[Modificare plugin] Special_Admin_Gag

Modificari necesare ale pluginurilor

Moderators: Moderatori ajutatori, Moderatori

Post Reply
User avatar
UnFoRgIvEnNn
Membru, skill +1
Membru, skill +1
Posts: 145
Joined: 08 Apr 2014, 16:06
Detinator Steam: Da
Detinator server CS: Da
Location: Targu-Jiu
Contact:

10 Jun 2018, 21:32

Salut,
Acest gag este pe minute si doresc sa se faca o modificare astfel incat sa nu se mai poata da gag "0", adica permanent, ci cel putin 1 minut.
| Afiseaza codul
/* 

amx_autogag_time 3 // minutele pentru gag cand ia autogag
amx_gag_minute_limit 35 // limita maxima pentru gag minute
amx_gag_minute_in_seconds 60 // minute in secunde
amx_gag_tagname 0 // pune taguri la gag
amx_admingag 0 // poti da si la admini gag daca e egal cu 1, daca e 0 nu poti
amx_maxwords 200 // lista maxima de cuvinte in gag_words.ini
amx_gagtag * // tag-ul din chat

amx_gag < nume > < timp in minute > - dai gag unui jucator pentru x minute
amx_ungag < nume > ii scoti gag-ul unui jucator

/gag < nume > < timp in minute > - dai gag unui jucator pentru x minute
/ungag < nume > ii scoti gag-ul unui jucator

Cand un jucator cu gag iese de pe server va fi salvat intr-un fisier
Atunci cand se va conecta pe server va avea gag exact cate minute mai avea cand a iesit de pe server

*/	

#include < amxmodx >
#include < amxmisc >

#include < fakemeta >
#include < engine >
#include < nvault >
#include < CC_ColorChat >

//#pragma semicolon 1
#pragma tabsize 0

#define PLUGIN "Special Admin Gag"
#define VERSION "1.0"

#define COMMAND_ACCESS 	ADMIN_KICK // accesu adminilor pentru comanda
#define MAX_PLAYERS 		32 + 1

enum
{
INFO_NAME,
INFO_IP,
INFO_AUTHID
};

new const bars[ ] = "/";

new command[ ] [ ] = 
{
"/gag", 
"/ungag"
};

new Caccess[ ] = 
{
COMMAND_ACCESS,
COMMAND_ACCESS
};

//new const gGagTag[ ] = "Gag#";
new const gGagFileName[ ] = "gag_words.ini";
//new const gLogFileName[ ] = "GagLog.log"; 

new const gGagThinkerClassname[ ] = "GagThinker_";

//new const gGaggedSound[ ] = "misc/gag_dat.wav";
//new const gUnGaggedSound[ ] = "misc/gag_scos.wav";

//new const gHalfLifeGaggedSounds[ ][ ] =
//{
//"barney/youtalkmuch.wav",
//"scientist/stopasking.wav",
//"scientist/shutup.wav",
//"scientist/shutup2.wav",
//"hgrunt/silence!.wav"
//};

new PlayerGagged[ MAX_PLAYERS ];
new PlayerGagTime[ MAX_PLAYERS ];
new JoinTime[ MAX_PLAYERS ];
new szName[ 33 ];
new g_reason[ 32 ];

new g_Words[ 562 ] [ 32 ], g_Count;
new szOldName[ MAX_PLAYERS ] [ 40 ];

new gCvarSwearGagTime;
new gCvarGagMinuteLimit;
new gCvarGagMinuteInSeconds;
new gCvarAdminGag;
//new gCvarTagName;
new gCvarWords;
new gCvarTag;

new gMaxPlayers;
new iVault;

public plugin_init( ) 
{
register_plugin( PLUGIN, PLUGIN, "Cristi .C" );

register_concmd( "amx_gag", "CommandGag" ); 
register_concmd( "amx_ungag", "CommandUngag" );

register_clcmd( "say", "CheckGag" );
register_clcmd( "say_team", "CheckGag" );

register_clcmd( "say", "command_chat" );

GagThinker( );
register_think( gGagThinkerClassname, "Forward_GagThinker" );
register_forward(FM_ClientUserInfoChanged, "ClientUserInfoChanged");

gCvarSwearGagTime = register_cvar( "amx_autogag_time", "3" ); // minutele pentru gag cand ia autogag
gCvarGagMinuteLimit = register_cvar( "amx_gag_minute_limit", "10" ); // limita maxima pentru gag minute
gCvarGagMinuteInSeconds = register_cvar( "amx_gag_minute_in_seconds", "60" ); // minute in secunde
//gCvarTagName = register_cvar( "amx_gag_tagname", "0" ); // pune taguri la gag
gCvarAdminGag = register_cvar( "amx_admingag", "0" ); // poti da si la admini gag daca e egal cu 1, daca e 0 nu poti
gCvarWords = register_cvar( "amx_maxwords", "200" ); // lista maxima de cuvinte in gag_words.ini
gCvarTag = register_cvar( "amx_gagtag", "*" ); // tag-ul din chat

iVault = nvault_open( "GagSystem" );

if( iVault == INVALID_HANDLE )
{
set_fail_state( "nValut returned invalid handle!" );
}

gMaxPlayers = get_maxplayers( );
}

//public plugin_precache( )
//{
//new i;
//for( i = 0; i < sizeof gHalfLifeGaggedSounds; i++ )
//{
//precache_sound( gHalfLifeGaggedSounds[ i ] );
//}

