Cerere reparare plugin

Categoria cu cereri de pluginuri si nu numai.

Moderators: Moderatori ajutatori, Moderatori, Echipa eXtreamCS.com

Forum rules
Accesează link-ul pentru a putea vedea regulile forumului

Daca doriti sa vi se modifice un plugin, va rugam postati aici .
Post Reply
::K1LLeR::
Membru, skill 0
Membru, skill 0
Posts: 7
Joined: 19 Jul 2012, 19:09
Detinator Steam: Nu
CS Status: Citesc forumul eXtreamCS.com...!
Has thanked: 1 time
Contact:

20 Jul 2012, 13:30

Buna am acest plugin(Ultimate_Who v1.1)

Code: Select all

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>

#define PLUGIN			"ULTIMATE WHO"
#define VERSION			"1.1"
#define AUTHOR			"P.Of.Pw"

#define CharsMax(%1)		sizeof %1 - 1
#define time_shower		1.0

#define GROUPS_NAME		7
#define GROUPS_ACCESS		7

#define RRR			255
#define GGG			255
#define BBB			255
#define time_hud		12.0

#define motd_msg		"Admin's Online"

#define who_meniu_ad_group_msg	"\y-=[Admin's]=- \r-=[Online]=-^n"
#define who_meniu_admin_msg	"\y-=[Admin's]=- \w-=[Online]=-^n^n"

#define who_meniu_ad_group_msg_bottom	"^n\wPt a esi apasati \y0 \w sau \y5"
#define who_meniu_admin_msg_bottom	"^n\wPt a esi apasati \r0 \w sau \r5"

#define	who_console_top		"=========== Admini Online ==========="
#define	who_console_bottom 	"================================"

new GroupNames[GROUPS_NAME][] = {
	"Boss",
    "Owneri",
    "Co-Owneri",
    "Admini",
    "Moderatori",
    "Juniori",
    "Slot"
}

new GroupFlags[GROUPS_ACCESS][] = {
	"abcdefghijklmnopqrstu",
    "abcdefgijklmnopqrstu",
    "bcdefghijkmnopqrstu",
    "bcdefijmnopstu",
    "bcdefijmnstu",
    "bcdefi",
    "b"
}

new GroupFlagsValue[GROUPS_NAME]

new who_type, who_typemeniu, who_typtable

public plugin_init() 
{
  
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR)
  
	for(new p_of_pw = 0 ; p_of_pw < GROUPS_NAME ; p_of_pw++)
		GroupFlagsValue[p_of_pw] = read_flags(GroupFlags[p_of_pw])
  
	register_clcmd("say", "cmdSay")
	register_clcmd("say_team", "cmdSay")
	
	who_type	= register_cvar("cmd_who","1")
	who_typemeniu	= register_cvar("who_typemeniu","1")
	who_typtable	= register_cvar("who_typetable","2")
}

public cmdSay(id)
{
	new say[192]
	read_args(say,192)
	if(( containi(say, "who") != -1 || containi(say, "admin") != -1 || containi(say, "admins") != -1 || contain(say, "/who") != -1 || contain(say, "/admin") != -1 || contain(say, "/admins") != -1))
		set_task(time_shower,"cmdULTMWho",id)
	return PLUGIN_CONTINUE
}

public cmdULTMWho(id)
{
	switch(get_pcvar_num(who_type))
	{
		case 1: who_meniu(id)
		
		case 2: who_motd(id)
		
		case 3: who_table(id)
		
		case 4: who_hud(id)
		
		case 5: who_console(id)
		
	}
	return 0
}

who_meniu(id)
{
	switch(get_pcvar_num(who_typemeniu))
	{
		case 1: who_meniu_admin_groups(id)
		
		case 2: who_meniu_admin(id)
	}
	return 0
}
who_meniu_admin_groups(id)
{
	new sPlayers[32], iNum, iPlayer
	new sName[32]
	new szMenu[256], nLen, keys
	
	nLen = format(szMenu[nLen], 255, who_meniu_ad_group_msg)
	get_players(sPlayers, iNum, "ch")
  
	for(new p_of_pw = 0; p_of_pw < GROUPS_NAME ; p_of_pw++)
	{  
		nLen += format(szMenu[nLen], 255-nLen,"\r%s^n", GroupNames[p_of_pw])
   
		for(new a = 0; a < iNum ; a++)
		{  
			iPlayer = sPlayers[a]
     
