   write_byte(0);
   write_byte(255);
   write_byte(255);
   write_byte(255);
   write_byte(255);
   write_byte(0);
   message_end();
   
   message_begin(MSG_BROADCAST, SVC_TEMPENTITY);
   write_byte(TE_SPRITETRAIL);
   write_coord(origin[0]);
   write_coord(origin[1]);
   write_coord(origin[2]+40);
   write_coord(origin[0]);
   write_coord(origin[1]);
   write_coord(origin[2]);
   write_short(TeleportSprite2);
   write_byte(30);
   write_byte(10);
   write_byte(1);
   write_byte(50);
   write_byte(10);
   message_end();
   }
   
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Color Chat |
//==========================================================================================================
stock ColorChat(const id, const input[], any:...) {
   new count = 1, players[32];
   static msg[191];
   vformat(msg, 190, input, 3);
 
   replace_all(msg, 190, "^x04", "^4");
   replace_all(msg, 190, "^x01", "^1");
   replace_all(msg, 190, "^x03", "^3");
 
   if(id) players[0] = id;
   else get_players(players, count, "ch"); {
   for(new i = 0; i < count; i++) {
   if(is_user_connected(players[i])) {
   message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid("SayText"), _, players[i]);
   write_byte(players[i]);
   write_string(msg);
   message_end();
   }
   }
   }
   }


02 Feb 2019 18:29
Profile multumesc ICQ YIM
Membru, skill 0
Membru, skill 0

Joined: 05 Jan 2019 21:49
Posts: 10
Location: Neamt
Detinator Steam: Da
CS Status: Furien.Indungi.Ro # XP FURIEN MOD
Detinator server CS: Da
SteamID: privat
Fond eXtream: 0
Functionabil! Daca mai am nevoie de ceva modificari, ti-as putea lasa PM, daca inchizi topicul!

Multumesc!

EDIT: o problema.. Cand dau /vip, si iau godmode, se activeaza fara sa apas eu pe vreo tasta sa l activez.. si tine mereu, non stop. Se poate rezolva ?


02 Feb 2019 19:41
Profile multumesc ICQ YIM WWW
Membru, skill 0
Membru, skill 0

Joined: 05 Jan 2019 21:49
Posts: 10
Location: Neamt
Detinator Steam: Da
CS Status: Furien.Indungi.Ro # XP FURIEN MOD
Detinator server CS: Da
SteamID: privat
Fond eXtream: 0
:up: :up: :up: UP


03 Feb 2019 22:40
Profile multumesc ICQ YIM WWW
Scripter eXtreamCS
Scripter eXtreamCS
User avatar

Joined: 24 Aug 2011 11:24
Posts: 1964
Location: |<()|)
Detinator Steam: Da
CS Status: HLDS Builder
Detinator server CS: liber de contract
SteamID: riseofevo
Reputatie: Scripter eXtreamCS
Nume anterior: Adryyy
Fond eXtream: 0
| Afiseaza codul
Code:
#include < amxmodx >
#include < amxmisc >
#include < fakemeta >
#include <fakemeta_util>
#include < fun >
#include < xs >
#include <hamsandwich>
#include <engine>

#pragma tabsize 0

new bool:g_bTeleport[ 33 ],bool:g_bGM[ 33 ]

//--| GodMode |--//
new GodMode_Cooldown[33] = 0;
new GodMode_DurationCooldown[33] = 0;
//--| Teleport |--//
new TeleportSprite, TeleportSprite2;
new Teleport_Cooldown[33];
new const SOUND_BLINK[] = { "weapons/flashbang-1.wav" };
const UNIT_SEC = 0x1000;
const FFADE = 0x0000;
new CvarTeleportCooldown, CvarTeleportRange,CvarGodModeCooldown, CvarGodModeDuration

new const VIP_DIR[]=   "addons/amxmodx/configs/VIP"
new const VIP_FILE[]=   "vips.ini"

new File[125],bool:IsUserVip[33] = false,Trie:LoadVip

public plugin_init( )
{
   register_event( "HLTV", "event_new_round", "a", "1=0", "2=0" );
   register_event("DeathMsg", "Death", "a");
   
   RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "Spawn", 1);
   
   register_clcmd( "say", "SayChatAnswer" );
   register_clcmd( "say_team", "SayChatAnswer" );
   
register_clcmd("power", "Power");
   
   LoadVip = TrieCreate()
   
    CvarTeleportCooldown = register_cvar("vip_teleport_cooldown", "20.0");   // Teleport Cooldown
   CvarTeleportRange = register_cvar("vip_teleport_range", "12345");   // Teleport Range
   
   CvarGodModeCooldown = register_cvar("vip_godmode_cooldown", "20.0");   // GodMode Cooldown
   CvarGodModeDuration = register_cvar("vip_godmode_duration", "3.0");   // GodMode Duration
}

public plugin_precache()
{
   if(!dir_exists(VIP_DIR))   mkdir(VIP_DIR)
   
      TeleportSprite = precache_model( "sprites/shockwave.spr");
   TeleportSprite2 = precache_model( "sprites/blueflare2.spr");
}

public plugin_cfg()
{
   formatex(File,charsmax(File),"%s/%s",VIP_DIR, VIP_FILE)
   if(!file_exists (File))
   {
      write_file (File,"; ===========================================================");
      write_file (File,"; --------------------- VIP LIST ----------------------------");
      write_file (File,"; ===========================================================");
      write_file (File,"; Nota: Incepe randul cu ; pentru a dezactiva un VIP");
      write_file (File,"; Nota: Pentru a adauga un nume cu spatiu, pune-l intre ^"^"");
   }
   
   new FilePointer,Key[32],FileData[256]
   FilePointer = fopen(File,"rt")
   /*if(!file_exists(File))
{
   FilePointer = fopen(File,"w")
   fclose(FilePointer)
}*/
   if(FilePointer)
   {
      while(!feof(FilePointer))//fgets
      {
         //trim(FileData)
         fgets(FilePointer,FileData,charsmax(FileData))
         if ( !strlen (FileData) || FileData[0] == ';' )   continue;
         parse(FileData,Key,charsmax(Key))
         TrieSetCell(LoadVip,Key,charsmax(Key))
      }
      fclose(FilePointer)
   }
}

public client_connect(id) {
   new szName[32]
   get_user_name(id,szName,charsmax(szName))

   if(TrieKeyExists(LoadVip,szName))   IsUserVip[id] = true
}
public client_infochanged(id) {
   new oldname[32],newname[32]
   get_user_name(id,oldname,charsmax(oldname))
   get_user_info(id,"name",newname,charsmax(newname))

   if(equal(newname,oldname))   return
   
   if(TrieKeyExists(LoadVip,newname))   IsUserVip[id] = true
   else   IsUserVip[id] = false
}
public plugin_end()   TrieDestroy(LoadVip)

//------| Client Power |------//
public Power(id)  {
   static Float:start[3];
   static Float:aim[3];

   pev(id, pev_origin, start);
   fm_get_aim_origin(id, aim);

   start[2] += 16.0; // raise
   aim[2] += 16.0; // raise
   
   if (IsUserVip[id]&& is_user_alive(id) && g_bGM[id] && !GodMode_DurationCooldown[id]) {

   if (GodMode_Cooldown[id]) {
   ColorChat(id,"^x03[AMXX]^x04 Puterea GodMode iti va reveni in^x03 %d secunde.",GodMode_Cooldown[id]);
set_user_godmode(id, 0);
   return PLUGIN_HANDLED;
   }
   else
   {
   set_user_godmode(id, 1);
   GodMode_DurationCooldown[id] = get_pcvar_num(CvarGodModeDuration)
   set_task(1.0, "GodModeShowHUD", id, _, _, "b");
   set_hudmessage(0, 100, 200, 0.05, 0.60, 0, 1.0, 1.1, 0.0, 0.0, -11);
   if(get_pcvar_num(CvarGodModeDuration) != 1) {
   show_hudmessage(id, "Ai GodMode pentru: %d secunde",get_pcvar_num(CvarGodModeDuration));
   }
   else if(get_pcvar_num(CvarGodModeDuration) == 1) {
   show_hudmessage(id, "Ai GodMode pentru: %d secunda",get_pcvar_num(CvarGodModeDuration));
   }
   return PLUGIN_HANDLED;
   }
   }

