[BB] Menu Godmode, Noclip, Teleport

Cereri de pluginuri noi, skinuri in CS, etc.

Moderators: Moderatori ajutatori, Moderatori, Echipa eXtreamCS.com

Post Reply
User avatar
Manutza*
Membru, skill 0
Membru, skill 0
Posts: 50
Joined: 10 Nov 2018, 11:47
Detinator Steam: Nu
CS Status: RS6 Showtime tati
Fond eXtream: 0
Been thanked: 3 times
Contact:

19 Oct 2019, 10:37

salut ce am si eu nevoie este un meniu cu cele din titlu daca se poate.

As face eu dar is praf :boundlessly_laughing:
Image
Zonek
User avatar
L E V I N
Scripter eXtreamCS
Scripter eXtreamCS
Posts: 2959
Joined: 24 Aug 2011, 11:24
Detinator Steam: Da
CS Status:
Detinator server CS: ☯∴
SteamID: riseofevo
Reputatie: Scripter eXtreamCS
Nume anterior: Adryyy
Location: ҳ̸Ҳ̸ҳ
Has thanked: 39 times
Been thanked: 454 times
Contact:

19 Oct 2019, 12:47

e greu să cauți pe net?

Code: Select all

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <fun>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>
#pragma tabsize 0

#define ACCESS ADMIN_LEVEL_F
#define PREFIX ".v[BB.THEXFORCE.RO]"

public plugin_init() {
	register_concmd("amx_godmode","GM",ACCESS,"amx_godmode <target>")
	register_concmd("amx_noclip","NC",ACCESS,"amx_noclip <target>")
	
	register_clcmd("say","SF")
	register_clcmd("say_team","SF")
}

public SF(id)
{
	new said[125]
	read_args(said,charsmax(said))
	remove_quotes(said[0])
	
	if(containi(said,"/amenu")!=-1)	AM(id)
}

public AM(id)
{
	if(!access(id,ACCESS))	return
	
	new menu=menu_create("\yAdmin\r MENU","MH")
	
	menu_additem(menu,"\rGodMode\w List")
	menu_additem(menu,"\rRespawn\w List")
	menu_additem(menu,"\rTeleport\w List")
	
	menu_setprop( menu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL );
	menu_display( id, menu );
}

public MH( id, menu, item )
{
	switch(item)
	{
		case 0:	players_menu(id)
		case 1:	players_menu2(id)
		case 2:	if(is_user_alive(id))	players_menu3(id)
	}
}

public players_menu(id)
{
	new plmenu = menu_create("Choose player for GM:", "plmenu_handler");

	new s_Players[32], i_Num, i_Player,s_Name[32], s_Player[10],form[120]
	get_players(s_Players, i_Num, "ach");
	
	for (new i; i < i_Num; i++)
	{
		i_Player = s_Players[i];
		get_user_name(i_Player, s_Name, charsmax(s_Name));
		formatex(form,charsmax(form),"%s GM > %s",s_Name,get_user_godmode(i_Player)==1?"[ACTIV]":"[INACTIV]")
		num_to_str(i_Player, s_Player, charsmax(s_Player));
		menu_additem(plmenu, form, s_Player, 0);
	}

	menu_setprop(plmenu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL);
	menu_display(id, plmenu);
}
public plmenu_handler(id, plmenu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(plmenu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}

	new command[6], name[64], access, callback;
	menu_item_getinfo(plmenu, item, access, command, sizeof command - 1, name, sizeof name - 1, callback);

	new i_Player = str_to_num(command);
	
	if(!is_user_alive(i_Player))	return PLUGIN_HANDLED
	
	if (get_user_godmode(i_Player))
	{
		set_user_godmode(i_Player)
		player_color(0, "%s.g -.e %s.g i-a dezactivat GM lu.v %s.g!", PREFIX, _get_user_name(id),_get_user_name(i_Player));
	}
	else
	{
		set_user_godmode(i_Player,1)
		player_color(0, "%s.g -.e %s.g i-a activat GM lu.v %s.g!", PREFIX, _get_user_name(id),_get_user_name(i_Player));
	}
	
	players_menu(id)