//precache_sound( gGaggedSound );
//precache_sound( gUnGaggedSound );
//}

public plugin_cfg( ) 
{
static szConfigDir[ 64 ], iFile[ 64 ];

get_localinfo ( "amxx_configsdir", szConfigDir, 63 );
formatex ( iFile , charsmax( iFile ) , "%s/%s" , szConfigDir, gGagFileName );

if( !file_exists( iFile ) )
{
write_file( iFile, "# Pune aici cuvintele jignitoare sau reclamele", -1 );
//log_to_file( gLogFileName, "Fisierul <%s> nu exista! Creez unul nou acum...", iFile );
}

new szBuffer[ 128 ];
new szFile = fopen( iFile, "rt" );

while( !feof( szFile ) )
{
fgets( szFile, szBuffer, charsmax( szBuffer ) );

if( szBuffer[ 0 ] == '#' )
{
continue;
}

parse( szBuffer, g_Words[ g_Count ], sizeof g_Words[ ] - 1 );
g_Count++;

if( g_Count >= get_pcvar_num ( gCvarWords ) )
{
break;
}
}

fclose( szFile );
}


public client_putinserver( id ) 
{ 
if ( is_user_connected( id ) )
{
JoinTime[ id ] = get_systime( );
}
}

public client_disconnect( id )
{
if ( PlayerGagged[ id ] == 1 )
{	
ColorChat( 0, RED, "^4%s^1 Jucatorul cu gag^4 %s^1, s-a deconectat!", get_tag( ), GetInfo( id, INFO_NAME ) );
//log_to_file( gLogFileName, "[EXIT]Jucatorul cu gag <%s><%s><%s>, s-a deconectat!", GetInfo( id, INFO_NAME ), GetInfo( id, INFO_IP ), GetInfo( id, INFO_AUTHID ) );
}

JoinTime[ id ] = 0 ;
SaveGagedPlayers( id );
}

public client_connect( id )
{
LoadGagedPlayers( id );
}

public command_chat( index )
{
static szArg[ 192 ], command2[ 192 ];

read_args( szArg, charsmax ( szArg ) );

if( ! szArg [ 0 ] )
return PLUGIN_CONTINUE;

remove_quotes( szArg[0] );

for( new x; x < sizeof command; x++ )
{
if ( equal ( szArg, command [ x ], strlen ( command [ x ] ) ) )
{
if ( get_user_flags ( index ) & Caccess [ x ] )
{
	replace( szArg, charsmax ( szArg ), bars, "" );
	formatex( command2, charsmax(command2), "amx_%s", szArg );
	client_cmd( index, command2 );
}	

break;
}
}

return PLUGIN_CONTINUE;
}

public CheckGag( id ) 
{
new szSaid[ 300 ];

read_args( szSaid, charsmax( szSaid ) );
remove_quotes( szSaid );

if( !UTIL_IsValidMessage( szSaid ) )
{
return PLUGIN_HANDLED;
}

if ( PlayerGagged[ id ] == 1 ) 
{
PlayerGagged[ id ] = 1;

ColorChat( id, RED, "^4%s^1 Ai primit Gag pentru limbaj sau reclama. Asteapta^4 %d^1 minute!", get_tag( ), PlayerGagTime[ id ] );
//client_cmd( id, "speak ^"%s^"", gHalfLifeGaggedSounds[ random_num( 0, charsmax( gHalfLifeGaggedSounds ) ) ] );	

return PLUGIN_HANDLED;
}

else
{
new i;
for( i = 0; i < get_pcvar_num ( gCvarWords ); i++ )
{
if( containi( szSaid, g_Words[ i ] ) != -1 )
{
	if( get_pcvar_num( gCvarAdminGag ) == 0 )
	{
		if ( is_user_admin ( id ) )
		{	
			return 1;
		}
	}
	
	get_user_name( id, szName, sizeof ( szName ) -1 );
	
//	if ( get_pcvar_num( gCvarTagName ) == 1 )
//	{
//		client_cmd( id, "name ^"%s %s^"", gGagTag, szName );
//	}
	
	szOldName[ id ] = szName;
	
	PlayerGagged[ id ] = 1;
	PlayerGagTime[ id ] = get_pcvar_num ( gCvarSwearGagTime );
	set_speak( id, SPEAK_MUTED );
	
	ColorChat( 0, RED, "^3%s^4 %s^1 (^3%s^1)^1 a primit AutoGag pentru limbaj sau reclama!", get_tag( ), GetInfo( id, INFO_NAME ), GetInfo( id, INFO_IP ) );
	ColorChat( id, RED, "^4%s^1 Ai primit AutoGag pentru injuratura sau reclama! Timpul expira in:^4 %d^1 minute!", get_tag( ), PlayerGagTime[ id ] );
	ColorChat( id, RED, "^4%s^1 Nu mai poti folosi urmatoarele comenzi:^4 say^1,^4 say_team^1,^4 voice speak^1,^4 name", get_tag( ) );
	
//	log_to_file( gLogFileName, "[AUTOGAG]<%s><%s><%s> a luat AutoGag pentru ca a injurat sau a facut reclama!", GetInfo( id, INFO_NAME ), GetInfo( id, INFO_IP ), GetInfo( id, INFO_AUTHID ) );
//	client_cmd( id, "speak ^"%s^"", gGaggedSound );
	
	return PLUGIN_HANDLED;
}
}
}

return PLUGIN_CONTINUE;
}

public CommandGag( id ) 
{ 
if( !(get_user_flags( id ) & COMMAND_ACCESS ) )
{
client_cmd( id, "echo %s Nu ai acces la aceasta comanda!", get_tag( ) );
return 1;
}

new szArg[ 32 ], szMinutes[ 32 ], reason[ 32 ];

read_argv( 1, szArg, charsmax ( szArg ) );
read_argv( 3, reason, sizeof reason - 1 );

if( equal( szArg, "" ) )
{
client_cmd( id, "echo amx_gag < nume > < minute > < motiv >" );
return 1;
}

new iPlayer = cmd_target( id, szArg, CMDTARGET_ALLOW_SELF );