   else if  (IsUserVip[id] && is_user_alive(id) && g_bTeleport[id]) {   
   if (Teleport_Cooldown[id]) {
   ColorChat(id,"^x03[AMXX]^x04 Puterea Teleport iti va reveni in^x03 %d secunde.",Teleport_Cooldown[id]);
   return PLUGIN_CONTINUE;
   }
   if (teleport(id)) {
   emit_sound(id, CHAN_STATIC, SOUND_BLINK, 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM);
   remove_task(id);
   Teleport_Cooldown[id] = get_pcvar_num(CvarTeleportCooldown);
   set_task(1.0, "TeleportShowHUD", id, _, _, "b");
   set_hudmessage(0, 100, 200, 0.05, 0.60, 0, 1.0, 1.1, 0.0, 0.0, -11);
   if(get_pcvar_num(CvarTeleportCooldown) != 1) {
   show_hudmessage(id, "Puterea Teleport iti va reveni in: %d secunde",get_pcvar_num(CvarTeleportCooldown));
   }
   if(get_pcvar_num(CvarTeleportCooldown) == 1) {
   show_hudmessage(id, "Puterea Teleport iti va reveni in: %d secunda",get_pcvar_num(CvarTeleportCooldown));
   }
   return PLUGIN_HANDLED;
   }
   else {
   Teleport_Cooldown[id] = 0;
   ColorChat(id, "^x03[AMXX]^x04 Pozitia de teleportare este invalida.");
   return PLUGIN_HANDLED;
   }
   return PLUGIN_HANDLED;
   }
   return PLUGIN_HANDLED;
   }

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Client |
//==========================================================================================================
//------| Client PutinServer |------//
public client_putinserver(id) {
   GodMode_Cooldown[id] = 0;
   GodMode_DurationCooldown[id] = 0;
   Teleport_Cooldown[id] = 0;
   }
//------| Client Disconnect |------//
public client_disconnect(id) { 
   GodMode_Cooldown[id] = 0;
   GodMode_DurationCooldown[id] = 0;
   Teleport_Cooldown[id] = 0;
   
   IsUserVip[id] = false
   }
//------| Client Spawn |------//   
public Spawn(id) {
   remove_task(id);
   GodMode_Cooldown[id] = 0;
   GodMode_DurationCooldown[id] = 0;
   Teleport_Cooldown[id] = 0;
   }
//------| Client Death |------//
public Death() {
   remove_task(read_data(2));
   GodMode_Cooldown[read_data(2)] = 0;
   GodMode_DurationCooldown[read_data(2)] = 0;
   
   Teleport_Cooldown[read_data(2)] = 0;
   }
//------| Client Power |------//

public event_new_round()
{
   for(new id;id<=get_maxplayers();id++)
   {
      g_bGM[id]=false
      g_bTeleport[id]=false
   }
}

public SayChatAnswer( id )
{
   new szSaid[ 132 ];
   read_args( szSaid, sizeof ( szSaid ) - 1 );
   remove_quotes( szSaid );
   
   if ( contain( szSaid, "/vip" )!=-1 || contain( szSaid, "/vips" )!=-1 )
   {
      if(IsUserVip[id])
      {
         ShowMenuVIP( id );
         client_print(id,print_chat,"Ai deschis meniul VIP Premium.")
      }
      else
      {
         client_print(id,print_chat,"Doar VIP-II Premium au acces la aceasta comanda.")
      }
   }
}
public ShowMenuVIP( id )
{
   new szMenu;
   szMenu = menu_create( "\rMeniu VIP Premium:\w", "iContent" );
   
   menu_additem( szMenu, "\wTeleport",    "2" );
   menu_additem( szMenu, "\wGodMode",    "1" );
   
   menu_setprop( szMenu, MPROP_NUMBER_COLOR, "\r" );
   menu_setprop( szMenu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL );
   menu_display( id, szMenu, 0 );
}
public iContent( id, szMenu, Item )
{
   if ( Item == MENU_EXIT||!is_user_alive(id) )
   {
      menu_destroy( szMenu )
      return PLUGIN_HANDLED;
   }
   
