modificare plugin warn

Modificari necesare ale pluginurilor

Moderators: Moderatori ajutatori, Moderatori, Echipa eXtreamCS.com

Post Reply
Zpp.Mihai94
Membru, skill 0
Membru, skill 0
Posts: 46
Joined: 05 Feb 2018, 13:03
Detinator Steam: Da
CS Status: ZP.LEAGUECS.RO
Detinator server CS: ZP.LEAGUECS.RO
Fond eXtream: 0
Been thanked: 1 time
Contact:

15 Jan 2023, 14:55

salut folosesc acest plugin de warn pe forum pentu a sanctiona admini, as vrea daca stie cineva sa ii adauge un meniu, cand scriu in chat /warnlist, sa apara un meniu cu admini carora le-am dat eu warn si nr de warnuri pe care le are primite.

Code: Select all

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <nfvault>

new g_szVaultFile[ 128 ];

new g_szAuthID[ 33 ][ 25 ];

new g_iWarningsCount[ 33 ];
new g_iInfractionsCount[ 33 ];

new g_iCvarBanTime;
new g_iCvarBanMethod;
new g_iCvarMaxWarnings;
new g_iCvarMaxInfractions;

new g_iCacheCvarBanTime;
new g_iCacheCvarBanMethod;
new g_iCacheCvarMaxWarnings;
new g_iCacheCvarMaxInfractions;

public plugin_init( )
{
register_plugin( "[ZP] warn infractiuni", "0.1.5", "DruX" );
	
register_concmd( "amx_warn", "ConCmd_Warning", ADMIN_CVAR, "<nume sau #userid> <motiv> - Adauga un warn unui jucator." );
register_concmd( "amx_infractiuni", "ConCmd_Infraction", ADMIN_CVAR, "<nume sau #userid> <motiv> - Adauga o infractiune unui jucator." );
register_concmd( "amx_scoatewarn", "ConCmd_WarningRemove", ADMIN_CVAR, "<nume sau #userid> - Elimina un warn unui jucator." );
register_concmd( "amx_scoateinfractiuni", "ConCmd_InfractionRemove", ADMIN_CVAR, "<nume sau #userid> - Elimina o infractiune unui jucător." );
	
g_iCvarBanTime = register_cvar( "amx_infractions_bantime", "60" );
g_iCvarBanMethod = register_cvar( "amx_infractions_banmethod", "1" );
g_iCvarMaxWarnings = register_cvar( "amx_warnings_max", "3" );
g_iCvarMaxInfractions = register_cvar( "amx_infractions_max", "3" );
	
register_clcmd( "say /warn", "ClCmd_Warnings", ADMIN_KICK, "- Verifica warn-urile tale curente" );
register_clcmd( "say /infractiuni", "ClCmd_Infractions", ADMIN_KICK, "- Verifica infractiunile tale curente" );
	
register_event( "HLTV", "Event_HLTV_RoundStart", "a", "1=0", "2=0" );
	
nfv_file( "zp_infractiuni_warn.txt", g_szVaultFile, charsmax( g_szVaultFile ) );
	
register_dictionary( "zp_warn_infractiuni.txt" );
}

public plugin_cfg( )
{
Event_HLTV_RoundStart( );
}

public client_authorized( id )
{
get_user_authid( id, g_szAuthID[ id ], charsmax( g_szAuthID[ ] ) );
}

public client_putinserver( id )
{
if ( !is_user_hltv( id ) && !is_user_bot( id ) )
{
g_iWarningsCount[ id ] = nfv_get_num( g_szVaultFile, g_szAuthID[ id ], "warnings" );
g_iInfractionsCount[ id ] = nfv_get_num( g_szVaultFile, g_szAuthID[ id ], "infractions" );
}
}

public client_disconnect( id )
{
nfv_set_num( g_szVaultFile, g_szAuthID[ id ], "warnings", g_iWarningsCount[ id ] );
nfv_set_num( g_szVaultFile, g_szAuthID[ id ], "infractions", g_iInfractionsCount[ id ] );
}

public ConCmd_Warning( id, iLevel, iCid )
{
if ( cmd_access( id, iLevel, iCid, 3 ) )
{
new szTarget[ 32 ];
read_argv( 1, szTarget, charsmax( szTarget ) );
		
new szReason[ 32 ];
read_argv( 2, szReason, charsmax( szReason ) );
		
new iPlayer = cmd_target( id, szTarget, CMDTARGET_OBEY_IMMUNITY|CMDTARGET_NO_BOTS );
if ( iPlayer )
{
if ( ++g_iWarningsCount[ iPlayer ] >= g_iCacheCvarMaxWarnings )
{
if ( ++g_iInfractionsCount[ iPlayer ] >= g_iCacheCvarMaxInfractions )
{
g_iWarningsCount[ iPlayer ] = 0;
g_iInfractionsCount[ iPlayer ] = 0;

new iUserID = get_user_userid( iPlayer );
					
switch ( g_iCacheCvarBanMethod )
{
case 0:
{
server_cmd( "kick #%d ^"%L^";wait;banid ^"%s^" ^"%s^";wait;writeid", iUserID, iPlayer, "KICK_MESSAGE", g_iCacheCvarBanTime, g_szAuthID[ iPlayer ] );
}
case 1:
{
server_cmd( "amx_ban ^"#%d^" ^"%d^" ^"%L^"", iUserID, g_iCacheCvarBanTime, iPlayer, "KICK_MESSAGE" );
}
case 2:
{
server_cmd( "amx_ban ^"%d^" ^"#%d^" ^"%L^"", g_iCacheCvarBanTime, iUserID, iPlayer, "KICK_MESSAGE" );
}
}
					
