NO RUSH (MANUAL)

Pluginuri facute de utilizatorii forumului eXtream.

Moderators: Moderatori ajutatori, Moderatori, Echipa eXtreamCS.com

User avatar
YONTU
Moderator ajutator
Moderator ajutator
Posts: 2398
Joined: 10 May 2013, 13:25
Detinator Steam: Nu
CS Status: Everyone is looking at ur shoes
Reputatie: Moderator ajutator
Fost scripter eXtreamCS
Location: Gura Humorului
Has thanked: 253 times
Been thanked: 272 times
Contact:

23 Jul 2017, 23:45

Descriere: Cu ajutorul acestui plugin iti poti creea entitati, numite campuri de forta de o anumita dimensiune, ce nu-ti permit trecerea prin ele, adica te imping inapoi in spate fara a te omori/kick/ban si alte prostii. Ele pot fi plasata in asa fel incat sa nu se faca rush. Le poti plasa oriunde tu, doar sa-si atinga scopul. Daca eram mai inteligent, dar cunostintele avansate in amxx imi lipsesc cu desavarsire, creeam pur si simplu un zid doar pe mid pe orice harta ce nu permite trecerea lui, fara a mai fi nevoie sa creezi entitati manual si apoi sa te joci cu ele in limbajul pawn.

Descarcare: CLICK
SMA | Afiseaza codul
#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <engine>
#include <fakemeta_util>
#include <hamsandwich>

#define PLUGIN_NAME "Anti Rush"
#define PLUGIN_VERSION "1.0"
#define PLUGIN_AUTHOR "YONTU" // credite Psycrow (sursa pluginului lui: http://gamebanana.com/gamefiles/3038 )

// --------------------------------------------
//   ------------- DE EDITAT ---------------
// --------------------------------------------
#define ADMIN_ACCESS	ADMIN_IMMUNITY
new const force_field_model[] = "models/aura8.mdl";
new const tag[] = "[ANTI RUSH]";
// --------------------------------------------
//   ------------- DE EDITAT ---------------
// --------------------------------------------

new const force_field_class[] = "forcefield";

new Array:ff_count, Array:ff_origin_x, Array:ff_origin_y, Array:ff_origin_z;
new bool:g_save_cpl, bool:can_pass;
new cvar_ff_color, cvar_ff_restricted_team, cvar_remove_ff;

public plugin_init()
{
	register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR);
	register_cvar("no_rush_", PLUGIN_VERSION, FCVAR_SPONLY|FCVAR_SERVER);
	set_cvar_string("no_rush_", PLUGIN_VERSION);

	register_touch(force_field_class, "player", "fw_touch_player");
	register_event("HLTV", "event_NewRound", "a", "1=0", "2=0");

	register_clcmd("say /camp", "cmd_open_menu");
	register_clcmd("say_team /camp", "cmd_open_menu");

	cvar_ff_color = register_cvar("ff_color", "0");	// 0 = random colors | 1 = t colors | 2 = ct colors
	cvar_ff_restricted_team = register_cvar("ff_restricted_access", "0");	// 0 = both | 1 = only t | 2 = only ct
	cvar_remove_ff = register_cvar("ff_remove_after", "25");	// int number

	new map[32];
	get_mapname(map, charsmax(map));
	formatex(map, charsmax(map),"%s.ini",map);
	
	new cfg_dir[64], dir, file[128];
	get_configsdir(cfg_dir, charsmax(cfg_dir));
	formatex(cfg_dir, charsmax(cfg_dir), "%s/force_field", cfg_dir);
	
	dir = open_dir(cfg_dir, file, charsmax(file));
	
	if(!dir)
		mkdir(cfg_dir);
	
	while(next_file(dir, file, charsmax(file)))
	{
		if(file[0] == '.')
			continue;
				
		if(equal(map, file))
		{
			format(file, charsmax(file), "%s/%s", cfg_dir, file);
			get_origins(file);
			break;
		}
	}
}

public plugin_precache()
{
	precache_model(force_field_model);
}

public plugin_end()
{
	ArrayDestroy(ff_count);
	ArrayDestroy(ff_origin_x);
	ArrayDestroy(ff_origin_y);
	ArrayDestroy(ff_origin_z);
}