			if(get_user_flags(iPlayer) == GroupFlagsValue[p_of_pw])
			{
				get_user_name(iPlayer, sName, sizeof sName - 1)
				nLen += format(szMenu[nLen], 255-nLen,"\w%s^n", sName)
			}  
		}
	}
	nLen += format(szMenu[nLen], 255-nLen, who_meniu_ad_group_msg_bottom)
	keys = (1<<0|1<<1|1<<2|1<<3|1<<4|1<<5|1<<6|1<<9)
	show_menu(id,keys,szMenu,-1)
	return 0
}

who_meniu_admin(id)
{
	new sPlayers[32], iNum, iPlayer
	new sName[32]
	new szMenu[256], nLen, keys
  
	nLen = format(szMenu[nLen], 255, who_meniu_admin_msg)
 
	get_players(sPlayers, iNum, "ch")
	for(new p_of_pw = 0; p_of_pw < GROUPS_NAME ; p_of_pw++)
	{
		for(new a = 0; a < iNum ; a++)
		{  
			iPlayer = sPlayers[a]
     
			if(get_user_flags(iPlayer) == GroupFlagsValue[p_of_pw])
			{
				get_user_name(iPlayer, sName, sizeof sName - 1)
				nLen += format(szMenu[nLen], 255-nLen,"\r%s^n", sName)
			}  
		}
	}
	nLen += format(szMenu[nLen], 255-nLen, who_meniu_admin_msg_bottom)
	keys = (1<<0|1<<1|1<<2|1<<3|1<<4|1<<5|1<<6|1<<9)
	show_menu(id,keys,szMenu,-1)
	return 0
}

who_motd(id)
{
	new sPlayers[32], iNum, iPlayer
	new sName[32], sBuffer[1024]
	new iLen
	
	iLen = formatex(sBuffer, sizeof sBuffer - 1, "<body bgcolor=#000000><font color=#7b68ee><pre>")
  
	get_players(sPlayers, iNum, "ch")
  
	for(new p_of_pw = 0; p_of_pw < GROUPS_NAME ; p_of_pw++)
	{  
		iLen += formatex(sBuffer[iLen], CharsMax(sBuffer) - iLen, "<center><h5><font color=^"red^">%s^n</font></h5></center>", GroupNames[p_of_pw])
   
		for(new a = 0; a < iNum ; a++)
		{  
			iPlayer = sPlayers[a]
     
			if(get_user_flags(iPlayer) == GroupFlagsValue[p_of_pw])
			{
				get_user_name(iPlayer, sName, sizeof sName - 1)
				iLen += formatex(sBuffer[iLen], CharsMax(sBuffer) - iLen, "<center>%s^n</center>", sName)
			}
		}		
	}
	show_motd(id, sBuffer, motd_msg)
	return 0

}

who_table(id)
{
	switch(get_pcvar_num(who_typtable))
	{
		case 1: table_style_one(id)
		
		case 2: table_style_two(id)
	}
	return 0
}
table_style_one(id)
{
	new sPlayers[32], iNum, iPlayer
	new sName[32], sBuffer[1024]
	new iLen
	
	iLen = formatex(sBuffer, sizeof sBuffer - 1, "<body bgcolor=#000000><font color=#7b68ee><pre>")
	iLen += formatex(sBuffer[iLen], CharsMax(sBuffer) - iLen, "<center><h3><b><font color=^"red^">NUME			-	ACCES</font></h3></b></center>")
	
	get_players(sPlayers, iNum, "ch")
  
	for(new p_of_pw = 0; p_of_pw < GROUPS_NAME ; p_of_pw++)
	{
		for(new a = 0; a < iNum ; a++)
		{  
			iPlayer = sPlayers[a]
		
			if(get_user_flags(iPlayer) == GroupFlagsValue[p_of_pw])
			{
				get_user_name(iPlayer, sName, sizeof sName - 1)
				iLen += formatex(sBuffer[iLen], CharsMax(sBuffer) - iLen, "<center><h4><font color=^"white^">%s		%s^n</font></h4></center>", sName, GroupNames[p_of_pw])
			}
		}		
	}
	show_motd(id, sBuffer, motd_msg)
	return 0
}
table_style_two(id)
{
	new sPlayers[32], iNum, iPlayer
	new sName[32], sBuffer[1024]
	new iLen
	
	iLen = formatex(sBuffer, sizeof sBuffer - 1, "<body bgcolor=#000000><font color=#7b68ee><pre>")
	
	iLen += formatex(sBuffer[iLen], CharsMax(sBuffer) - iLen, "<html><head><title>a</title></head>")
	iLen += formatex(sBuffer[iLen], CharsMax(sBuffer) - iLen, "<br><br><center><body><table border>")
	iLen += formatex(sBuffer[iLen], CharsMax(sBuffer) - iLen, "<tr><td><h3><b><font color=^"red^">NUME</td><td></h3></b> <h3><b><font color=^"red^">ACCES</td></h3></font></b></center>")
	