log_amx( "%L", LANG_SERVER, "SYSTEM_LOG2", g_szAuthID[ iPlayer ] );
}
else
{
g_iWarningsCount[ iPlayer ] = 0;
					
print_color( iPlayer, "!g[!vAMXX!g] %L", iPlayer, "WARNINGS_REACHED", g_iCacheCvarMaxWarnings );
log_amx( "%L", LANG_SERVER, "SYSTEM_LOG1", g_szAuthID[ iPlayer ] );
}
}
else
{
print_color( iPlayer, "!g[!vAMXX!g] %L", iPlayer, "WARNING_MESSAGE", szReason );
log_amx( "%L", LANG_SERVER, "SYSTEM_LOG3", g_szAuthID[ iPlayer ], g_szAuthID[ id ], szReason );
}
}
}
return PLUGIN_HANDLED;
}

public ConCmd_Infraction( id, iLevel, iCid )
{
if ( cmd_access( id, iLevel, iCid, 3 ) )
{
new szTarget[ 32 ];
read_argv( 1, szTarget, charsmax( szTarget ) );
		
new szReason[ 32 ];
read_argv( 2, szReason, charsmax( szReason ) );
		
new iPlayer = cmd_target( id, szTarget, CMDTARGET_OBEY_IMMUNITY|CMDTARGET_NO_BOTS );
if ( iPlayer )
{
if ( ++g_iInfractionsCount[ iPlayer ] >= g_iCacheCvarMaxInfractions )
{
g_iWarningsCount[ iPlayer ] = 0;
g_iInfractionsCount[ iPlayer ] = 0;
				
new iUserID = get_user_userid( iPlayer );
				
switch ( g_iCacheCvarBanMethod )
{
case 0:
{
server_cmd( "kick #%d ^"%L^";wait;banid ^"%s^" ^"%s^";wait;writeid", iUserID, iPlayer, "KICK_MESSAGE", g_iCacheCvarBanTime, g_szAuthID[ iPlayer ] );
}
case 1:
{
server_cmd( "amx_ban ^"#%d^" ^"%d^" ^"%L^"", iUserID, g_iCacheCvarBanTime, iPlayer, "KICK_MESSAGE" );
}
case 2:
{
server_cmd( "amx_ban ^"%d^" ^"#%d^" ^"%L^"", g_iCacheCvarBanTime, iUserID, iPlayer, "KICK_MESSAGE" );
}
}

log_amx( "%L", LANG_SERVER, "SYSTEM_LOG2", g_szAuthID[ iPlayer ] );
}
else
{
print_color( iPlayer, "!g[!vAMXX!g] %L", iPlayer, "INFRACTION_MESSAGE", szReason );
log_amx( "%L", LANG_SERVER, "SYSTEM_LOG4", g_szAuthID[ iPlayer ], g_szAuthID[ id ], szReason );
}
}
}
return PLUGIN_HANDLED;
}

public ConCmd_WarningRemove( id, iLevel, iCid )
{
if ( cmd_access( id, iLevel, iCid, 2 ) )
{
new szTarget[ 32 ];
read_argv( 1, szTarget, charsmax( szTarget ) );
		
new iPlayer = cmd_target( id, szTarget, CMDTARGET_OBEY_IMMUNITY|CMDTARGET_NO_BOTS );
if ( iPlayer )
{
if ( g_iWarningsCount[ iPlayer ] )
{
g_iWarningsCount[ iPlayer ]--;
				
print_color( iPlayer, "!g[!vAMXX!g] %L", iPlayer, "WARNING_REMOVED" );			
log_amx( "%L", LANG_SERVER, "SYSTEM_LOG5", g_szAuthID[ id ], g_szAuthID[ iPlayer ] );
}
else
{
print_color( id, "!g[!vAMXX!g] %L", id, "TARGET_ERROR1" );
}
}
}
return PLUGIN_HANDLED;
}

public ConCmd_InfractionRemove( id, iLevel, iCid )
{
if ( cmd_access( id, iLevel, iCid, 2 ) )
{
new szTarget[ 32 ];
read_argv( 1, szTarget, charsmax( szTarget ) );
		
new iPlayer = cmd_target( id, szTarget, CMDTARGET_OBEY_IMMUNITY|CMDTARGET_NO_BOTS );
if ( iPlayer )
{
if ( g_iInfractionsCount[ iPlayer ] )
{
g_iInfractionsCount[ iPlayer ]--;
print_color( iPlayer, "[!vAMXX!g] %L", iPlayer, "INFRACTION_REMOVED" );
log_amx( "%L", LANG_SERVER, "SYSTEM_LOG6", g_szAuthID[ id ], g_szAuthID[ iPlayer ] );
}
else
{
print_color( id, "!g[!vAMXX!g] %L", id, "TARGET_ERROR2" );
}
}
}
return PLUGIN_HANDLED;
}

public ClCmd_Warnings( id )
{
if (!(get_user_flags(id) & ADMIN_KICK))
{
print_color(id, "!g[!vAMXX!g] !vNu ai acces la comanda!!")
return PLUGIN_HANDLED;
}
else
{
print_color( id, "!g[!vAMXX!g] %L", id, "WARNING_COUNT", g_iWarningsCount[ id ] );
}
return PLUGIN_HANDLED;
}

public ClCmd_Infractions( id )
{
if (!(get_user_flags(id) & ADMIN_KICK))
{
print_color(id, "!g[!vAMXX!g] !vNu ai acces la comanda!!")
return PLUGIN_HANDLED;
}
else
{
print_color( id, "!g[!vAMXX!g] %L", id, "INFRACTION_COUNT", g_iInfractionsCount[ id ] );
}
return PLUGIN_HANDLED;
}