public plugin_natives() 
{
	ff_count = ArrayCreate(1, 1);
	ff_origin_x = ArrayCreate(1, 1);
	ff_origin_y = ArrayCreate(1, 1);
	ff_origin_z = ArrayCreate(1, 1);
}

public set_maps_cfg()
{
	new map1[32];
	get_mapname(map1, charsmax(map1));
	formatex(map1, charsmax(map1), "%s.ini", map1);
	
	new cfg_dir[64], file[128];
	get_configsdir(cfg_dir, charsmax(cfg_dir));
	formatex(cfg_dir, charsmax(cfg_dir), "%s/force_field", cfg_dir);
	formatex(file, charsmax(file),"%s/%s",cfg_dir, map1);
	
	if(!dir_exists(cfg_dir))
		mkdir(cfg_dir);
	
	delete_file(file);
	
	new origins_count = ArraySize(ff_count);
	if(!origins_count)
		return;
	
	new text[128], i, Float:fOrigin[3], ent;
	for(i = 0; i < origins_count; i++)
	{
		ent = ArrayGetCell(ff_count, i);
		//drop_to_floor(ent);
		pev(ent, pev_origin, fOrigin);
		format(text, charsmax(text),"^"%f^" ^"%f^" ^"%f^"", fOrigin[0], fOrigin[1], fOrigin[2]);
		write_file(file, text, -1);
	}
}

public get_origins(dir[128])
{	
	new map[32];
	get_mapname(map, charsmax(map));
	new file = fopen(dir, "rt");
	if(!file)
	{
		server_print("%s Originile hartii %s sunt invalide. Creeaza altele.", tag, map);
		return;
	}
	
	while(file && !feof(file))
	{
		new line[101];
		fgets(file, line, charsmax(line));
			
		if(line[0] == ';' || equal(line, ""))
			continue;
			
		new iOrigins[3][32], Float:fOrigins[3];	
		parse(line, iOrigins[0], charsmax(iOrigins[]), iOrigins[1], charsmax(iOrigins[]), iOrigins[2], charsmax(iOrigins[]));
		
		fOrigins[0] = str_to_float(iOrigins[0]);
		fOrigins[1] = str_to_float(iOrigins[1]);
		fOrigins[2] = str_to_float(iOrigins[2]);
		//origin[count][0] = str_to_float(iOrigins[0]);
		//origin[count][1] = str_to_float(iOrigins[1]);
		//origin[count++][2] = str_to_float(iOrigins[2]);
		
		create_spawn(fOrigins);
	}
	fclose(file);
	can_pass = false;
	
	if(!ArraySize(ff_count))
		server_print("%s Nu am gasit nicio origine pentru harta %s", tag, map);
	else if(ArraySize(ff_count) == 1)
		server_print("%s Am gasit o singura origine unde pot creea un camp de forta pentru harta %s", tag, map);
	else
		server_print("%s Am gasit %d origini pentru harta %s", tag, ArraySize(ff_count), map);
}

public event_NewRound()
{
	set_task(random_float(1.0, 2.0), "task_create_ff", 231);
	set_task(float(get_pcvar_num(cvar_remove_ff)), "task_remove_ff", 232);
}

public task_create_ff()
{
	can_pass = false;
	new origins_count = ArraySize(ff_count);
	if(!origins_count)
		return;

	new i, classname[32], ent;
	for(i = 0; i < origins_count; i++)
	{
		ent = ArrayGetCell(ff_count, i);
		pev(ent, pev_classname, classname, charsmax(classname));

		if(!equal(classname, force_field_class))
			continue;

		entity_set_int(ent, EV_INT_effects, entity_get_int(ent, EV_INT_effects) & ~EF_NODRAW);
	}
	ColorChat(0, "!g%s!t Timp de!g %d!t secunde nu poti face!n rush!t.", tag, get_pcvar_num(cvar_remove_ff));
}

public task_remove_ff()
{
	can_pass = true;
	new origins_count = ArraySize(ff_count);
	if(!origins_count)
		return;

	new i, classname[32], ent;
	for(i = 0; i < origins_count; i++)
	{
		ent = ArrayGetCell(ff_count, i);
		pev(ent, pev_classname, classname, charsmax(classname));

		if(!equal(classname, force_field_class))
			continue;