if( !iPlayer )
{
client_cmd( id, "echo %s Jucatorul specificat nu a fost gasit!", get_tag( ) );
return 1;
}

if ( get_pcvar_num( gCvarAdminGag ) == 0 )
{
if ( is_user_admin( iPlayer ) )
{
client_cmd( id, "echo %s Nu poti da gag la Admini!", get_tag( ) );
return 1;
}
}

copy( g_reason, 31, reason );
remove_quotes( reason );
read_argv( 2, szMinutes, charsmax ( szMinutes ) );

new iMinutes = str_to_num( szMinutes );

if ( iMinutes > get_pcvar_num ( gCvarGagMinuteLimit ) )
{
console_print( id, "%s Ai setat %d minute, iar limita maxima de minute este %d! Setare automata pe %d.", get_tag( ), iMinutes, get_pcvar_float ( gCvarGagMinuteLimit ), get_pcvar_float ( gCvarGagMinuteLimit ) );
iMinutes = get_pcvar_num( gCvarGagMinuteLimit ) ;
}

get_user_name( iPlayer, szName, sizeof ( szName ) -1 );

szOldName[ iPlayer ] = szName;

if( PlayerGagged[ iPlayer ] == 1 ) 
{
client_cmd( id, "echo %s Jucatorul %s are deja Gag!", get_tag( ), GetInfo( iPlayer, INFO_NAME ) );
return 1;
} 

	if(strlen(reason) < 1)
	{
		console_print(id,"amx_gag <nume> <minute> <motiv>")
		return 1
	}

//if ( get_pcvar_num( gCvarTagName ) == 1 )
//{
//client_cmd( iPlayer, "name ^"%s %s %s^"", gGagTag, szName, reason );
//}

PlayerGagged[ iPlayer ] = 1;
PlayerGagTime[ iPlayer ] = iMinutes;
set_speak( iPlayer, SPEAK_MUTED );

ColorChat( 0, RED, "^4%s^1 ADMIN^4 %s:^1 Gag^3 %s^1 pentru^4 %d^1 minute. Motiv: ^4%s", get_tag( ), GetInfo( id, INFO_NAME ), GetInfo( iPlayer, INFO_NAME ), iMinutes, reason ); 
//ColorChat( iPlayer, RED, "^4%s^1 Ai primit Gag pentru ca ai injurat sau ai facut reclama!", get_tag( ) ); 
ColorChat( iPlayer, RED, "^4%s^1 Nu mai poti folosi urmatoarele comenzi:^4 say^1,^4 say_team^1,^4 voice speak^1,^4 name", get_tag( ) );

//log_to_file( gLogFileName, "[GAG]%s i-a dat gag lui <%s><%s><%s> pentru. <%d> minute", GetInfo( id, INFO_NAME ), GetInfo( iPlayer, INFO_NAME ), GetInfo( iPlayer, INFO_IP ), GetInfo( iPlayer, INFO_AUTHID ), iMinutes );
log_amx("ADMIN <%s>: i-a dat gag lui <%s><%s><%s> pentru <%d> minute. Motiv: <%s>", GetInfo( id, INFO_NAME ), GetInfo( iPlayer, INFO_NAME ), GetInfo( iPlayer, INFO_IP ), GetInfo( iPlayer, INFO_AUTHID ), iMinutes, reason );
//client_cmd( iPlayer, "speak ^"%s^"", gGaggedSound );
SaveGagedPlayers( id );
return PLUGIN_HANDLED;
}

public CommandUngag( id ) 
{ 
if( !(get_user_flags( id ) & COMMAND_ACCESS ) )
{
client_cmd( id, "echo %s Nu ai acces la aceasta comanda!", get_tag( ) );
return 1;
}

new szArg[ 32 ];

read_argv( 1, szArg, charsmax( szArg ) );

if( equal( szArg, "" ) )
{
client_cmd( id, "echo amx_ungag < nume >" );
return 1;
}

new iPlayer = cmd_target ( id, szArg, CMDTARGET_ALLOW_SELF );

if( !iPlayer )
{
client_cmd( id, "echo %s Jucatorul specificat nu a fost gasit!", get_tag( ) );
return 1;
}

if( PlayerGagged[ iPlayer ] == 0 ) 
{
console_print( id, "%s Jucatorul %s nu are Gag!", get_tag( ), GetInfo( iPlayer, INFO_NAME ) );
return 1;
}

//if ( get_pcvar_num ( gCvarTagName ) == 1 )
//{
//client_cmd( iPlayer, "name ^"%s^"", szOldName[ iPlayer ] );
//}

PlayerGagged[ iPlayer ] = 0;
PlayerGagTime[ iPlayer ] = 0;
set_speak( iPlayer, SPEAK_NORMAL );

ColorChat( 0, RED, "^4%s^1 ADMIN^4 %s:^1 Ungag^3 %s", get_tag( ), GetInfo( id, INFO_NAME ), GetInfo( iPlayer, INFO_NAME ) ); 
ColorChat( iPlayer, RED, "^4%s^1 Ai primit Ungag de la adminul: ^4%s^1, ai grija la limbaj data viitoare!", get_tag( ), GetInfo( id, INFO_NAME ) );