public Event_HLTV_RoundStart( )
{
g_iCacheCvarBanTime = get_pcvar_num( g_iCvarBanTime );
g_iCacheCvarBanMethod = get_pcvar_num( g_iCvarBanMethod );
g_iCacheCvarMaxWarnings = get_pcvar_num( g_iCvarMaxWarnings );
g_iCacheCvarMaxInfractions = get_pcvar_num( g_iCvarMaxInfractions );
}

stock print_color(const id, const input[ ], any:...)
{
new count = 1, players[32]

static msg[ 191 ]
vformat(msg, 190, input, 3)

replace_all( msg, 190, "!v", "^4" ) //- verde
replace_all( msg, 190, "!g", "^1" ) //- galben
replace_all( msg, 190, "!e", "^3" ) //- echipa
replace_all( msg, 190, "!n", "^0" ) //- normal

if(id) players[0] = id; else get_players(players, count, "ch")
{
for(new i = 0; i < count; i++)
{
if (is_user_connected( players[i] ))
{
message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid("SayText"), _, players[i])
write_byte(players[i]);
write_string(msg);
message_end( );
}
}
}
}
Last edited by Zpp.Mihai94 on 18 Jan 2023, 20:22, edited 1 time in total.
Sigilat.ro
lexz
Membru, skill +1
Membru, skill +1
Posts: 340
Joined: 02 Nov 2020, 01:57
Detinator Steam: Da
SteamID: profiles/76561198070
Fond eXtream: 0
Discord: lexzor#0630
Has thanked: 21 times
Been thanked: 51 times

16 Jan 2023, 23:33

1. codul nu e indentat, adica nu sunt puse spatii si nu sta nimeni sa isi bata capul cu asa ceva.
2. nu ai pus pluginul intre code si /code

3. mai bine faci cerere sa iti faca altcineva alt plugin
CSGO Classy Enhanced - anunturi/csgo-classy-t373604.html

CSGO Agents - amxmodx/csgo-agents-t372455.html

Scripturi care s-ar putea sa te ajute pentru masterserver: discutii-generale/script-adaugare-maste ... 74643.html (+ expose teapar)
Zpp.Mihai94
Membru, skill 0
Membru, skill 0
Posts: 46
Joined: 05 Feb 2018, 13:03
Detinator Steam: Da
CS Status: ZP.LEAGUECS.RO
Detinator server CS: ZP.LEAGUECS.RO
Fond eXtream: 0
Been thanked: 1 time
Contact:

18 Jan 2023, 20:20

lexz wrote:
16 Jan 2023, 23:33
1. codul nu e indentat, adica nu sunt puse spatii si nu sta nimeni sa isi bata capul cu asa ceva.
2. nu ai pus pluginul intre code si /code

3. mai bine faci cerere sa iti faca altcineva alt plugin
sa inteleg ca e mai simplu sa faca altul de la zero decat sa il edite pe asta gata facut?

l-am pus in code.

Code: Select all

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <nfvault>

new g_szVaultFile[ 128 ];

new g_szAuthID[ 33 ][ 25 ];

new g_iWarningsCount[ 33 ];
new g_iInfractionsCount[ 33 ];

new g_iCvarBanTime;
new g_iCvarBanMethod;
new g_iCvarMaxWarnings;
new g_iCvarMaxInfractions;

new g_iCacheCvarBanTime;
new g_iCacheCvarBanMethod;
new g_iCacheCvarMaxWarnings;
new g_iCacheCvarMaxInfractions;

public plugin_init( )
{
register_plugin( "[ZP] warn infractiuni", "0.1.5", "DruX" );
	
register_concmd( "amx_warn", "ConCmd_Warning", ADMIN_CVAR, "<nume sau #userid> <motiv> - Adauga un warn unui jucator." );
register_concmd( "amx_infractiuni", "ConCmd_Infraction", ADMIN_CVAR, "<nume sau #userid> <motiv> - Adauga o infractiune unui jucator." );
register_concmd( "amx_scoatewarn", "ConCmd_WarningRemove", ADMIN_CVAR, "<nume sau #userid> - Elimina un warn unui jucator." );
register_concmd( "amx_scoateinfractiuni", "ConCmd_InfractionRemove", ADMIN_CVAR, "<nume sau #userid> - Elimina o infractiune unui jucător." );
	
g_iCvarBanTime = register_cvar( "amx_infractions_bantime", "60" );
g_iCvarBanMethod = register_cvar( "amx_infractions_banmethod", "1" );
g_iCvarMaxWarnings = register_cvar( "amx_warnings_max", "3" );
g_iCvarMaxInfractions = register_cvar( "amx_infractions_max", "3" );
	
register_clcmd( "say /warn", "ClCmd_Warnings", ADMIN_KICK, "- Verifica warn-urile tale curente" );
register_clcmd( "say /infractiuni", "ClCmd_Infractions", ADMIN_KICK, "- Verifica infractiunile tale curente" );
	
register_event( "HLTV", "Event_HLTV_RoundStart", "a", "1=0", "2=0" );
	
nfv_file( "zp_infractiuni_warn.txt", g_szVaultFile, charsmax( g_szVaultFile ) );
	
register_dictionary( "zp_warn_infractiuni.txt" );
}

public plugin_cfg( )
{
Event_HLTV_RoundStart( );
}

public client_authorized( id )
{
get_user_authid( id, g_szAuthID[ id ], charsmax( g_szAuthID[ ] ) );
}

public client_putinserver( id )
{
if ( !is_user_hltv( id ) && !is_user_bot( id ) )
{
g_iWarningsCount[ id ] = nfv_get_num( g_szVaultFile, g_szAuthID[ id ], "warnings" );
g_iInfractionsCount[ id ] = nfv_get_num( g_szVaultFile, g_szAuthID[ id ], "infractions" );
}
}