		entity_set_int(ent, EV_INT_effects, entity_get_int(ent, EV_INT_effects) | EF_NODRAW);
	}
	ColorChat(0, "!g%s!t Cele!g %d!t secunde au expirat. Acum poti face!n rush!t.", tag, get_pcvar_num(cvar_remove_ff));
}

public cmd_open_menu(id)
{
	if(!(get_user_flags(id) & ADMIN_ACCESS))
	{
		ColorChat(id, "!4%s!1 Doar!3 ADMINII!1 au acces!", tag);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	new menu_name[128], origins_count = ArraySize(ff_count);
	formatex(menu_name, charsmax(menu_name), "\wCreeaza\r campuri de forta\w^nTotal:\y %d", origins_count);

	new menu = menu_create(menu_name, "menu_handler");
	menu_additem(menu, "\wCreeaza un camp", "1", 0);
	
	if(!origins_count)
	{
		menu_additem(menu, "\dSterge ultimul camp creeat", "2", 0);
		menu_additem(menu, "\dSterge toate campurile", "3", 0);
	}
	else
	{
		menu_additem(menu, "\wSterge ultimul camp creeat", "2", 0);
		menu_additem(menu, "\wSterge toate campurile", "3", 0);
	}
	
	if(!g_save_cpl)
		menu_additem(menu, "\dSalveaza toate campurile de forta", "4", 0);
	else
		menu_additem(menu, "\wSalveaza toate campurile de forta", "4", 0);

	menu_setprop(menu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL);
	menu_display(id, menu, 0);
		
	return PLUGIN_HANDLED;
}

public menu_handler(id, menu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(menu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}

	new origins_count = ArraySize(ff_count);
	switch(item)
	{
		case 0:
		{	
			g_save_cpl = true;
			
			new Float:fOrigins[3];
			fm_get_aim_origin(id, fOrigins);
			
			create_spawn(fOrigins);
			cmd_open_menu(id);
		}
		case 1:
		{
			if(!origins_count)
			{
				ColorChat(id, "!g%s !tNu am gasit niciun camp de forta. Creaza mai intai unul.", tag);
				menu_destroy(menu);
				cmd_open_menu(id);
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			
			origins_count--;
			remove_entity(ArrayGetCell(ff_count, origins_count));
			ArrayDeleteItem(ff_count, origins_count);
			ArrayDeleteItem(ff_origin_x, origins_count);
			ArrayDeleteItem(ff_origin_y, origins_count);
			ArrayDeleteItem(ff_origin_z, origins_count);
			
			ColorChat(id, "!g%s !tCamp eliminat cu succes.", tag);
			g_save_cpl = true;
			cmd_open_menu(id);
		}
		case 2:
		{
			if(!origins_count)
			{
				ColorChat(id, "!g%s !tNu am gasit niciun camp de forta. Creaza mai intai unul.", tag);
				cmd_open_menu(id);
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			new i;
			for(i = 0; i < origins_count; i++)
				remove_entity(ArrayGetCell(ff_count, i));
				
			ArrayClear(ff_count);
			ArrayClear(ff_origin_x);
			ArrayClear(ff_origin_y);
			ArrayClear(ff_origin_z);
			
			ColorChat(id, "!g%s !tAm sters toate cele !g%d !tcampuri de forta.", tag, origins_count);
			g_save_cpl = true;
			
			cmd_open_menu(id);
		}
		case 3:
		{
			if(!g_save_cpl)
			{
				cmd_open_menu(id);
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			
			g_save_cpl = false;
			set_maps_cfg();
			
			ColorChat(id, "!g%s !tAm salvat cu succes toate campurile de forta.", tag);
			cmd_open_menu(id);
		}
	}
	menu_destroy(menu);
	return PLUGIN_HANDLED;
}

public create_spawn(Float:fOrigins[3])
{
	new ent = engfunc(EngFunc_CreateNamedEntity, engfunc(EngFunc_AllocString, "info_target"));
	if(!pev_valid(ent))
		return;
	