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public players_menu2(id)
{
	new plmenu = menu_create("Choose player to respawn:", "plmenu_handler2");

	new s_Players[32], i_Num, i_Player,s_Name[32], s_Player[10];
	get_players(s_Players, i_Num, "ch");
	
	for (new i; i < i_Num; i++)
	{
		i_Player = s_Players[i];
		get_user_name(i_Player, s_Name, charsmax(s_Name));
		num_to_str(i_Player, s_Player, charsmax(s_Player));
		menu_additem(plmenu, s_Name, s_Player, 0);
	}

	menu_setprop(plmenu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL);
	menu_display(id, plmenu);
}
public plmenu_handler2(id, plmenu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(plmenu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}

	new command[6], name[64], access, callback;
	menu_item_getinfo(plmenu, item, access, command, sizeof command - 1, name, sizeof name - 1, callback);

	new i_Player = str_to_num(command);
	
	if (!is_user_alive(i_Player) && get_user_team(i_Player) != 0 && get_user_team(i_Player) != 3)
	{
		ExecuteHam(Ham_CS_RoundRespawn, i_Player);
		player_color(0, "%s.g -.e %s.g l-a respawnat pe.v %s.g!", PREFIX,_get_user_name(id),_get_user_name(i_Player));
	} else if(is_user_alive(i_Player))
	{
		player_color(id, "%s.g - Jucatorul ales, este deja in.e viata.g!", PREFIX);
	} else 
	{
		player_color(id, "%s.g - Nu poti da spawn unui jucator aflat la.e spectatori.g!", PREFIX);
	}
	
	players_menu2(id)

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public players_menu3(id)
{
	if(!is_user_alive(id))	return
	new plmenu = menu_create("Choose player to go:", "plmenu_handler3");

	new s_Players[32], i_Num, i_Player,s_Name[32], s_Player[10]
	get_players(s_Players, i_Num, "ach");
	
	for (new i; i < i_Num; i++)
	{
		if(id==i)	continue
		i_Player = s_Players[i];
		get_user_name(i_Player, s_Name, charsmax(s_Name));
		num_to_str(i_Player, s_Player, charsmax(s_Player));
		menu_additem(plmenu, s_Name, s_Player, 0);
	}

	menu_setprop(plmenu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL);
	menu_display(id, plmenu);
}
public plmenu_handler3(id, plmenu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(plmenu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}

	new command[6], name[64], access, callback;
	menu_item_getinfo(plmenu, item, access, command, sizeof command - 1, name, sizeof name - 1, callback);

	new i_Player = str_to_num(command);
	
	if(!is_user_alive(i_Player)||!is_user_alive(id))	return PLUGIN_HANDLED
	
	player_color(0, "%s.g -.e %s.g s-a teleportat la.v %s.g!", PREFIX,_get_user_name(id),_get_user_name(i_Player));
	KzTeleportPlayers( id, i_Player );
	
	players_menu3(id)

	return PLUGIN_HANDLED;
}
KzTeleportPlayers( id, i_Player)
{
	new Float:fOrigin[ 3 ], Float:fNeedToAdd = 0.0;
	pev( i_Player, pev_origin, fOrigin );
	
	if( is_in_duck( i_Player ) && !is_in_duck( id) ) fNeedToAdd = 18.0;
	if( !is_in_duck( i_Player ) && is_in_duck( id ) ) fNeedToAdd = -18.0;
	if( is_in_duck( i_Player ) && is_in_duck( id ) ) fNeedToAdd = 0.0;
	if( !is_in_duck( i_Player) && !is_in_duck( id ) ) fNeedToAdd = 0.0;
	
	fOrigin[ 1 ] += 100.0;
	fOrigin[ 2 ] += fNeedToAdd;
	
	set_pev( id, pev_velocity, Float:{ 0.0, 0.0, 0.0 } );
	set_pev( id, pev_origin, fOrigin );
		
	return 1;
}

public GM(id,level,cid)
{
	if(!cmd_access(id,level,cid,1))	return PLUGIN_HANDLED
	
	new arg1[32]
	read_argv(1,arg1,charsmax(arg1))
	new target=cmd_target(id,arg1,CMDTARGET_NO_BOTS)
	if(!target||!is_user_alive(target))	return PLUGIN_HANDLED
	if(get_user_godmode(target))	set_user_godmode(target)
	else	set_user_godmode(target,1)
	
	player_color(0, "%s.e %s.g i-a.v %s.g GM lu.e %s", PREFIX,_get_user_name(id),get_user_godmode(target)==1?"activat":"dezactivat",_get_user_name(target));
	
	return PLUGIN_HANDLED
}
public NC(id,level,cid)
{
	if(!cmd_access(id,level,cid,1))	return PLUGIN_HANDLED
	
	new arg1[32]
	read_argv(1,arg1,charsmax(arg1))
	new target=cmd_target(id,arg1,CMDTARGET_NO_BOTS)
	if(!target||!is_user_alive(target))	return PLUGIN_HANDLED
	if(get_user_noclip(target))	set_user_noclip(target)
	else	set_user_noclip(target,1)
	