public client_disconnect( id )
{
nfv_set_num( g_szVaultFile, g_szAuthID[ id ], "warnings", g_iWarningsCount[ id ] );
nfv_set_num( g_szVaultFile, g_szAuthID[ id ], "infractions", g_iInfractionsCount[ id ] );
}

public ConCmd_Warning( id, iLevel, iCid )
{
if ( cmd_access( id, iLevel, iCid, 3 ) )
{
new szTarget[ 32 ];
read_argv( 1, szTarget, charsmax( szTarget ) );
		
new szReason[ 32 ];
read_argv( 2, szReason, charsmax( szReason ) );
		
new iPlayer = cmd_target( id, szTarget, CMDTARGET_OBEY_IMMUNITY|CMDTARGET_NO_BOTS );
if ( iPlayer )
{
if ( ++g_iWarningsCount[ iPlayer ] >= g_iCacheCvarMaxWarnings )
{
if ( ++g_iInfractionsCount[ iPlayer ] >= g_iCacheCvarMaxInfractions )
{
g_iWarningsCount[ iPlayer ] = 0;
g_iInfractionsCount[ iPlayer ] = 0;

new iUserID = get_user_userid( iPlayer );
					
switch ( g_iCacheCvarBanMethod )
{
case 0:
{
server_cmd( "kick #%d ^"%L^";wait;banid ^"%s^" ^"%s^";wait;writeid", iUserID, iPlayer, "KICK_MESSAGE", g_iCacheCvarBanTime, g_szAuthID[ iPlayer ] );
}
case 1:
{
server_cmd( "amx_ban ^"#%d^" ^"%d^" ^"%L^"", iUserID, g_iCacheCvarBanTime, iPlayer, "KICK_MESSAGE" );
}
case 2:
{
server_cmd( "amx_ban ^"%d^" ^"#%d^" ^"%L^"", g_iCacheCvarBanTime, iUserID, iPlayer, "KICK_MESSAGE" );
}
}
					
log_amx( "%L", LANG_SERVER, "SYSTEM_LOG2", g_szAuthID[ iPlayer ] );
}
else
{
g_iWarningsCount[ iPlayer ] = 0;
					
print_color( iPlayer, "!g[!vAMXX!g] %L", iPlayer, "WARNINGS_REACHED", g_iCacheCvarMaxWarnings );
log_amx( "%L", LANG_SERVER, "SYSTEM_LOG1", g_szAuthID[ iPlayer ] );
}
}
else
{
print_color( iPlayer, "!g[!vAMXX!g] %L", iPlayer, "WARNING_MESSAGE", szReason );
log_amx( "%L", LANG_SERVER, "SYSTEM_LOG3", g_szAuthID[ iPlayer ], g_szAuthID[ id ], szReason );
}
}
}
return PLUGIN_HANDLED;
}

public ConCmd_Infraction( id, iLevel, iCid )
{
if ( cmd_access( id, iLevel, iCid, 3 ) )
{
new szTarget[ 32 ];
read_argv( 1, szTarget, charsmax( szTarget ) );
		
new szReason[ 32 ];
read_argv( 2, szReason, charsmax( szReason ) );
		
new iPlayer = cmd_target( id, szTarget, CMDTARGET_OBEY_IMMUNITY|CMDTARGET_NO_BOTS );
if ( iPlayer )
{
if ( ++g_iInfractionsCount[ iPlayer ] >= g_iCacheCvarMaxInfractions )
{
g_iWarningsCount[ iPlayer ] = 0;
g_iInfractionsCount[ iPlayer ] = 0;
				
new iUserID = get_user_userid( iPlayer );
				
switch ( g_iCacheCvarBanMethod )
{
case 0:
{
server_cmd( "kick #%d ^"%L^";wait;banid ^"%s^" ^"%s^";wait;writeid", iUserID, iPlayer, "KICK_MESSAGE", g_iCacheCvarBanTime, g_szAuthID[ iPlayer ] );
}
case 1:
{
server_cmd( "amx_ban ^"#%d^" ^"%d^" ^"%L^"", iUserID, g_iCacheCvarBanTime, iPlayer, "KICK_MESSAGE" );
}
case 2:
{
server_cmd( "amx_ban ^"%d^" ^"#%d^" ^"%L^"", g_iCacheCvarBanTime, iUserID, iPlayer, "KICK_MESSAGE" );
}
}

log_amx( "%L", LANG_SERVER, "SYSTEM_LOG2", g_szAuthID[ iPlayer ] );
}
else
{
print_color( iPlayer, "!g[!vAMXX!g] %L", iPlayer, "INFRACTION_MESSAGE", szReason );
log_amx( "%L", LANG_SERVER, "SYSTEM_LOG4", g_szAuthID[ iPlayer ], g_szAuthID[ id ], szReason );
}
}
}
return PLUGIN_HANDLED;
}

public ConCmd_WarningRemove( id, iLevel, iCid )
{
if ( cmd_access( id, iLevel, iCid, 2 ) )
{
new szTarget[ 32 ];
read_argv( 1, szTarget, charsmax( szTarget ) );
		
new iPlayer = cmd_target( id, szTarget, CMDTARGET_OBEY_IMMUNITY|CMDTARGET_NO_BOTS );
if ( iPlayer )
{
if ( g_iWarningsCount[ iPlayer ] )
{
g_iWarningsCount[ iPlayer ]--;
				
print_color( iPlayer, "!g[!vAMXX!g] %L", iPlayer, "WARNING_REMOVED" );			
log_amx( "%L", LANG_SERVER, "SYSTEM_LOG5", g_szAuthID[ id ], g_szAuthID[ iPlayer ] );
}
else
{
print_color( id, "!g[!vAMXX!g] %L", id, "TARGET_ERROR1" );
}
}
}
return PLUGIN_HANDLED;
}