//log_to_file( gLogFileName, "[UNGAG]<%s> i-a dat ungag lui <%s><%s><%s>", GetInfo( id, INFO_NAME ), GetInfo( iPlayer, INFO_NAME ), GetInfo( iPlayer, INFO_IP ), GetInfo( iPlayer, INFO_AUTHID ) );
log_amx("ADMIN <%s>: i-a dat ungag lui <%s><%s><%s>", GetInfo( id, INFO_NAME ), GetInfo( iPlayer, INFO_NAME ), GetInfo( iPlayer, INFO_IP ), GetInfo( iPlayer, INFO_AUTHID ) );
//client_cmd( iPlayer, "speak ^"%s^"", gUnGaggedSound );
SaveGagedPlayers( id );
return PLUGIN_HANDLED;
}

public Forward_GagThinker( iEntity )
{
if ( pev_valid( iEntity ) )
{
set_pev( iEntity, pev_nextthink, get_gametime( ) + 1.0 ) ;

new id;
for ( id = 1; id <= gMaxPlayers; id++ )
{
if ( is_user_connected ( id ) 	
&& ! is_user_bot( id )
&& PlayerGagged[ id ] == 1 
&& PlayerGagTime[ id ] > 0
&& ( ( get_systime( ) - JoinTime[ id ] ) >= get_pcvar_num ( gCvarGagMinuteInSeconds ) ) )
{
JoinTime[ id ] = get_systime( );
PlayerGagTime[ id ] -= 1;

if ( PlayerGagTime[ id ] <= 0 )
{
	PlayerGagTime[ id ] = 0;
	PlayerGagged[ id ] = 0;
	set_speak( id, SPEAK_NORMAL );
	
	ColorChat( id, RED, "^4%s^3 Ai primit UnGag, ai grija la limbaj data viitoare!", get_tag( ) );
//	log_to_file( gLogFileName, "[AUTOUNGAG]<%s> a primit AutoUnGag!", GetInfo( id, INFO_NAME ) );
	
//	client_cmd( id, "speak ^"%s^"", gUnGaggedSound );
	client_cmd( id, "name ^"%s^"", szOldName[ id ] );
}
}
}
}
}stock GagThinker( )
{
new iEntity = create_entity ( "info_target" );

if( ! pev_valid ( iEntity ) )
{
return PLUGIN_HANDLED;
}

set_pev ( iEntity, pev_classname, gGagThinkerClassname );
set_pev ( iEntity, pev_nextthink, get_gametime( ) + 1.0 );

return PLUGIN_HANDLED;
}

stock get_tag( )
{
new szTag [ 32 ];
get_pcvar_string( gCvarTag, szTag, sizeof ( szTag ) -1 );

return szTag;
}

stock GetInfo( id, const iInfo )
{
new szInfoToReturn[ 64 ];

switch( iInfo )
{
case INFO_NAME:
{
new szName[ 32 ];
get_user_name( id, szName, sizeof ( szName ) -1 );

copy( szInfoToReturn, sizeof ( szInfoToReturn ) -1, szName );
}
case INFO_IP:
{
new szIp[ 32 ];
get_user_ip( id, szIp, sizeof ( szIp ) -1, 1 );

copy( szInfoToReturn, sizeof ( szInfoToReturn ) -1, szIp );
}
case INFO_AUTHID:
{
new szAuthId[ 35 ];
get_user_authid( id, szAuthId, sizeof ( szAuthId ) -1 );

copy( szInfoToReturn, sizeof ( szInfoToReturn ) -1, szAuthId );
}
}

return szInfoToReturn;
}

stock bool:UTIL_IsValidMessage( const szSaid[ ] )
{
new iLen = strlen( szSaid );

if( !iLen )
{
return false;
}

for( new i = 0; i < iLen; i++ )
{
if( szSaid[ i ] != ' ' )
{
return true;
}
}

return false;
}

public LoadGagedPlayers( id )
{
new szIp[ 40 ], szVaultKey[ 64 ], szVaultData[ 64 ];
get_user_ip( id, szIp, charsmax ( szIp ) );

formatex( szVaultKey, charsmax( szVaultKey ), "%s-Gag", szIp );
formatex( szVaultData, charsmax( szVaultData ), "%i#%i", PlayerGagged[ id ], PlayerGagTime[ id ] );
nvault_get( iVault, szVaultKey, szVaultData, charsmax ( szVaultData ) );

replace_all( szVaultData, charsmax( szVaultData ), "#", " " );

new iGagOn[ 32 ], iGagTime [ 32 ];
parse( szVaultData, iGagOn, charsmax ( iGagOn ), iGagTime, charsmax ( iGagTime ) );

PlayerGagged[ id ] = str_to_num ( iGagOn );
PlayerGagTime[ id ] = clamp ( str_to_num ( iGagTime ), 0, get_pcvar_num ( gCvarGagMinuteLimit ) );

}

public SaveGagedPlayers( id )
{

new szIp[ 40 ], szVaultKey[ 64 ], szVaultData[ 64 ];
get_user_ip( id, szIp, charsmax( szIp ) );

formatex( szVaultKey, charsmax( szVaultKey ), "%s-Gag", szIp );
formatex( szVaultData, charsmax( szVaultData ), "%i#%i", PlayerGagged[ id ], PlayerGagTime[ id ] );

nvault_set( iVault, szVaultKey, szVaultData );
}

public plugin_end( )
{
nvault_close( iVault );
}

public ClientUserInfoChanged(id)
{ 
  if( PlayerGagged[ id ] == 1 )
  {
  static const name[] = "name";
  static szOldName[32], szNewName[32];
  pev(id, pev_netname, szOldName, charsmax(szOldName));
  if( szOldName[0] ) 
  { 
    get_user_info(id, name, szNewName, charsmax(szNewName));
    if( !equal(szOldName, szNewName) ) 
    { 
       ColorChat( id, RED, "^4%s ^3Schimbare nick interzisa in perioada gag-ului !", get_tag( ) );
       set_user_info(id, name, szOldName);
       return FMRES_HANDLED;
    } 
  } 
  }
  return FMRES_IGNORED;
}