	ArrayPushCell(ff_count, ent);
	ArrayPushCell(ff_origin_x, fOrigins[0]);
	ArrayPushCell(ff_origin_y, fOrigins[1]);
	ArrayPushCell(ff_origin_z, fOrigins[2]);
	
	set_pev(ent, pev_origin, fOrigins);
	engfunc(EngFunc_SetModel, ent, force_field_model);
	set_pev(ent, pev_solid, SOLID_TRIGGER);	// BBOX
	set_pev(ent, pev_movetype, MOVETYPE_NONE);
	set_pev(ent, pev_classname, force_field_class);
	set_pev(ent, pev_renderfx, kRenderFxGlowShell);
	set_pev(ent, pev_rendermode, kRenderTransAlpha);
	set_pev(ent, pev_renderamt, 50.0);
	
	new Float:color[3], cvar = get_pcvar_num(cvar_ff_color);
	color[0] = cvar == 0 ? random_float(0.0, 255.0) : cvar == 1 ? 255.0 : 0.0;
	color[1] = cvar == 0 ? random_float(0.0, 255.0) : cvar == 1 ? 0.0 : 0.0;
	color[2] = cvar == 0 ? random_float(0.0, 255.0) : cvar == 1 ? 0.0 : 255.0;
	set_pev(ent, pev_rendercolor, color);

	new Float:mins[3] = {-184.7, -63.5, -132.9};
	new Float:maxs[3] = {184.7, 63.5, 132.9};
	engfunc(EngFunc_SetSize, ent, mins, maxs);

	entity_set_int(ent, EV_INT_effects, entity_get_int(ent, EV_INT_effects) & ~EF_NODRAW);

	drop_to_floor(ent);
}

public fw_touch_player(touched, toucher)
{
	new access = get_pcvar_num(cvar_ff_restricted_team);
	if(get_user_team(toucher) == 1 && access == 2 || get_user_team(toucher) == 2 && access == 1 || can_pass)
		return;
	
	new Float:fOriginsToucher[3], Float:fOriginsEnt[3], i;
	pev(touched, pev_origin, fOriginsToucher);
	pev(toucher, pev_origin, fOriginsEnt);
		
	for(i = 0; i < 3; i++)
	{
		fOriginsEnt -= fOriginsToucher;
		fOriginsEnt *= 10.0;
	}
	
	set_pev(toucher, pev_velocity, fOriginsEnt);
	set_pev(toucher, pev_impulse, fOriginsEnt);
	ColorChat(toucher, "!g%s !tTocmai te-ai izbit de un camp de forta.", tag);
}

stock ColorChat(id, String[], any:...)
{
	static szMesage[192];
	vformat(szMesage, charsmax(szMesage), String, 3);
	
	replace_all(szMesage, charsmax(szMesage), "!n", "^1");
	replace_all(szMesage, charsmax(szMesage), "!t", "^3");
	replace_all(szMesage, charsmax(szMesage), "!g", "^4");
	
	static g_msg_SayText = 0;
	if(!g_msg_SayText)
		g_msg_SayText = get_user_msgid("SayText");
	
	new Players[32], iNum = 1, i;

 	if(id) Players[0] = id;
	else get_players(Players, iNum, "ch");
	
	for(--iNum; iNum >= 0; iNum--)
	{
		i = Players[iNum];
		
		message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, g_msg_SayText, _, i);
		write_byte(i);
		write_string(szMesage);
		message_end();
	}
}
/* AMXX-Studio Notes - DO NOT MODIFY BELOW HERE
*{\\ rtf1\\ ansi\\ deff0{\\ fonttbl{\\ f0\\ fnil Tahoma;}}\n\\ viewkind4\\ uc1\\ pard\\ lang1033\\ f0\\ fs16 \n\\ par }
*/


Nume: Anti Rush
Versiune: 1.0
Link oficial: http://www.extreamcs.com/forum

Instalare:
1. Fisierul do_not_rush.sma il puneti in addons/amxmodx/scripting
2. Fisierul do_not_rush.amxx il puneti in addons/amxmodx/plugins
3. Fisierul aura8.mdl il puneti in models
4. Intrati in fisierul addons/amxmodx/configs/plugins.ini si adaugati la urma:

Code: Select all

do_not_rush.amxx
5. Alti pasi necesari....