public ConCmd_InfractionRemove( id, iLevel, iCid )
{
if ( cmd_access( id, iLevel, iCid, 2 ) )
{
new szTarget[ 32 ];
read_argv( 1, szTarget, charsmax( szTarget ) );
		
new iPlayer = cmd_target( id, szTarget, CMDTARGET_OBEY_IMMUNITY|CMDTARGET_NO_BOTS );
if ( iPlayer )
{
if ( g_iInfractionsCount[ iPlayer ] )
{
g_iInfractionsCount[ iPlayer ]--;
print_color( iPlayer, "[!vAMXX!g] %L", iPlayer, "INFRACTION_REMOVED" );
log_amx( "%L", LANG_SERVER, "SYSTEM_LOG6", g_szAuthID[ id ], g_szAuthID[ iPlayer ] );
}
else
{
print_color( id, "!g[!vAMXX!g] %L", id, "TARGET_ERROR2" );
}
}
}
return PLUGIN_HANDLED;
}

public ClCmd_Warnings( id )
{
if (!(get_user_flags(id) & ADMIN_KICK))
{
print_color(id, "!g[!vAMXX!g] !vNu ai acces la comanda!!")
return PLUGIN_HANDLED;
}
else
{
print_color( id, "!g[!vAMXX!g] %L", id, "WARNING_COUNT", g_iWarningsCount[ id ] );
}
return PLUGIN_HANDLED;
}

public ClCmd_Infractions( id )
{
if (!(get_user_flags(id) & ADMIN_KICK))
{
print_color(id, "!g[!vAMXX!g] !vNu ai acces la comanda!!")
return PLUGIN_HANDLED;
}
else
{
print_color( id, "!g[!vAMXX!g] %L", id, "INFRACTION_COUNT", g_iInfractionsCount[ id ] );
}
return PLUGIN_HANDLED;
}

public Event_HLTV_RoundStart( )
{
g_iCacheCvarBanTime = get_pcvar_num( g_iCvarBanTime );
g_iCacheCvarBanMethod = get_pcvar_num( g_iCvarBanMethod );
g_iCacheCvarMaxWarnings = get_pcvar_num( g_iCvarMaxWarnings );
g_iCacheCvarMaxInfractions = get_pcvar_num( g_iCvarMaxInfractions );
}

stock print_color(const id, const input[ ], any:...)
{
new count = 1, players[32]

static msg[ 191 ]
vformat(msg, 190, input, 3)

replace_all( msg, 190, "!v", "^4" ) //- verde
replace_all( msg, 190, "!g", "^1" ) //- galben
replace_all( msg, 190, "!e", "^3" ) //- echipa
replace_all( msg, 190, "!n", "^0" ) //- normal

if(id) players[0] = id; else get_players(players, count, "ch")
{
for(new i = 0; i < count; i++)
{
if (is_user_connected( players ))
{
message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid("SayText"), _, players)
write_byte(players);
write_string(msg);
message_end( );
}
}
}
}
lexz
Membru, skill +1
Membru, skill +1
Posts: 340
Joined: 02 Nov 2020, 01:57
Detinator Steam: Da
SteamID: profiles/76561198070
Fond eXtream: 0
Discord: lexzor#0630
Has thanked: 21 times
Been thanked: 51 times

19 Jan 2023, 14:10

lasa aici fisierul unde sunt salvate infractiunile ca sa imi dau seama cum fac meniul
CSGO Classy Enhanced - anunturi/csgo-classy-t373604.html

CSGO Agents - amxmodx/csgo-agents-t372455.html

Scripturi care s-ar putea sa te ajute pentru masterserver: discutii-generale/script-adaugare-maste ... 74643.html (+ expose teapar)
Zpp.Mihai94
Membru, skill 0
Membru, skill 0
Posts: 46
Joined: 05 Feb 2018, 13:03
Detinator Steam: Da
CS Status: ZP.LEAGUECS.RO
Detinator server CS: ZP.LEAGUECS.RO
Fond eXtream: 0
Been thanked: 1 time
Contact:

20 Jan 2023, 15:53

lexz wrote:
19 Jan 2023, 14:10
lasa aici fisierul unde sunt salvate infractiunile ca sa imi dau seama cum fac meniul
cred ca la fisierul .txt te referi