	get_players(sPlayers, iNum, "ch")
  
	for(new p_of_pw = 0; p_of_pw < GROUPS_NAME ; p_of_pw++)
	{
		for(new a = 0; a < iNum ; a++)
		{  
			iPlayer = sPlayers[a]
		
			if(get_user_flags(iPlayer) == GroupFlagsValue[p_of_pw])
			{
				get_user_name(iPlayer, sName, sizeof sName - 1)
				iLen += formatex(sBuffer[iLen], CharsMax(sBuffer) - iLen, "<center><tr><td><h4><b><font color=^"white^">%s<td></b></h4> <h4><b><font color=^"white^">%s </td></h4></font></b></center>", sName, GroupNames[p_of_pw])
			}
		}		
	}
	iLen += formatex(sBuffer[iLen], CharsMax(sBuffer) - iLen, "</table></body></html>")
	show_motd(id, sBuffer, motd_msg)
	return 0
}

who_hud(id)
{
	new sPlayers[32], iNum, iPlayer
	new sName[32], sBuffer[1024]
	new iLen
	
	get_players(sPlayers, iNum, "ch")
  
	for(new p_of_pw = 0; p_of_pw < GROUPS_NAME ; p_of_pw++)
	{  
		iLen += formatex(sBuffer[iLen], CharsMax(sBuffer) - iLen, "=== %s ===^n", GroupNames[p_of_pw])
   
		for(new a = 0; a < iNum ; a++)
		{  
			iPlayer = sPlayers[a]
     
			if(get_user_flags(iPlayer) == GroupFlagsValue[p_of_pw])
			{
				get_user_name(iPlayer, sName, sizeof sName - 1)
				iLen += formatex(sBuffer[iLen], CharsMax(sBuffer) - iLen, "%s^n", sName)
			}
		}		
	}
	set_hudmessage(RRR, GGG, BBB, 0.02, 0.24, 0, 6.0, time_hud)
	show_hudmessage(id, sBuffer)
	return 0
}

who_console(id)
{
	new sPlayers[32], iNum, iPlayer
	new sName[32]

	get_players(sPlayers, iNum)
	console_print(id, who_console_top)
	for(new p_of_pw = 0; p_of_pw < GROUPS_NAME; p_of_pw++) 
	{
		for(new a = 0; a < iNum ; a++)
		{
			
			iPlayer = sPlayers[a]
			get_user_name(iPlayer, sName, sizeof sName - 1)
			if(get_user_flags(iPlayer) == GroupFlagsValue[p_of_pw]) 
				console_print(id, "= %d = %s : %s", p_of_pw+1, GroupNames[p_of_pw], sName)
			
			
		}
	}
	console_print(id, who_console_bottom)
	return 0
}
cand scriu in chat /admin imi apare asa ceva Image
Imi pare rau dar fotografia este facuta cu un aparat foto
Cum se poate de reparat. As vrea ca sa se deosebeasca gradul de acces cu useriicare au acest grad si sa nu fie in fata w r la fiecare grad de acces
User avatar
Ulquiorra
Scripter eXtreamCS
Scripter eXtreamCS
Posts: 2054
Joined: 25 Jul 2010, 16:29
Detinator Steam: Da
CS Status: A mai trecut o zi asteptand una mai buna
Detinator server CS: Retras.
SteamID: STEAM_0:1:318247XX
Reputatie: Scripter eXtreamCS
Nick anterior: sPuf ?, a^ml), Loca Tapioca, Askhanar
Fost Moderator ajutator
Location: Braila, Romania.
Has thanked: 214 times
Been thanked: 1131 times
Contact:

20 Jul 2012, 14:03

w si g si r iti apar pentru ca ai compilat pluginul pe webvompiller si acel compiller sterge toate \ din .sma..

ia incearca acest who care i l-am facut unui user intr`o cerere.
Amx Who Menu Version | Afiseaza codul
#include <amxmodx>

#pragma semicolon 1


#define MAX_GROUPS 7

new g_groupNames[ MAX_GROUPS ][ ] = {
  
	"Fondator",
	"Administrator",
	"Owner",
	"Super-Moderator",
	"Moderator",
	"Helper",
	"Slot"
};

new g_groupFlags[ MAX_GROUPS ][ ] = {
	
	"abcdefghijklmnopqrstu",
	"abcdefghijklmnopqrs",
	"abcdefghijmnopqr", 
	"abcdefijmnopqr",
	"bcdefijmnp",
	"bcdefijm",
	"b"
};

new g_groupFlagsValue[ MAX_GROUPS ];

static const PLUGIN_NAME[ ] 	= "Amx Who Menu Version";
static const PLUGIN_VERSION[ ]	= "1.0";