	player_color(0, "%s.e %s.g i-a.v %s.g NOCLIP lu.e %s", PREFIX,_get_user_name(id),get_user_noclip(target)==1?"activat":"dezactivat",_get_user_name(target));
	
	return PLUGIN_HANDLED
}

// Stock luat din Kz-Arg Mod 1.7 by ReymonARG
stock bool:is_in_duck( iEnt ) 
{
	if( !pev_valid( iEnt ) )
		return false;

	static Float:fAbsMin[ 3 ], Float:fAbsMax[ 3 ];

	pev( iEnt, pev_absmin, fAbsMin );
	pev( iEnt, pev_absmax, fAbsMax );

	fAbsMin[ 2 ] += 64.0;
	
	if( fAbsMin[ 2 ] < fAbsMax[ 2 ] )
		return false;
		
	return true;
}
stock _get_user_name( id )
{
	static szName[ 32 ];
	get_user_name( id, szName, sizeof ( szName ) -1 );
	
	return szName;
}
stock player_color( const id, const input[ ], any:... )
{
  new count = 1, players[ 32 ]

  static msg[ 191 ]
  vformat( msg, 190, input, 3 )
  
  replace_all( msg, 190, ".v", "^4" ) /* verde */
  replace_all( msg, 190, ".g", "^1" ) /* galben */
  replace_all( msg, 190, ".e", "^3" ) /* ct=albastru | t=rosu */
  replace_all( msg, 190, ".x", "^0" ) /* normal-echipa */
  
  if( id ) players[ 0 ] = id; else get_players( players, count, "ch" )

  for( new i = 0; i < count; i++ )
  {
     if( is_user_connected( players[ i ] ) )
     {
      message_begin( MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid( "SayText" ), _, players[ i ] )
      write_byte( players[ i ] );
      write_string( msg );
      message_end( );
     }
  }
}
/* AMXX-Studio Notes - DO NOT MODIFY BELOW HERE
*{\\ rtf1\\ ansi\\ deff0{\\ fonttbl{\\ f0\\ fnil Tahoma;}}\n\\ viewkind4\\ uc1\\ pard\\ lang1048\\ f0\\ fs16 \n\\ par }
*/
Faceți cerere bine detaliată aici și respectând modelul dacă vreți ajutor. Nu-mi mai dați add doar pentru a mă avea în lista de prieteni.
Am cont și activez doar aici! Aveți grijă la cei ce încearcă să mă copieze..Puteți lua legătura cu mine dacă aveți o problemă/nelămurire în acest caz!
În cazul în care utilizați ceva din addonsurile postate de mine aici, e bine să fiți la curent cu modificările aduse unor plugine, aici, iar dacă sunt ceva probleme sau aveți dvs. probleme nu ezitați să luați legătura cu mine.
HOST CS1.6
User avatar
Manutza*
Membru, skill 0
Membru, skill 0
Posts: 50
Joined: 10 Nov 2018, 11:47
Detinator Steam: Nu
CS Status: RS6 Showtime tati
Fond eXtream: 0
Been thanked: 3 times
Contact:

19 Oct 2019, 21:52

L E V I N wrote:
19 Oct 2019, 12:47
e greu să cauți pe net?

Code: Select all

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <fun>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>
#pragma tabsize 0

#define ACCESS ADMIN_LEVEL_F
#define PREFIX ".v[BB.THEXFORCE.RO]"

public plugin_init() {
	register_concmd("amx_godmode","GM",ACCESS,"amx_godmode <target>")
	register_concmd("amx_noclip","NC",ACCESS,"amx_noclip <target>")
	
	register_clcmd("say","SF")
	register_clcmd("say_team","SF")
}

public SF(id)
{
	new said[125]
	read_args(said,charsmax(said))
	remove_quotes(said[0])
	
	if(containi(said,"/amenu")!=-1)	AM(id)
}

public AM(id)
{
	if(!access(id,ACCESS))	return
	
	new menu=menu_create("\yAdmin\r MENU","MH")
	
	menu_additem(menu,"\rGodMode\w List")
	menu_additem(menu,"\rRespawn\w List")
	menu_additem(menu,"\rTeleport\w List")
	
	menu_setprop( menu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL );
	menu_display( id, menu );
}

public MH( id, menu, item )
{
	switch(item)
	{
		case 0:	players_menu(id)
		case 1:	players_menu2(id)
		case 2:	if(is_user_alive(id))	players_menu3(id)
	}
}