Cvar-uri (se adauga in fisierul amxmodx\configs\amxx.cfg):
  • ff_color "0/1/2" - ce culoare sa aiba un camp de forta: 0 = culori random | 1 = culoarea echipei T | 2 = culoarea echipei CT
    ff_restricted_access "0/1/2" - ce echipa NU are voie sa treaca prin campurile de forta: 0 = ambele | 1 = TERO | 2 = CT
    ff_remove_after "25" - dupa cate secunde poti face rush
Comenzi administrative (se tasteaza in consola si trebuie sa fiti administrator):
  • -
Comenzi publice (se tasteaza in joc prin apasarea tastei Y):
  • /camp - deschide meniul de campuri (vezi poza mai jos): creeaza camp, sterge camp, sterge toate campurile, salveaza toate campurile
Module necesare (se sterge ; din fata modulului de mai jos; acestea le gasiti in fisierul amxmodx\configs\modules.ini):
- Engine
- Hamsandwich
IMAGINI | Afiseaza codul
Image

Image

Image

Image
ALTE INFORMATII | Afiseaza codul
Acest plugin iti permite sa plasezi campuri de forta pe orice harta unde tii cursorul, acceseaza doar comanda /camp.
Incearca sa plasezi campurile doar pe pamant/podea (SFAT!)
Pluginul iti salveaza automat originile campurilor si le salveaza in folderul force_field intr-un fisier dupa numele hartii pe care joci.
Am creeat eu deja 3 campuri, iar originile sunt deja salvate in configs/force_field/de_dust2.ini.
Ele vor aparea pe harta de_dust2 la inceputul rundelor si vor disparea dupa un anumit timp setat prin cvar.

Daca vrei sa editezi accesul comenzii /camp intri in sursa si cauti linia:
[quote]#define ADMIN_ACCESS	ADMIN_IMMUNITY[/quote]
(se afla undeva la inceputul sursei)

Daca vrei sa modifici tagul care apare in chat, intri in sursa si cauti linia:
[quote]new const tag[] = "[ANTI RUSH]";[/quote]
(se afla undeva la inceputul sursei)

Daca vrei sa modifici directorul modelului, intri in sursa si cauti linia:
[quote]new const force_field_model[] = "models/aura8.mdl";[/quote]
(se afla undeva la inceputul sursei)
„Peste douăzeci de ani vei fi dezamăgit din cauza lucrurilor pe care nu le-ai făcut, nu din cauza celor pe care le-ai făcut.” - Mark Twain
„Asa e si in viata, hotii castiga, prostii care invata pierd.” - Mihai Nemeș
Pluginurile mele publice | Afiseaza codul
Control HE Damage(s)
[Zombie mod] Liderul oamenilor
NO RUSH (MANUAL)
Salvatorul Craciunului
Harry Potter's Magic Wand [0.0.3]
New HE Grenade Effects
Upgrades Menu -> Health/Armor/Damage
Serverele care au achizitonat pluginurile mele: #1 #2

CONTACT: sef_yontu@yahoo.com | skype: cyp_yontu
eXtreamSHOP
User avatar
GENERALU'
Membru, skill +2
Membru, skill +2
Posts: 930
Joined: 27 Jul 2015, 14:35
Detinator Steam: Da
SteamID: sosolino1945
Reputatie: Fost moderator ajutator
Nume anterior: VioreL @EXTREAMCS
Fond eXtream: 0
Location: Mediaş

24 Jul 2017, 06:41

Plugin util serverelor populate.
Pe zombie escape ar funcţiona ?!
User avatar
YONTU
Moderator ajutator
Moderator ajutator
Posts: 2398
Joined: 10 May 2013, 13:25
Detinator Steam: Nu
CS Status: Everyone is looking at ur shoes
Reputatie: Moderator ajutator
Fost scripter eXtreamCS
Location: Gura Humorului
Has thanked: 253 times
Been thanked: 272 times
Contact:

24 Jul 2017, 14:23

VioreL @EXTREAMCS wrote:Plugin util serverelor populate.
Pe zombie escape ar funcţiona ?!
Normal. Da mi pm cu nativele pentru modul asta
„Peste douăzeci de ani vei fi dezamăgit din cauza lucrurilor pe care nu le-ai făcut, nu din cauza celor pe care le-ai făcut.” - Mark Twain
„Asa e si in viata, hotii castiga, prostii care invata pierd.” - Mihai Nemeș
Pluginurile mele publice | Afiseaza codul
Control HE Damage(s)
[Zombie mod] Liderul oamenilor
NO RUSH (MANUAL)
Salvatorul Craciunului
Harry Potter's Magic Wand [0.0.3]
New HE Grenade Effects
Upgrades Menu -> Health/Armor/Damage
Serverele care au achizitonat pluginurile mele: #1 #2