/* AMXX-Studio Notes - DO NOT MODIFY BELOW HERE
*{\\ rtf1\\ ansi\\ deff0{\\ fonttbl{\\ f0\\ fnil Tahoma;}}\n\\ viewkind4\\ uc1\\ pard\\ lang1033\\ f0\\ fs16 \n\\ par }
*/
Sunt om cu tine, fii om cu mine !
User avatar
UnFoRgIvEnNn
Membru, skill +1
Membru, skill +1
Posts: 145
Joined: 08 Apr 2014, 16:06
Detinator Steam: Da
Detinator server CS: Da
Location: Targu-Jiu
Contact:

16 Jun 2018, 17:07

Am rezolvat..
| Afiseaza codul
/* 

amx_autogag_time 3 // minutele pentru gag cand ia autogag
amx_gag_minute_limit 35 // limita maxima pentru gag minute
amx_gag_minute_in_seconds 60 // minute in secunde
amx_gag_tagname 0 // pune taguri la gag
amx_admingag 0 // poti da si la admini gag daca e egal cu 1, daca e 0 nu poti
amx_maxwords 200 // lista maxima de cuvinte in gag_words.ini
amx_gagtag * // tag-ul din chat

amx_gag < nume > < timp in minute > - dai gag unui jucator pentru x minute
amx_ungag < nume > ii scoti gag-ul unui jucator

/gag < nume > < timp in minute > - dai gag unui jucator pentru x minute
/ungag < nume > ii scoti gag-ul unui jucator

Cand un jucator cu gag iese de pe server va fi salvat intr-un fisier
Atunci cand se va conecta pe server va avea gag exact cate minute mai avea cand a iesit de pe server

*/	

#include < amxmodx >
#include < amxmisc >

#include < fakemeta >
#include < engine >
#include < nvault >
#include < CC_ColorChat >

//#pragma semicolon 1
#pragma tabsize 0

#define PLUGIN "Special Admin Gag"
#define VERSION "1.0"

#define COMMAND_ACCESS 	ADMIN_KICK // accesu adminilor pentru comanda
#define MAX_PLAYERS 		32 + 1

enum
{
INFO_NAME,
INFO_IP,
INFO_AUTHID
};

new const bars[ ] = "/";

new command[ ] [ ] = 
{
"/gag", 
"/ungag"
};

new Caccess[ ] = 
{
COMMAND_ACCESS,
COMMAND_ACCESS
};

//new const gGagTag[ ] = "Gag#";
new const gGagFileName[ ] = "gag_words.ini";
//new const gLogFileName[ ] = "GagLog.log"; 

new const gGagThinkerClassname[ ] = "GagThinker_";

//new const gGaggedSound[ ] = "misc/gag_dat.wav";
//new const gUnGaggedSound[ ] = "misc/gag_scos.wav";

//new const gHalfLifeGaggedSounds[ ][ ] =
//{
//"barney/youtalkmuch.wav",
//"scientist/stopasking.wav",
//"scientist/shutup.wav",
//"scientist/shutup2.wav",
//"hgrunt/silence!.wav"
//};

new PlayerGagged[ MAX_PLAYERS ];
new PlayerGagTime[ MAX_PLAYERS ];
new JoinTime[ MAX_PLAYERS ];
new szName[ 33 ];
new g_reason[ 32 ];

new g_Words[ 562 ] [ 32 ], g_Count;
new szOldName[ MAX_PLAYERS ] [ 40 ];

new gCvarSwearGagTime;
new gCvarGagMinuteLimit;
new gCvarGagMinuteInSeconds;
new gCvarAdminGag;
//new gCvarTagName;
new gCvarWords;
new gCvarTag;

new gMaxPlayers;
new iVault;

public plugin_init( ) 
{
register_plugin( PLUGIN, PLUGIN, "Cristi .C" );

register_concmd( "amx_gag", "CommandGag" ); 
register_concmd( "amx_ungag", "CommandUngag" );

register_clcmd( "say", "CheckGag" );
register_clcmd( "say_team", "CheckGag" );

register_clcmd( "say", "command_chat" );

GagThinker( );
register_think( gGagThinkerClassname, "Forward_GagThinker" );
register_forward(FM_ClientUserInfoChanged, "ClientUserInfoChanged");

gCvarSwearGagTime = register_cvar( "amx_autogag_time", "3" ); // minutele pentru gag cand ia autogag
gCvarGagMinuteLimit = register_cvar( "amx_gag_minute_limit", "35" ); // limita maxima pentru gag minute
gCvarGagMinuteInSeconds = register_cvar( "amx_gag_minute_in_seconds", "60" ); // minute in secunde
//gCvarTagName = register_cvar( "amx_gag_tagname", "0" ); // pune taguri la gag
gCvarAdminGag = register_cvar( "amx_admingag", "0" ); // poti da si la admini gag daca e egal cu 1, daca e 0 nu poti
gCvarWords = register_cvar( "amx_maxwords", "200" ); // lista maxima de cuvinte in gag_words.ini
gCvarTag = register_cvar( "amx_gagtag", "*" ); // tag-ul din chat

iVault = nvault_open( "GagSystem" );

if( iVault == INVALID_HANDLE )
{
set_fail_state( "nValut returned invalid handle!" );
}

gMaxPlayers = get_maxplayers( );
}

//public plugin_precache( )
//{
//new i;
//for( i = 0; i < sizeof gHalfLifeGaggedSounds; i++ )
//{
//precache_sound( gHalfLifeGaggedSounds[ i ] );
//}