Code: Select all

"TimeStamp" "1674222681"
;STEAM_1:0:551805331
"warnings" "0"
"infractions" "0"
;STEAM_1:1:940666272
;STEAM_1:1:526983178
;STEAM_1:0:1337963733
;STEAM_1:1:878332447
;STEAM_2:1:457397928
;STEAM_0:0:164715558
;STEAM_2:1:1871183251
;STEAM_2:1:27327648
;STEAM_2:0:522246757
;STEAM_2:0:173689151
;STEAM_0:1:246210958
;STEAM_0:0:514097219
;STEAM_0:0:477476787
;STEAM_0:0:225918320
;STEAM_0:1:547379103
;STEAM_0:0:220835393
;STEAM_2:1:1446474240
;STEAM_1:1:1627978645
;STEAM_2:1:1415956929
;STEAM_1:1:1572578672
;STEAM_1:1:383045551
;STEAM_2:1:620579972
;STEAM_1:0:412491482
;STEAM_2:0:811067534
;STEAM_1:1:1837615345
;STEAM_1:1:577246284
;STEAM_2:0:723464099
;STEAM_2:0:1883994361
;STEAM_2:1:1431821744
;STEAM_2:1:793186940
;STEAM_6:1:570913887
;STEAM_0:1:556399896
;STEAM_2:1:381400712
;STEAM_1:0:1538223549
;STEAM_1:1:206144400
;STEAM_1:1:1028050918
;STEAM_2:1:325961126
;BOT
;STEAM_2:0:843725041
;STEAM_1:0:2065179361
;STEAM_2:1:63541322
;STEAM_2:0:108532726
;STEAM_2:0:1300054141
;STEAM_2:0:1602363573
;STEAM_2:1:536469798
;STEAM_1:0:1717248747
;STEAM_1:0:868053744
;STEAM_2:0:1099432282
;STEAM_1:1:1968912577
;STEAM_2:1:1407280029
;STEAM_1:0:230690416
;STEAM_0:1:431648118
;STEAM_1:1:1487896160
;STEAM_1:0:494577661
;STEAM_2:0:1149677084
;STEAM_0:0:25262694
;STEAM_2:1:220649336
;STEAM_1:0:1359084198
;STEAM_2:0:1758088065
;STEAM_2:1:708690522
;STEAM_2:1:1969770797
;STEAM_1:0:1127536435
;STEAM_2:0:1880652866
;STEAM_1:0:1386639736
;STEAM_1:0:29848276
;STEAM_1:1:1601652376
;STEAM_1:0:1152912422
;STEAM_2:1:1497645974
;STEAM_2:0:983673777
;STEAM_2:0:781269824
;STEAM_1:0:1234824447
;STEAM_2:1:1432443292
;STEAM_2:0:1034229500
;STEAM_2:1:1013961895
;STEAM_1:1:726108976
;STEAM_2:0:764332851
;STEAM_1:0:147788385
;STEAM_1:1:388511680
;STEAM_0:0:189649429
;STEAM_1:0:1688010137
;STEAM_1:0:764230169
;STEAM_2:1:1775616950
;STEAM_1:1:600905662
;STEAM_1:1:399851752
;STEAM_2:0:1010399139
;STEAM_1:0:114734903
;STEAM_1:0:500041973
;STEAM_2:0:1115637831
;STEAM_2:0:1435891116
;STEAM_1:1:1870517066
;STEAM_1:0:40072295
;STEAM_2:1:2000758825
;STEAM_1:1:1736312169
;STEAM_1:0:290422529
;STEAM_2:1:2115931916
;STEAM_2:0:831185682
;STEAM_1:1:1131872113
;STEAM_1:1:1505811332
;STEAM_1:0:1760109522
;STEAM_2:0:2080034145
;STEAM_1:1:1525457865
;STEAM_2:1:525671270
;STEAM_0:1:198108540
;STEAM_1:0:137839055
;STEAM_1:1:607722685
;STEAM_2:1:2010982917
;STEAM_1:1:715557059
;STEAM_1:0:760523582
;STEAM_1:0:548567733
;STEAM_1:1:1033329979
;STEAM_1:1:48003046
;STEAM_1:0:2033369396
;STEAM_1:0:1738000717
;STEAM_1:0:1768683239
;STEAM_1:1:1754051404
;STEAM_2:1:1717347160
;STEAM_2:0:354081535
;STEAM_1:1:1231818702
;STEAM_1:1:772434281
;STEAM_1:1:1196200905
;STEAM_2:1:2149581
;STEAM_1:1:549591341
;STEAM_1:1:1053029419
;STEAM_0:0:102508072
;STEAM_1:1:1606807444
;STEAM_1:0:408240979
;STEAM_2:0:66892395
;STEAM_1:1:1442078496
;STEAM_1:1:1722095618
;STEAM_2:1:46585602
;STEAM_0:0:176283948
;STEAM_2:0:1766412218
;STEAM_1:0:1644751687
;STEAM_1:1:1032844814
;STEAM_1:1:1768368939
;STEAM_1:0:817774139
;STEAM_1:0:1022316612
;STEAM_2:1:2065369439
;STEAM_2:0:656359756
;STEAM_2:0:1639320045
;STEAM_2:0:371413030
;STEAM_2:0:1722600590
;STEAM_1:0:1025453160
;STEAM_2:1:1735237162
;STEAM_0:0:576213873
;STEAM_2:0:115657284
;STEAM_2:0:1050611193
;STEAM_1:1:1513989389
;STEAM_1:0:548100811
;STEAM_2:1:593008444
;STEAM_2:1:593609709
;STEAM_2:1:1541686349
;STEAM_2:1:723055631
;STEAM_0:0:558748045
;STEAM_2:1:814491188
;STEAM_1:1:1113017892
;STEAM_1:1:1216617993
;STEAM_1:0:716844322
;STEAM_2:1:2070831039
;STEAM_2:0:1180217074
;STEAM_2:1:302720833
;STEAM_2:0:430116012
;STEAM_1:1:520073148
;STEAM_1:0:1328013449
;STEAM_1:1:210961327
;STEAM_1:1:117576400
;STEAM_2:0:1517642962