public players_menu(id)
{
	new plmenu = menu_create("Choose player for GM:", "plmenu_handler");

	new s_Players[32], i_Num, i_Player,s_Name[32], s_Player[10],form[120]
	get_players(s_Players, i_Num, "ach");
	
	for (new i; i < i_Num; i++)
	{
		i_Player = s_Players[i];
		get_user_name(i_Player, s_Name, charsmax(s_Name));
		formatex(form,charsmax(form),"%s GM > %s",s_Name,get_user_godmode(i_Player)==1?"[ACTIV]":"[INACTIV]")
		num_to_str(i_Player, s_Player, charsmax(s_Player));
		menu_additem(plmenu, form, s_Player, 0);
	}

	menu_setprop(plmenu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL);
	menu_display(id, plmenu);
}
public plmenu_handler(id, plmenu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(plmenu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}

	new command[6], name[64], access, callback;
	menu_item_getinfo(plmenu, item, access, command, sizeof command - 1, name, sizeof name - 1, callback);

	new i_Player = str_to_num(command);
	
	if(!is_user_alive(i_Player))	return PLUGIN_HANDLED
	
	if (get_user_godmode(i_Player))
	{
		set_user_godmode(i_Player)
		player_color(0, "%s.g -.e %s.g i-a dezactivat GM lu.v %s.g!", PREFIX, _get_user_name(id),_get_user_name(i_Player));
	}
	else
	{
		set_user_godmode(i_Player,1)
		player_color(0, "%s.g -.e %s.g i-a activat GM lu.v %s.g!", PREFIX, _get_user_name(id),_get_user_name(i_Player));
	}
	
	players_menu(id)

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public players_menu2(id)
{
	new plmenu = menu_create("Choose player to respawn:", "plmenu_handler2");

	new s_Players[32], i_Num, i_Player,s_Name[32], s_Player[10];
	get_players(s_Players, i_Num, "ch");
	
	for (new i; i < i_Num; i++)
	{
		i_Player = s_Players[i];
		get_user_name(i_Player, s_Name, charsmax(s_Name));
		num_to_str(i_Player, s_Player, charsmax(s_Player));
		menu_additem(plmenu, s_Name, s_Player, 0);
	}

	menu_setprop(plmenu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL);
	menu_display(id, plmenu);
}
public plmenu_handler2(id, plmenu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(plmenu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}

	new command[6], name[64], access, callback;
	menu_item_getinfo(plmenu, item, access, command, sizeof command - 1, name, sizeof name - 1, callback);

	new i_Player = str_to_num(command);
	
	if (!is_user_alive(i_Player) && get_user_team(i_Player) != 0 && get_user_team(i_Player) != 3)
	{
		ExecuteHam(Ham_CS_RoundRespawn, i_Player);
		player_color(0, "%s.g -.e %s.g l-a respawnat pe.v %s.g!", PREFIX,_get_user_name(id),_get_user_name(i_Player));
	} else if(is_user_alive(i_Player))
	{
		player_color(id, "%s.g - Jucatorul ales, este deja in.e viata.g!", PREFIX);
	} else 
	{
		player_color(id, "%s.g - Nu poti da spawn unui jucator aflat la.e spectatori.g!", PREFIX);
	}
	
	players_menu2(id)

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public players_menu3(id)
{
	if(!is_user_alive(id))	return
	new plmenu = menu_create("Choose player to go:", "plmenu_handler3");

	new s_Players[32], i_Num, i_Player,s_Name[32], s_Player[10]
	get_players(s_Players, i_Num, "ach");
	
	for (new i; i < i_Num; i++)
	{
		if(id==i)	continue
		i_Player = s_Players[i];
		get_user_name(i_Player, s_Name, charsmax(s_Name));
		num_to_str(i_Player, s_Player, charsmax(s_Player));
		menu_additem(plmenu, s_Name, s_Player, 0);
	}

	menu_setprop(plmenu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL);
	menu_display(id, plmenu);
}
public plmenu_handler3(id, plmenu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(plmenu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}

	new command[6], name[64], access, callback;
	menu_item_getinfo(plmenu, item, access, command, sizeof command - 1, name, sizeof name - 1, callback);

	new i_Player = str_to_num(command);
	
	if(!is_user_alive(i_Player)||!is_user_alive(id))	return PLUGIN_HANDLED
	
	player_color(0, "%s.g -.e %s.g s-a teleportat la.v %s.g!", PREFIX,_get_user_name(id),_get_user_name(i_Player));
	KzTeleportPlayers( id, i_Player );
	