//precache_sound( gGaggedSound );
//precache_sound( gUnGaggedSound );
//}

public plugin_cfg( ) 
{
static szConfigDir[ 64 ], iFile[ 64 ];

get_localinfo ( "amxx_configsdir", szConfigDir, 63 );
formatex ( iFile , charsmax( iFile ) , "%s/%s" , szConfigDir, gGagFileName );

if( !file_exists( iFile ) )
{
write_file( iFile, "# Pune aici cuvintele jignitoare sau reclamele", -1 );
//log_to_file( gLogFileName, "Fisierul <%s> nu exista! Creez unul nou acum...", iFile );
}

new szBuffer[ 128 ];
new szFile = fopen( iFile, "rt" );

while( !feof( szFile ) )
{
fgets( szFile, szBuffer, charsmax( szBuffer ) );

if( szBuffer[ 0 ] == '#' )
{
continue;
}

parse( szBuffer, g_Words[ g_Count ], sizeof g_Words[ ] - 1 );
g_Count++;

if( g_Count >= get_pcvar_num ( gCvarWords ) )
{
break;
}
}

fclose( szFile );
}


public client_putinserver( id ) 
{ 
if ( is_user_connected( id ) )
{
JoinTime[ id ] = get_systime( );
}
}

public client_disconnect( id )
{
if ( PlayerGagged[ id ] == 1 )
{	
ColorChat( 0, RED, "^4%s^1 Jucatorul cu gag^4 %s^1, s-a deconectat!", get_tag( ), GetInfo( id, INFO_NAME ) );
//log_to_file( gLogFileName, "[EXIT]Jucatorul cu gag <%s><%s><%s>, s-a deconectat!", GetInfo( id, INFO_NAME ), GetInfo( id, INFO_IP ), GetInfo( id, INFO_AUTHID ) );
}

JoinTime[ id ] = 0 ;
SaveGagedPlayers( id );
}

public client_connect( id )
{
LoadGagedPlayers( id );
}

public command_chat( index )
{
static szArg[ 192 ], command2[ 192 ];

read_args( szArg, charsmax ( szArg ) );

if( ! szArg [ 0 ] )
return PLUGIN_CONTINUE;

remove_quotes( szArg[0] );

for( new x; x < sizeof command; x++ )
{
if ( equal ( szArg, command [ x ], strlen ( command [ x ] ) ) )
{
if ( get_user_flags ( index ) & Caccess [ x ] )
{
	replace( szArg, charsmax ( szArg ), bars, "" );
	formatex( command2, charsmax(command2), "amx_%s", szArg );
	client_cmd( index, command2 );
}	

break;
}
}

return PLUGIN_CONTINUE;
}

public CheckGag( id ) 
{
new szSaid[ 300 ];

read_args( szSaid, charsmax( szSaid ) );
remove_quotes( szSaid );

if( !UTIL_IsValidMessage( szSaid ) )
{
return PLUGIN_HANDLED;
}

if ( PlayerGagged[ id ] == 1 ) 
{
PlayerGagged[ id ] = 1;

ColorChat( id, RED, "^4%s^1 Ai primit Gag pentru limbaj sau reclama. Asteapta^4 %d^1 minute!", get_tag( ), PlayerGagTime[ id ] );
//client_cmd( id, "speak ^"%s^"", gHalfLifeGaggedSounds[ random_num( 0, charsmax( gHalfLifeGaggedSounds ) ) ] );	

return PLUGIN_HANDLED;
}

else
{
new i;
for( i = 0; i < get_pcvar_num ( gCvarWords ); i++ )
{
if( containi( szSaid, g_Words[ i ] ) != -1 )
{
	if( get_pcvar_num( gCvarAdminGag ) == 0 )
	{
		if ( is_user_admin ( id ) )
		{	
			return 1;
		}
	}
	
	get_user_name( id, szName, sizeof ( szName ) -1 );
	
//	if ( get_pcvar_num( gCvarTagName ) == 1 )
//	{
//		client_cmd( id, "name ^"%s %s^"", gGagTag, szName );
//	}
	
	szOldName[ id ] = szName;
	
	PlayerGagged[ id ] = 1;
	PlayerGagTime[ id ] = get_pcvar_num ( gCvarSwearGagTime );
	set_speak( id, SPEAK_MUTED );
	
	ColorChat( 0, RED, "^3%s^4 %s^1 (^3%s^1)^1 a primit AutoGag pentru limbaj sau reclama!", get_tag( ), GetInfo( id, INFO_NAME ), GetInfo( id, INFO_IP ) );
	ColorChat( id, RED, "^4%s^1 Ai primit AutoGag pentru injuratura sau reclama! Timpul expira in:^4 %d^1 minute!", get_tag( ), PlayerGagTime[ id ] );
	ColorChat( id, RED, "^4%s^1 Nu mai poti folosi urmatoarele comenzi:^4 say^1,^4 say_team^1,^4 voice speak^1,^4 name", get_tag( ) );
	
//	log_to_file( gLogFileName, "[AUTOGAG]<%s><%s><%s> a luat AutoGag pentru ca a injurat sau a facut reclama!", GetInfo( id, INFO_NAME ), GetInfo( id, INFO_IP ), GetInfo( id, INFO_AUTHID ) );
//	client_cmd( id, "speak ^"%s^"", gGaggedSound );
	
	return PLUGIN_HANDLED;
}
}
}

return PLUGIN_CONTINUE;
}

public CommandGag( id ) 
{ 
if( !(get_user_flags( id ) & COMMAND_ACCESS ) )
{
client_cmd( id, "echo %s Nu ai acces la aceasta comanda!", get_tag( ) );
return 1;
}

new szArg[ 32 ], szMinutes[ 32 ], reason[ 32 ];

read_argv( 1, szArg, charsmax ( szArg ) );
read_argv( 3, reason, sizeof reason - 1 );

if( equal( szArg, "" ) )
{
client_cmd( id, "echo amx_gag < nume > < minute > < motiv >" );
return 1;
}

new iPlayer = cmd_target( id, szArg, CMDTARGET_ALLOW_SELF );

if( !iPlayer )
{
client_cmd( id, "echo %s Jucatorul specificat nu a fost gasit!", get_tag( ) );
return 1;
}