;STEAM_1:1:945299763
;STEAM_1:0:1303929478
;STEAM_1:1:1467072694
;STEAM_1:0:1038194985
;STEAM_2:1:572203967
;STEAM_1:1:1535506087
;STEAM_1:1:1590434413
;STEAM_1:1:879237598
;STEAM_1:0:1263598092
;STEAM_1:0:229359910
;STEAM_1:1:1630394969
;STEAM_1:1:2244447
;STEAM_1:0:41811643
;STEAM_1:1:1561234705
;STEAM_1:0:588525566
;STEAM_1:0:2144110998
;STEAM_2:0:357208454
;STEAM_2:1:109864426
;STEAM_1:1:1362448170
;STEAM_1:1:662230291
;STEAM_2:0:990565375
;STEAM_1:1:2132388664
;STEAM_1:1:897922857
;STEAM_1:0:110281069
;STEAM_1:1:357071952
;STEAM_2:0:470319911
;STEAM_1:0:1606557479
;STEAM_1:0:2040495358
;STEAM_1:1:1359233937
;STEAM_1:0:1335406721
;STEAM_1:1:1851181571
;STEAM_1:0:1390133331
;STEAM_1:1:1701694909
;STEAM_2:1:402429097
;STEAM_1:1:8331607
;STEAM_1:1:1161750432
;STEAM_1:1:794920400
;STEAM_1:1:1990178133
;STEAM_2:1:1845707698
;STEAM_1:0:775536782
;STEAM_1:0:150937825
;STEAM_1:1:946809853
;STEAM_1:1:881645535
;STEAM_1:0:844861380
;STEAM_1:0:777273255
;STEAM_2:0:1642032232
;STEAM_1:1:731947978
;STEAM_1:1:546559262
;STEAM_1:0:1060888551
;STEAM_2:0:141146716
;STEAM_1:1:550365529
;STEAM_1:0:574446101
;STEAM_1:1:728811801
;STEAM_6:0:1405991046
;STEAM_1:1:899487342
;STEAM_1:0:674509678
;STEAM_1:1:795143563
;STEAM_1:1:297881828
;STEAM_2:1:787446033
;STEAM_1:0:1035428927
;STEAM_1:1:1921606324
;STEAM_1:1:331054677
;STEAM_1:0:203453888
;STEAM_2:0:1781460733
;STEAM_2:1:1931541671
;STEAM_2:0:771354170
;STEAM_1:0:1507409990
;STEAM_1:1:80433290
;STEAM_1:0:1320262812
;STEAM_1:1:1464991386
;STEAM_1:1:1446368385
;STEAM_2:0:217367436
;STEAM_1:0:1523887158
;STEAM_1:0:244072763
;STEAM_1:0:568197070
;STEAM_1:1:1445845349
;STEAM_2:0:253701907
;STEAM_2:0:1617792805
;STEAM_2:0:683494180
;STEAM_1:0:1551856025
;STEAM_1:0:1801860711
;STEAM_1:0:185870358
;STEAM_1:0:576093330
;STEAM_1:1:893683140
;STEAM_2:1:272059873
;STEAM_1:0:196934307
;STEAM_1:0:526543041
;STEAM_1:0:206714116
;STEAM_0:1:516653500
;STEAM_2:0:1265927067
;STEAM_1:0:2087862525
;STEAM_1:1:2040310575
;STEAM_2:0:2083373950
;STEAM_1:1:858606464
;STEAM_1:0:910912919
;STEAM_2:0:286087685
;STEAM_1:1:1678994887
;STEAM_1:0:1899830606
;STEAM_1:0:1341000345
;STEAM_1:0:151628914
;STEAM_1:1:1637885429
;STEAM_1:0:274577290
;STEAM_1:0:492728006
;STEAM_1:0:1185006053
;STEAM_2:0:968366847
;STEAM_0:1:590068971
;STEAM_2:0:737582247
;STEAM_1:0:56496713
;STEAM_1:0:269794951
;STEAM_1:1:464083509
;STEAM_1:0:1456316933
;STEAM_1:1:1123920218
;STEAM_1:1:796511139
;STEAM_1:0:564193121
;STEAM_1:1:1837219693
;STEAM_1:0:991605614
;STEAM_1:0:355296147
;STEAM_1:1:274364913
;STEAM_1:0:1341415985
;STEAM_2:1:690831072
;STEAM_1:0:29200576
;STEAM_1:1:471994126
;STEAM_2:1:1700784775
;STEAM_1:1:694621105
;STEAM_1:0:1561144870
;STEAM_1:0:1941804930
;STEAM_1:0:593461216
;STEAM_1:1:178040418
;STEAM_1:0:1177492985
;STEAM_1:0:1546588395
;STEAM_2:1:1573006862
;STEAM_1:0:1761429859
;STEAM_1:0:994871244
;STEAM_1:0:424815016
;STEAM_1:1:1616799022
;STEAM_2:0:358607394
;STEAM_1:1:985663110
;STEAM_2:1:1275925385
;STEAM_1:1:1304582126
;STEAM_2:1:1418455987
;STEAM_1:1:2136255024
;STEAM_1:0:1234260493
;STEAM_1:0:439822172
;STEAM_1:0:1810481495
;STEAM_2:0:770182102
;STEAM_1:1:1516671592
;STEAM_1:1:525276651
;STEAM_0:0:459732791
;STEAM_1:0:274384911
;STEAM_1:0:1750071438
;STEAM_1:1:1204055918
;STEAM_2:0:790435311
;STEAM_0:1:93141679
;STEAM_1:0:1128461778
;STEAM_1:1:715175898
;STEAM_1:1:963293602
;STEAM_2:0:375368631
;STEAM_1:0:913266119
;STEAM_1:0:1357111963
;STEAM_1:0:1061233395
;STEAM_1:1:2002434831
;STEAM_1:0:316355783
;STEAM_2:0:528744830
;STEAM_1:0:991545008
;STEAM_1:0:16300584
;STEAM_1:0:238808155
;STEAM_1:0:1514629816
;STEAM_1:0:657209714
;STEAM_1:0:899818941
;STEAM_0:0:437678063
;STEAM_0:1:620595845