CONTACT: sef_yontu@yahoo.com | skype: cyp_yontu
User avatar
JaiLBreaK
Scripter eXtreamCS
Scripter eXtreamCS
Posts: 1534
Joined: 05 Jan 2016, 18:17
Detinator Steam: Nu
Detinator server CS: Da
Reputatie: Membru Club eXtreamCS (2 luni)
Scripter eXtreamCS
Fond eXtream: 0
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Contact:

25 Jul 2017, 18:46

ai uitat creditele lu lucas_7_94 scriptere, crezi ca daca schimbi din engine in fakemeta nu se cunoaste?
Image
Lux0R^
Scripter eXtreamCS
Scripter eXtreamCS
Posts: 1223
Joined: 13 Jul 2013, 15:31
Detinator Steam: Da
Reputatie: Scripter eXtreamCS
Moderator ajutator
Has thanked: 15 times
Been thanked: 9 times

25 Jul 2017, 19:45

am o intrebare faina, daca "campul de forta" te impinge inauntrul hartii ? :)
Pauza pana in iulie... licenta ^^

Fara pm-uri pentru pluginuri de zm/furien + tot ce tine de vip.

Codul Scripterului: scripting/codul-scripterului-t362300.html#p2754224
User avatar
YONTU
Moderator ajutator
Moderator ajutator
Posts: 2398
Joined: 10 May 2013, 13:25
Detinator Steam: Nu
CS Status: Everyone is looking at ur shoes
Reputatie: Moderator ajutator
Fost scripter eXtreamCS
Location: Gura Humorului
Has thanked: 253 times
Been thanked: 272 times
Contact:

25 Jul 2017, 19:58

@JaiLBreaK: am lasat creditele in sursa :) acum poti muri linistit
@Lux0R^: ma intrebam cand apari :)) O fi posibila si asta? Probabil te referi la harti pentru dr sau de pe care poti sa pici pur si simplu. Sa-ti raspund, mi se cam rupe, il foloseste care vrea, si nu cred ca poti fi atat de idiot sa plasezi o astfel de entitate pe o zona deschisa sa te impinga in afara hărții. Am zis si mai sus ca daca aveam cunostinte mai avansate, ii rezolvam toate presupusele buguri, dar ramane un simplu plugin pe care m-a rugat cineva sa-l fac. :)
„Peste douăzeci de ani vei fi dezamăgit din cauza lucrurilor pe care nu le-ai făcut, nu din cauza celor pe care le-ai făcut.” - Mark Twain
„Asa e si in viata, hotii castiga, prostii care invata pierd.” - Mihai Nemeș
Pluginurile mele publice | Afiseaza codul
Control HE Damage(s)
[Zombie mod] Liderul oamenilor
NO RUSH (MANUAL)
Salvatorul Craciunului
Harry Potter's Magic Wand [0.0.3]
New HE Grenade Effects
Upgrades Menu -> Health/Armor/Damage
Serverele care au achizitonat pluginurile mele: #1 #2

CONTACT: sef_yontu@yahoo.com | skype: cyp_yontu
User avatar
JaiLBreaK
Scripter eXtreamCS
Scripter eXtreamCS
Posts: 1534
Joined: 05 Jan 2016, 18:17
Detinator Steam: Nu
Detinator server CS: Da
Reputatie: Membru Club eXtreamCS (2 luni)
Scripter eXtreamCS
Fond eXtream: 0
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Contact:

25 Jul 2017, 20:02

nu il vad pe lucas_7_94 in sma la credite :) nici din spoiler si nici in link
Image
User avatar
Sorinel
Fost moderator
Fost moderator
Posts: 5193
Joined: 25 Aug 2014, 20:31
Detinator Steam: Da
CS Status: All i ever wanted was a Rolli Rolli
SteamID: Jandarmeria
Reputatie: Fost Membru Club eXtreamCS ( o luna )
Fost eXtream Mod
Fost Intermediar
Nume anterior: Christmas, A k c 3 n 7
Fond eXtream: 0
Location: Ploiesti
Been thanked: 7 times