if ( get_pcvar_num( gCvarAdminGag ) == 0 )
{
if ( is_user_admin( iPlayer ) )
{
client_cmd( id, "echo %s Nu poti da gag la Admini!", get_tag( ) );
return 1;
}
}

copy( g_reason, 31, reason );
remove_quotes( reason );
read_argv( 2, szMinutes, charsmax ( szMinutes ) );

new iMinutes = clamp(str_to_num(szMinutes), 1, 35);

if ( iMinutes > get_pcvar_num ( gCvarGagMinuteLimit ) )
{
console_print( id, "%s Ai setat %d minute, iar limita maxima de minute este %d! Setare automata pe %d.", get_tag( ), iMinutes, get_pcvar_float ( gCvarGagMinuteLimit ), get_pcvar_float ( gCvarGagMinuteLimit ) );
iMinutes = get_pcvar_num( gCvarGagMinuteLimit ) ;
}

get_user_name( iPlayer, szName, sizeof ( szName ) -1 );

szOldName[ iPlayer ] = szName;

if( PlayerGagged[ iPlayer ] == 1 ) 
{
client_cmd( id, "echo %s Jucatorul %s are deja Gag!", get_tag( ), GetInfo( iPlayer, INFO_NAME ) );
return 1;
} 

	if(strlen(reason) < 1)
	{
		console_print(id,"amx_gag <nume> <minute> <motiv>")
		return 1
	}

//if ( get_pcvar_num( gCvarTagName ) == 1 )
//{
//client_cmd( iPlayer, "name ^"%s %s %s^"", gGagTag, szName, reason );
//}

PlayerGagged[ iPlayer ] = 1;
PlayerGagTime[ iPlayer ] = iMinutes;
set_speak( iPlayer, SPEAK_MUTED );

ColorChat( 0, RED, "^4%s^1 ADMIN^4 %s:^1 Gag^3 %s^1 pentru^4 %d^1 minute. Motiv: ^4%s", get_tag( ), GetInfo( id, INFO_NAME ), GetInfo( iPlayer, INFO_NAME ), iMinutes, reason ); 
//ColorChat( iPlayer, RED, "^4%s^1 Ai primit Gag pentru ca ai injurat sau ai facut reclama!", get_tag( ) ); 
ColorChat( iPlayer, RED, "^4%s^1 Nu mai poti folosi urmatoarele comenzi:^4 say^1,^4 say_team^1,^4 voice speak^1,^4 name", get_tag( ) );

//log_to_file( gLogFileName, "[GAG]%s i-a dat gag lui <%s><%s><%s> pentru. <%d> minute", GetInfo( id, INFO_NAME ), GetInfo( iPlayer, INFO_NAME ), GetInfo( iPlayer, INFO_IP ), GetInfo( iPlayer, INFO_AUTHID ), iMinutes );
log_amx("ADMIN <%s>: i-a dat gag lui <%s><%s><%s> pentru <%d> minute. Motiv: <%s>", GetInfo( id, INFO_NAME ), GetInfo( iPlayer, INFO_NAME ), GetInfo( iPlayer, INFO_IP ), GetInfo( iPlayer, INFO_AUTHID ), iMinutes, reason );
//client_cmd( iPlayer, "speak ^"%s^"", gGaggedSound );
SaveGagedPlayers( id );
return PLUGIN_HANDLED;
}

public CommandUngag( id ) 
{ 
if( !(get_user_flags( id ) & COMMAND_ACCESS ) )
{
client_cmd( id, "echo %s Nu ai acces la aceasta comanda!", get_tag( ) );
return 1;
}

new szArg[ 32 ];

read_argv( 1, szArg, charsmax( szArg ) );

if( equal( szArg, "" ) )
{
client_cmd( id, "echo amx_ungag < nume >" );
return 1;
}

new iPlayer = cmd_target ( id, szArg, CMDTARGET_ALLOW_SELF );

if( !iPlayer )
{
client_cmd( id, "echo %s Jucatorul specificat nu a fost gasit!", get_tag( ) );
return 1;
}

if( PlayerGagged[ iPlayer ] == 0 ) 
{
console_print( id, "%s Jucatorul %s nu are Gag!", get_tag( ), GetInfo( iPlayer, INFO_NAME ) );
return 1;
}

//if ( get_pcvar_num ( gCvarTagName ) == 1 )
//{
//client_cmd( iPlayer, "name ^"%s^"", szOldName[ iPlayer ] );
//}

PlayerGagged[ iPlayer ] = 0;
PlayerGagTime[ iPlayer ] = 0;
set_speak( iPlayer, SPEAK_NORMAL );

ColorChat( 0, RED, "^4%s^1 ADMIN^4 %s:^1 Ungag^3 %s", get_tag( ), GetInfo( id, INFO_NAME ), GetInfo( iPlayer, INFO_NAME ) ); 
ColorChat( iPlayer, RED, "^4%s^1 Ai primit Ungag de la adminul: ^4%s^1, ai grija la limbaj data viitoare!", get_tag( ), GetInfo( id, INFO_NAME ) );