   new iData[ 9 ], szName[ 32 ];
   new iAccess, iCallback;
   menu_item_getinfo( szMenu, Item, iAccess, iData, sizeof ( iData ) - 1, szName, sizeof ( szName ) - 1, iCallback );
   
   new iKeys = str_to_num( iData );
   switch( iKeys )
   {
      case 1:
      {
         if(g_bGM[id]||g_bTeleport[id])   return PLUGIN_HANDLED
         
         g_bGM[id]=true
         //set_user_godmode(id,1)
         
         client_print( id, print_chat, "Ai primit GodMode!" );
         client_print(id,print_chat,"Aceasta putere poate fi folosita odata la 20 secunde.")
   
   remove_task(id);
   if(GodMode_Cooldown[id]) {
   GodModeShowHUD2(id);
   }
      }
     
      case 2:
      {
         if(g_bTeleport[id]||g_bGM[id])   return PLUGIN_HANDLED

         g_bTeleport[ id ]  = true;
         
         client_print( id, print_chat, "Ai primit Teleport!" );
         client_print( id, print_chat, "Aceasta putere poate fi folosita odata la 20 secunde." );
   
       remove_task(id);
   if(Teleport_Cooldown[id]) {
   TeleportShowHUD(id);
   }
      }
   }
   return PLUGIN_HANDLED
}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// GodMode |
//==========================================================================================================   
public GodModeShowHUD(id) {
   if (!is_user_alive(id) || !g_bGM[id]) {
   remove_task(id);
   GodMode_DurationCooldown[id] = 0;
   set_user_godmode(id, 0);
   return PLUGIN_HANDLED;
   }
   set_hudmessage(0, 100, 200, 0.05, 0.60, 0, 1.0, 1.1, 0.0, 0.0, -11);
   if(is_user_alive(id) && GodMode_DurationCooldown[id] == 1) {
   GodMode_DurationCooldown[id] --;
   show_hudmessage(id, "Ai GodMode pentru: %d secunda",GodMode_DurationCooldown[id]);
   }
   if(is_user_alive(id) && GodMode_DurationCooldown[id] > 1) {
   GodMode_DurationCooldown[id] --;
   show_hudmessage(id, "Ai GodMode pentru: %d secunde",GodMode_DurationCooldown[id]);
   }
   if(GodMode_DurationCooldown[id] <= 0) {
   show_hudmessage(id, "Nu mai ai GodMode");
   ColorChat(id,"^x03[AMXX]^x04 Nu mai ai GodMode.");
   remove_task(id);
   set_user_godmode(id, 0);
   GodMode_DurationCooldown[id] = 0;
   GodMode_Cooldown[id] = get_pcvar_num(CvarGodModeCooldown);
   set_task(1.0, "GodModeShowHUD2", id, _, _, "b");
   set_hudmessage(0, 100, 200, 0.05, 0.60, 0, 1.0, 1.1, 0.0, 0.0, -11);
   if(get_pcvar_num(CvarGodModeCooldown) != 1) {
   show_hudmessage(id, "Puterea GodMode iti va reveni in: %d secunde",get_pcvar_num(CvarGodModeCooldown));
   }
   if(get_pcvar_num(CvarGodModeCooldown) == 1) {
   show_hudmessage(id, "Puterea GodMode iti va reveni in: %d secunda",get_pcvar_num(CvarGodModeCooldown));
   }
   return PLUGIN_HANDLED;
   }
   return PLUGIN_HANDLED;
   }
   
public GodModeShowHUD2(id) {
   if (!is_user_alive(id) || !g_bGM[id]) {
   remove_task(id);
   GodMode_Cooldown[id] = 0;
   return PLUGIN_HANDLED;
   }
   set_hudmessage(0, 100, 200, 0.05, 0.60, 0, 1.0, 1.1, 0.0, 0.0, -11);
   if(is_user_alive(id) && GodMode_Cooldown[id] == 1) {
   GodMode_Cooldown[id] --;
   show_hudmessage(id, "Puterea GodMode iti va reveni in: %d secunda",GodMode_Cooldown[id]);
   }
   if(is_user_alive(id) && GodMode_Cooldown[id] > 1) {
   GodMode_Cooldown[id] --;
   show_hudmessage(id, "Puterea GodMode iti va reveni in: %d secunde",GodMode_Cooldown[id]);
   }
   if(GodMode_Cooldown[id] <= 0) {
   show_hudmessage(id, "Ti-a revenit puterea GodMode");
   ColorChat(id,"^x03[AMXX]^x04 Iti poti folosi din nou puterea GodMode.");
   remove_task(id);
   GodMode_Cooldown[id] = 0;
   }
   return PLUGIN_HANDLED;
   }
   