static const MENU_NAME[ ] = "\r Admini Online";
static const MENU_EXIT_NAME[ ] = "\yIesire^n^n^n\rwww.numesite.ro";

public plugin_init( ) 
{
	
	register_plugin( PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, "Askhanar" );
	
	register_clcmd("say /who", "cmdWho", -1, "");
	register_clcmd("say /admins", "cmdWho", -1, "");
	register_concmd("say /admin", "cmdWho", -1, "");
	register_clcmd("say_team /who", "cmdWho", -1, "");
	register_clcmd("say_team /admins", "cmdWho", -1, "");
	register_concmd("say_team /admin", "cmdWho", -1, "");
	
  
	for( new i = 0 ; i < MAX_GROUPS ; i++ )
		g_groupFlagsValue[ i ] = read_flags( g_groupFlags[ i ] );
  
	
}
public cmdWho( id )
{
	ShowMenu( id, 0 );
	return 1;
}
public ShowMenu(id, page)
{
	new MenuName[ 64 ], MenuExitKey[ 32 ];
	new AdminName[ 32 ], AdminMenuMessage[ 32 ][ 64 ],AdminMenuKey[ 32 ][ 32 ], MenuKey = 1;
	formatex( MenuName, sizeof ( MenuName ) -1, "%s", MENU_NAME );
	formatex( MenuExitKey, sizeof ( MenuExitKey ) -1, "%s", MENU_EXIT_NAME );
	new menu = menu_create(MenuName, "ShowMenuHandler");	
		
	static Players[ 32 ], Num, Player;
	get_players( Players, Num, "ch" );

	for( new x = 0 ; x < Num ; x++ ) 
	{  
		Player = Players[ x ];
		for( new i = 0 ; i < MAX_GROUPS ; i++ ) 
		{ 
			if( get_user_flags( Player ) == g_groupFlagsValue[ i ] )
			{
				get_user_name( Player, AdminName, sizeof ( AdminName ) - 1);
				if(Player == id) 
				{
					
					formatex( AdminMenuMessage[ MenuKey ], sizeof ( AdminMenuMessage[ ] ) -1, "\w%s \y- \w%s\r *", AdminName, g_groupNames[ i ] );
				
				}
				else
				{
					
					formatex( AdminMenuMessage[ MenuKey ], sizeof ( AdminMenuMessage[ ] ) -1, "\w%s \y- \w%s", AdminName, g_groupNames[ i ] );
			
				}
				formatex( AdminMenuKey[ MenuKey ], sizeof ( AdminMenuKey[ ] ) -1, "%d", MenuKey );
				MenuKey++;
			}
		}
	}
	
	for( new z = 1 ; z < MenuKey ; z++ )
	{
		
		menu_additem( menu, AdminMenuMessage[ z ], AdminMenuKey[ z ], 0 );
	}
	
	menu_setprop(menu, MPROP_EXITNAME, MenuExitKey );
	
	menu_display(id, menu, page);
}

public ShowMenuHandler(id, menu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		return 1;
	}
	
	new data[6], iName[64];
	new iaccess, callback;
	
	menu_item_getinfo(menu, item, iaccess, data,5, iName, 63, callback);
	
	new key = str_to_num(data);
	new page = floatround(str_to_float(data)/7.0001, floatround_floor);
	
	switch(key)
	{
		case 1,2,3,4,5,6,7:
		{
			ShowMenu( id, page );
			return 1;
		}
	}
	return 0;
}
Screen:

Image
""Copilarie, iarta-ma c-am vrut sa fiu om mare.. ""
::K1LLeR::
Membru, skill 0
Membru, skill 0
Posts: 7
Joined: 19 Jul 2012, 19:09
Detinator Steam: Nu
CS Status: Citesc forumul eXtreamCS.com...!
Has thanked: 1 time
Contact:

20 Jul 2012, 14:13

da cum altfel sa compilez un plugin
User avatar
Awakening
eXtream Mod
eXtream Mod
Posts: 3929
Joined: 06 Apr 2010, 10:01
Detinator Steam: Da
CS Status: Plictiseala
Detinator server CS: Adio cs
SteamID: eliara
Reputatie: eXtream Mod
Fost Manager VEST.eXtream.Ro
Membru Club eXtreamCS (6 luni)
Nume anterior: CRISTIAN
Location: Bucuresti
Has thanked: 151 times
Been thanked: 343 times

20 Jul 2012, 14:14

::K1LLeR:: wrote:da cum altfel sa compilez un plugin
cu amx studio
Post Reply

Return to “Cereri”

 • Information
 • Who is online

  Users browsing this forum: No registered users and 28 guests