//log_to_file( gLogFileName, "[UNGAG]<%s> i-a dat ungag lui <%s><%s><%s>", GetInfo( id, INFO_NAME ), GetInfo( iPlayer, INFO_NAME ), GetInfo( iPlayer, INFO_IP ), GetInfo( iPlayer, INFO_AUTHID ) );
log_amx("ADMIN <%s>: i-a dat ungag lui <%s><%s><%s>", GetInfo( id, INFO_NAME ), GetInfo( iPlayer, INFO_NAME ), GetInfo( iPlayer, INFO_IP ), GetInfo( iPlayer, INFO_AUTHID ) );
//client_cmd( iPlayer, "speak ^"%s^"", gUnGaggedSound );
SaveGagedPlayers( id );
return PLUGIN_HANDLED;
}

public Forward_GagThinker( iEntity )
{
if ( pev_valid( iEntity ) )
{
set_pev( iEntity, pev_nextthink, get_gametime( ) + 1.0 ) ;

new id;
for ( id = 1; id <= gMaxPlayers; id++ )
{
if ( is_user_connected ( id ) 	
&& ! is_user_bot( id )
&& PlayerGagged[ id ] == 1 
&& PlayerGagTime[ id ] > 0
&& ( ( get_systime( ) - JoinTime[ id ] ) >= get_pcvar_num ( gCvarGagMinuteInSeconds ) ) )
{
JoinTime[ id ] = get_systime( );
PlayerGagTime[ id ] -= 1;

if ( PlayerGagTime[ id ] <= 0 )
{
	PlayerGagTime[ id ] = 0;
	PlayerGagged[ id ] = 0;
	set_speak( id, SPEAK_NORMAL );
	
	ColorChat( id, RED, "^4%s^3 Ai primit UnGag, ai grija la limbaj data viitoare!", get_tag( ) );
//	log_to_file( gLogFileName, "[AUTOUNGAG]<%s> a primit AutoUnGag!", GetInfo( id, INFO_NAME ) );
	
//	client_cmd( id, "speak ^"%s^"", gUnGaggedSound );
	client_cmd( id, "name ^"%s^"", szOldName[ id ] );
}
}
}
}
}stock GagThinker( )
{
new iEntity = create_entity ( "info_target" );

if( ! pev_valid ( iEntity ) )
{
return PLUGIN_HANDLED;
}

set_pev ( iEntity, pev_classname, gGagThinkerClassname );
set_pev ( iEntity, pev_nextthink, get_gametime( ) + 1.0 );

return PLUGIN_HANDLED;
}

stock get_tag( )
{
new szTag [ 32 ];
get_pcvar_string( gCvarTag, szTag, sizeof ( szTag ) -1 );

return szTag;
}

stock GetInfo( id, const iInfo )
{
new szInfoToReturn[ 64 ];

switch( iInfo )
{
case INFO_NAME:
{
new szName[ 32 ];
get_user_name( id, szName, sizeof ( szName ) -1 );

copy( szInfoToReturn, sizeof ( szInfoToReturn ) -1, szName );
}
case INFO_IP:
{
new szIp[ 32 ];
get_user_ip( id, szIp, sizeof ( szIp ) -1, 1 );

copy( szInfoToReturn, sizeof ( szInfoToReturn ) -1, szIp );
}
case INFO_AUTHID:
{
new szAuthId[ 35 ];
get_user_authid( id, szAuthId, sizeof ( szAuthId ) -1 );

copy( szInfoToReturn, sizeof ( szInfoToReturn ) -1, szAuthId );
}
}

return szInfoToReturn;
}

stock bool:UTIL_IsValidMessage( const szSaid[ ] )
{
new iLen = strlen( szSaid );

if( !iLen )
{
return false;
}

for( new i = 0; i < iLen; i++ )
{
if( szSaid[ i ] != ' ' )
{
return true;
}
}

return false;
}

public LoadGagedPlayers( id )
{
new szIp[ 40 ], szVaultKey[ 64 ], szVaultData[ 64 ];
get_user_ip( id, szIp, charsmax ( szIp ) );

formatex( szVaultKey, charsmax( szVaultKey ), "%s-Gag", szIp );
formatex( szVaultData, charsmax( szVaultData ), "%i#%i", PlayerGagged[ id ], PlayerGagTime[ id ] );
nvault_get( iVault, szVaultKey, szVaultData, charsmax ( szVaultData ) );

replace_all( szVaultData, charsmax( szVaultData ), "#", " " );

new iGagOn[ 32 ], iGagTime [ 32 ];
parse( szVaultData, iGagOn, charsmax ( iGagOn ), iGagTime, charsmax ( iGagTime ) );

PlayerGagged[ id ] = str_to_num ( iGagOn );
PlayerGagTime[ id ] = clamp ( str_to_num ( iGagTime ), 0, get_pcvar_num ( gCvarGagMinuteLimit ) );

}

public SaveGagedPlayers( id )
{

new szIp[ 40 ], szVaultKey[ 64 ], szVaultData[ 64 ];
get_user_ip( id, szIp, charsmax( szIp ) );

formatex( szVaultKey, charsmax( szVaultKey ), "%s-Gag", szIp );
formatex( szVaultData, charsmax( szVaultData ), "%i#%i", PlayerGagged[ id ], PlayerGagTime[ id ] );

nvault_set( iVault, szVaultKey, szVaultData );
}

public plugin_end( )
{
nvault_close( iVault );
}

public ClientUserInfoChanged(id)
{ 
  if( PlayerGagged[ id ] == 1 )
  {
  static const name[] = "name";
  static szOldName[32], szNewName[32];
  pev(id, pev_netname, szOldName, charsmax(szOldName));
  if( szOldName[0] ) 
  { 
    get_user_info(id, name, szNewName, charsmax(szNewName));
    if( !equal(szOldName, szNewName) ) 
    { 
       ColorChat( id, RED, "^4%s ^3Schimbare nick interzisa in perioada gag-ului !", get_tag( ) );
       set_user_info(id, name, szOldName);
       return FMRES_HANDLED;
    } 
  } 
  }
  return FMRES_IGNORED;
}

/* AMXX-Studio Notes - DO NOT MODIFY BELOW HERE
*{\\ rtf1\\ ansi\\ deff0{\\ fonttbl{\\ f0\\ fnil Tahoma;}}\n\\ viewkind4\\ uc1\\ pard\\ lang1033\\ f0\\ fs16 \n\\ par }
*/
Se poate inchide !
Sunt om cu tine, fii om cu mine !
Post Reply

Return to “Modificari pluginuri”

 • Information