   
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Teleport |
//==========================================================================================================
public TeleportShowHUD(id) {
   if (!is_user_alive(id) || !g_bTeleport[id]) {
   remove_task(id);
   Teleport_Cooldown[id] = 0;
   return PLUGIN_HANDLED;
   }
   set_hudmessage(0, 100, 200, 0.05, 0.60, 0, 1.0, 1.1, 0.0, 0.0, -11);
   if(is_user_alive(id) && Teleport_Cooldown[id] == 1) {
   Teleport_Cooldown[id] --;
   show_hudmessage(id, "Puterea Teleport iti va reveni in: %d secunda",Teleport_Cooldown[id]);
   }
   if(is_user_alive(id) && Teleport_Cooldown[id] > 1) {
   Teleport_Cooldown[id] --;
   show_hudmessage(id, "Puterea Teleport iti va reveni in: %d secunde",Teleport_Cooldown[id]);
   }
   if(Teleport_Cooldown[id] <= 0) {
   show_hudmessage(id, "Ti-a revenit puterea de Teleport");
   ColorChat(id,"^x03[AMXX]^x04 Iti poti folosi din nou puterea de Teleport.");
   remove_task(id);
   Teleport_Cooldown[id] = 0;
   }
   return PLUGIN_HANDLED;
   }
bool:teleport(id) {
   new Float:vOrigin[3], Float:vNewOrigin[3],
   Float:vNormal[3], Float:vTraceDirection[3],
   Float:vTraceEnd[3];
   
   pev(id, pev_origin, vOrigin);
   
   velocity_by_aim(id, get_pcvar_num(CvarTeleportRange), vTraceDirection);
   xs_vec_add(vTraceDirection, vOrigin, vTraceEnd);
   
   engfunc(EngFunc_TraceLine, vOrigin, vTraceEnd, DONT_IGNORE_MONSTERS, id, 0);
   
   new Float:flFraction;
   get_tr2(0, TR_flFraction, flFraction);
   if (flFraction < 1.0) {
   get_tr2(0, TR_vecEndPos, vTraceEnd);
   get_tr2(0, TR_vecPlaneNormal, vNormal);
   }
   
   xs_vec_mul_scalar(vNormal, 40.0, vNormal); // do not decrease the 40.0
   xs_vec_add(vTraceEnd, vNormal, vNewOrigin);
   
   if (is_player_stuck(id, vNewOrigin))
   return false;
   
   emit_sound(id, CHAN_STATIC, SOUND_BLINK, 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM);
   tele_effect(vOrigin);
   
   engfunc(EngFunc_SetOrigin, id, vNewOrigin);
   
   tele_effect2(vNewOrigin);
   
   return true;
   }

stock is_player_stuck(id, Float:originF[3]) {
   engfunc(EngFunc_TraceHull, originF, originF, 0, (pev(id, pev_flags) & FL_DUCKING) ? HULL_HEAD : HULL_HUMAN, id, 0);
   
   if (get_tr2(0, TR_StartSolid) || get_tr2(0, TR_AllSolid) || !get_tr2(0, TR_InOpen))
   return true;
   
   return false;
   }

stock tele_effect(const Float:torigin[3]) {
   new origin[3];
   origin[0] = floatround(torigin[0]);
   origin[1] = floatround(torigin[1]);
   origin[2] = floatround(torigin[2]);
   