;STEAM_1:0:233677229
;STEAM_1:0:305252608
;STEAM_2:0:1167737148
;STEAM_1:0:785005626
;STEAM_1:1:1517007418
;STEAM_1:0:758129668
;STEAM_1:0:1604311693
;STEAM_1:0:51703724
;STEAM_1:1:399523729
;STEAM_1:1:1614326099
;STEAM_1:0:145396689
;STEAM_1:1:377610592
;STEAM_1:1:1755413630
;STEAM_1:1:351796206
;STEAM_1:1:1427816774
;STEAM_1:1:355714273
;STEAM_1:1:910306800
;STEAM_1:0:1698475654
;STEAM_1:1:952993365
;STEAM_1:1:117145455
;STEAM_2:0:968815702
;STEAM_2:0:1950723639
;STEAM_2:1:470557443
;STEAM_1:1:789971458
;STEAM_1:1:572396692
;STEAM_1:0:1324405711
;STEAM_2:1:373183514
;STEAM_2:0:79415751
;STEAM_1:0:489918096
;STEAM_1:0:1513003582
;STEAM_1:1:1828748393
;STEAM_1:0:1029772860
;STEAM_1:0:541779760
;STEAM_1:0:1727132389
;STEAM_1:1:1045855403
;STEAM_1:0:573362246
;STEAM_1:0:1305426073
;STEAM_1:0:1253995201
;STEAM_1:1:373359047
;STEAM_1:1:1417098054
;STEAM_1:0:610282370
;STEAM_2:1:1014720541
;STEAM_2:1:138560258
;STEAM_1:0:1186354849
;STEAM_1:0:800490594
;STEAM_1:0:179282449
;STEAM_1:1:1502922362
;STEAM_1:1:1846213016
;STEAM_1:0:1144958587
;STEAM_1:0:1188769086
;STEAM_1:0:1039424325
;STEAM_1:0:1324402961
;STEAM_1:0:161534394
;STEAM_1:0:1219959383
;STEAM_2:1:73510312
;STEAM_2:0:487031155
;STEAM_1:0:489398196
;STEAM_1:0:2034688379
;STEAM_0:0:210770664
;STEAM_1:1:462886775
;STEAM_0:1:47217586
;STEAM_2:1:1877500804
;STEAM_2:0:1461391370
;STEAM_1:0:1939988120
;STEAM_2:1:162834544
;STEAM_1:1:499408865
;STEAM_1:1:1162915127
;STEAM_1:1:2131070199
;STEAM_1:1:1496625019
;STEAM_1:0:1974141707
;STEAM_1:0:369682523
;STEAM_1:1:375090768
;STEAM_1:1:1627125187
;STEAM_1:1:2082339862
;STEAM_1:0:337568246
;STEAM_2:1:1383531446
;STEAM_1:0:261941859
;STEAM_2:0:1654002496
;STEAM_1:1:1457088592
;STEAM_1:0:1037300317
;STEAM_0:1:91942272
;STEAM_1:0:744995540
;STEAM_1:1:81292896
;STEAM_1:1:1561469042
;STEAM_2:1:754321465
;STEAM_1:0:761947916
;STEAM_1:0:1884308337
;STEAM_1:0:1501340381
;STEAM_2:0:1071002637
;STEAM_1:0:757780643
;STEAM_1:1:447618876
;STEAM_1:0:1156024645
;STEAM_1:1:1365653231
;STEAM_1:1:1960129095
;STEAM_2:0:342959034
;STEAM_1:1:97043834
;STEAM_1:1:2072999714
;STEAM_1:1:1474882983
;STEAM_1:1:885143325
;STEAM_1:1:270507237
;STEAM_1:0:1121954158
;STEAM_2:0:694938810
;STEAM_1:0:2109007560
;STEAM_1:0:1904097583
;STEAM_2:0:2079310585
;STEAM_1:0:1249778744
;STEAM_0:0:221243883
;STEAM_1:1:1635616626
;STEAM_1:0:800532154
;STEAM_1:1:1452675215
;STEAM_1:0:1370825787
;STEAM_1:0:277963702
;STEAM_1:1:672594944
;STEAM_1:1:1085644560
;STEAM_1:0:375837146
;STEAM_1:1:1184875957
;STEAM_1:1:1072598887
;STEAM_2:0:390009198
;STEAM_2:0:1601159020
;STEAM_0:0:639579339
;STEAM_1:1:859268111
;STEAM_1:0:1980742245
;STEAM_1:1:1411681651
;STEAM_0:1:34509389
;STEAM_1:1:638254424
;STEAM_1:0:729216733
;STEAM_1:1:1996262614
;STEAM_1:1:1123941326
;STEAM_1:0:377296115
;STEAM_2:1:2092531662
;STEAM_2:0:1111386439
;STEAM_1:0:1507771027
;STEAM_2:1:1632175112
;STEAM_1:1:1557853577
;STEAM_1:1:119878468
;STEAM_1:1:1715672561
;STEAM_1:1:687368493
;STEAM_1:0:989490218
;STEAM_1:1:398374603
;STEAM_1:0:110122463
;STEAM_1:0:1455933133
;STEAM_1:1:65860084
;STEAM_1:0:1612481851
;STEAM_1:0:1775731914
;STEAM_2:1:729566179
;STEAM_1:1:1393979265
;STEAM_1:1:1610504460
;STEAM_1:1:976303361
;STEAM_1:1:127384224
;STEAM_1:1:1273749482
;STEAM_0:0:548045748
;STEAM_1:1:420091000
;STEAM_1:0:438808593
;STEAM_1:1:520562906
Zpp.Mihai94
Membru, skill 0
Membru, skill 0
Posts: 46
Joined: 05 Feb 2018, 13:03
Detinator Steam: Da
CS Status: ZP.LEAGUECS.RO
Detinator server CS: ZP.LEAGUECS.RO
Fond eXtream: 0
Been thanked: 1 time
Contact:

24 Jan 2023, 10:40

up?
Post Reply

Return to “Modificari pluginuri”

  • Information
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 1 guest