25 Jul 2017, 21:20

YONTU wrote:@JaiLBreaK: am lasat creditele in sursa :) acum poti muri linistit
@Lux0R^: ma intrebam cand apari :)) O fi posibila si asta? Probabil te referi la harti pentru dr sau de pe care poti sa pici pur si simplu. Sa-ti raspund, mi se cam rupe, il foloseste care vrea, si nu cred ca poti fi atat de idiot sa plasezi o astfel de entitate pe o zona deschisa sa te impinga in afara hărții. Am zis si mai sus ca daca aveam cunostinte mai avansate, ii rezolvam toate presupusele buguri, dar ramane un simplu plugin pe care m-a rugat cineva sa-l fac. :)
pai de ce ar fi neeaparat sa te impinga se poate face in asa fel doar sa nu te lase sa treci
Lux0R^
Scripter eXtreamCS
Scripter eXtreamCS
Posts: 1223
Joined: 13 Jul 2013, 15:31
Detinator Steam: Da
Reputatie: Scripter eXtreamCS
Moderator ajutator
Has thanked: 15 times
Been thanked: 9 times

29 Jul 2017, 22:14

A k c 3 n 7 wrote:
YONTU wrote:@JaiLBreaK: am lasat creditele in sursa :) acum poti muri linistit
@Lux0R^: ma intrebam cand apari :)) O fi posibila si asta? Probabil te referi la harti pentru dr sau de pe care poti sa pici pur si simplu. Sa-ti raspund, mi se cam rupe, il foloseste care vrea, si nu cred ca poti fi atat de idiot sa plasezi o astfel de entitate pe o zona deschisa sa te impinga in afara hărții. Am zis si mai sus ca daca aveam cunostinte mai avansate, ii rezolvam toate presupusele buguri, dar ramane un simplu plugin pe care m-a rugat cineva sa-l fac. :)
pai de ce ar fi neeaparat sa te impinga se poate face in asa fel doar sa nu te lase sa treci
la asta ma gandeam si eu

apropo yontu : nu inteleg ce e cu abordarea ta, nu m-am referit la nimic, doar pur si simplu am luat un caz random, tu alegi ce vrei sa faci.
Pauza pana in iulie... licenta ^^

Fara pm-uri pentru pluginuri de zm/furien + tot ce tine de vip.

Codul Scripterului: scripting/codul-scripterului-t362300.html#p2754224
EzLife90
Utilizator neserios (tepar)
Utilizator neserios (tepar)
Posts: 146
Joined: 28 Jan 2017, 23:21
Detinator Steam: Nu
CS Status: Citesc forumul eXtreamCS.com...!
Reputatie: Utilizator neserios (tepar!)
Fond eXtream: 0
Contact:

30 Jul 2017, 16:17

JaiLBreaK wrote:nu il vad pe lucas_7_94 in sma la credite :) nici din spoiler si nici in link

mai taci ***.tuti fam *****
Last edited by Yeezus on 31 Jul 2017, 12:05, edited 1 time in total.
Reason: Warn pentru limbaj!
User avatar
JaiLBreaK
Scripter eXtreamCS
Scripter eXtreamCS
Posts: 1534
Joined: 05 Jan 2016, 18:17
Detinator Steam: Nu
Detinator server CS: Da
Reputatie: Membru Club eXtreamCS (2 luni)
Scripter eXtreamCS
Fond eXtream: 0
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Contact:

30 Jul 2017, 17:21

lumea nu are nevoie de ******
***** ai fost si asa vei ramane :*
Last edited by Yeezus on 31 Jul 2017, 12:05, edited 1 time in total.
Reason: Warn pentru limbaj!
Image
User avatar
FireW@ll
Membru, skill +2
Membru, skill +2
Posts: 672
Joined: 08 Apr 2007, 15:29
Detinator Steam: Nu
Reputatie: Fost moderator ajutator
Fost Scripter eXtreamCS
Fost Membru Club eXtreamCS (3 luni)
Has thanked: 3 times
Been thanked: 37 times

30 Jul 2017, 23:46

Toata lumea in ziua de azi se cred mari scripteri .
Post Reply

Return to “Pluginuri eXtream”

  • Information