   message_begin(MSG_PAS, SVC_TEMPENTITY, origin);
   write_byte(TE_BEAMCYLINDER);
   write_coord(origin[0]);
   write_coord(origin[1]);
   write_coord(origin[2]+10);
   write_coord(origin[0]);
   write_coord(origin[1]);
   write_coord(origin[2]+60);
   write_short(TeleportSprite);
   write_byte(0);
   write_byte(0);
   write_byte(3);
   write_byte(60);
   write_byte(0);
   write_byte(255);
   write_byte(255);
   write_byte(255);
   write_byte(255);
   write_byte(0);
   message_end();
   }

stock tele_effect2(const Float:torigin[3]) {
   new origin[3];
   origin[0] = floatround(torigin[0]);
   origin[1] = floatround(torigin[1]);
   origin[2] = floatround(torigin[2]);
   
   message_begin(MSG_PAS, SVC_TEMPENTITY, origin);
   write_byte(TE_BEAMCYLINDER);
   write_coord(origin[0]);
   write_coord(origin[1]);
   write_coord(origin[2]+10);
   write_coord(origin[0]);
   write_coord(origin[1]);
   write_coord(origin[2]+60);
   write_short(TeleportSprite);
   write_byte(0);
   write_byte(0);
   write_byte(3);
   write_byte(60);
   write_byte(0);
   write_byte(255);
   write_byte(255);
   write_byte(255);
   write_byte(255);
   write_byte(0);
   message_end();
   
   message_begin(MSG_BROADCAST, SVC_TEMPENTITY);
   write_byte(TE_SPRITETRAIL);
   write_coord(origin[0]);
   write_coord(origin[1]);
   write_coord(origin[2]+40);
   write_coord(origin[0]);
   write_coord(origin[1]);
   write_coord(origin[2]);
   write_short(TeleportSprite2);
   write_byte(30);
   write_byte(10);
   write_byte(1);
   write_byte(50);
   write_byte(10);
   message_end();
   }
   
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Color Chat |
//==========================================================================================================
stock ColorChat(const id, const input[], any:...) {
   new count = 1, players[32];
   static msg[191];
   vformat(msg, 190, input, 3);
 
   replace_all(msg, 190, "^x04", "^4");
   replace_all(msg, 190, "^x01", "^1");
   replace_all(msg, 190, "^x03", "^3");
 
   if(id) players[0] = id;
   else get_players(players, count, "ch"); {
   for(new i = 0; i < count; i++) {
   if(is_user_connected(players[i])) {
   message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid("SayText"), _, players[i]);
   write_byte(players[i]);
   write_string(msg);
   message_end();
   }
   }
   }
   }


04 Feb 2019 00:26
Profile multumesc ICQ YIM
Membru, skill 0
Membru, skill 0

Joined: 05 Jan 2019 21:49
Posts: 10
Location: Neamt
Detinator Steam: Da
CS Status: Furien.Indungi.Ro # XP FURIEN MOD
Detinator server CS: Da
SteamID: privat
Fond eXtream: 0
Functional, in caz de mai sunt probleme, voi lasa reply aici daca nu se inchide topicul. Daca se inchide, te caut in PM.


04 Feb 2019 10:51
Profile multumesc ICQ YIM WWW
Online
Moderator
Moderator
User avatar

Joined: 21 Jul 2015 18:50
Posts: 2571
Location: Bucuresti
Detinator Steam: Da
CS Status: Busy
Detinator server CS: ---
Reputatie: Moderator
Manager ZM
Fost Membru Club eXtreamCS (trei luni)
1 / 3
Fond eXtream: 0
Djjfurien wrote:
Functional, in caz de mai sunt probleme, voi lasa reply aici daca nu se inchide topicul. Daca se inchide, te caut in PM.

topicurile nu se inchid :) asa ca poti lasa reply daca a mers sau nu.

_________________
connect ZM.eXtreamCS.COM # OFFICIAL SERVER
connect 213.32.98.75:27015
Leul si tigru sunt mai puternici ca lupul,dar lupul la circ nu participa.
Image


04 Feb 2019 13:22
Profile multumesc WWW
Display posts from previous:  Sort by  
Reply to topic   [ 11 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 66 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to:  

În cazul în care aveți probleme cu contul trimiteți un email sau mesaj la servicii_extream[arond]yahoo[punct]com

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group