	players_menu3(id)

	return PLUGIN_HANDLED;
}
KzTeleportPlayers( id, i_Player)
{
	new Float:fOrigin[ 3 ], Float:fNeedToAdd = 0.0;
	pev( i_Player, pev_origin, fOrigin );
	
	if( is_in_duck( i_Player ) && !is_in_duck( id) ) fNeedToAdd = 18.0;
	if( !is_in_duck( i_Player ) && is_in_duck( id ) ) fNeedToAdd = -18.0;
	if( is_in_duck( i_Player ) && is_in_duck( id ) ) fNeedToAdd = 0.0;
	if( !is_in_duck( i_Player) && !is_in_duck( id ) ) fNeedToAdd = 0.0;
	
	fOrigin[ 1 ] += 100.0;
	fOrigin[ 2 ] += fNeedToAdd;
	
	set_pev( id, pev_velocity, Float:{ 0.0, 0.0, 0.0 } );
	set_pev( id, pev_origin, fOrigin );
		
	return 1;
}

public GM(id,level,cid)
{
	if(!cmd_access(id,level,cid,1))	return PLUGIN_HANDLED
	
	new arg1[32]
	read_argv(1,arg1,charsmax(arg1))
	new target=cmd_target(id,arg1,CMDTARGET_NO_BOTS)
	if(!target||!is_user_alive(target))	return PLUGIN_HANDLED
	if(get_user_godmode(target))	set_user_godmode(target)
	else	set_user_godmode(target,1)
	
	player_color(0, "%s.e %s.g i-a.v %s.g GM lu.e %s", PREFIX,_get_user_name(id),get_user_godmode(target)==1?"activat":"dezactivat",_get_user_name(target));
	
	return PLUGIN_HANDLED
}
public NC(id,level,cid)
{
	if(!cmd_access(id,level,cid,1))	return PLUGIN_HANDLED
	
	new arg1[32]
	read_argv(1,arg1,charsmax(arg1))
	new target=cmd_target(id,arg1,CMDTARGET_NO_BOTS)
	if(!target||!is_user_alive(target))	return PLUGIN_HANDLED
	if(get_user_noclip(target))	set_user_noclip(target)
	else	set_user_noclip(target,1)
	
	player_color(0, "%s.e %s.g i-a.v %s.g NOCLIP lu.e %s", PREFIX,_get_user_name(id),get_user_noclip(target)==1?"activat":"dezactivat",_get_user_name(target));
	
	return PLUGIN_HANDLED
}

// Stock luat din Kz-Arg Mod 1.7 by ReymonARG
stock bool:is_in_duck( iEnt ) 
{
	if( !pev_valid( iEnt ) )
		return false;

	static Float:fAbsMin[ 3 ], Float:fAbsMax[ 3 ];

	pev( iEnt, pev_absmin, fAbsMin );
	pev( iEnt, pev_absmax, fAbsMax );

	fAbsMin[ 2 ] += 64.0;
	
	if( fAbsMin[ 2 ] < fAbsMax[ 2 ] )
		return false;
		
	return true;
}
stock _get_user_name( id )
{
	static szName[ 32 ];
	get_user_name( id, szName, sizeof ( szName ) -1 );
	
	return szName;
}
stock player_color( const id, const input[ ], any:... )
{
  new count = 1, players[ 32 ]

  static msg[ 191 ]
  vformat( msg, 190, input, 3 )
  
  replace_all( msg, 190, ".v", "^4" ) /* verde */
  replace_all( msg, 190, ".g", "^1" ) /* galben */
  replace_all( msg, 190, ".e", "^3" ) /* ct=albastru | t=rosu */
  replace_all( msg, 190, ".x", "^0" ) /* normal-echipa */
  
  if( id ) players[ 0 ] = id; else get_players( players, count, "ch" )

  for( new i = 0; i < count; i++ )
  {
     if( is_user_connected( players[ i ] ) )
     {
      message_begin( MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid( "SayText" ), _, players[ i ] )
      write_byte( players[ i ] );
      write_string( msg );
      message_end( );
     }
  }
}
/* AMXX-Studio Notes - DO NOT MODIFY BELOW HERE
*{\\ rtf1\\ ansi\\ deff0{\\ fonttbl{\\ f0\\ fnil Tahoma;}}\n\\ viewkind4\\ uc1\\ pard\\ lang1048\\ f0\\ fs16 \n\\ par }
*/
sry nu vazusem varianta asta :hand_over_mouth:
Image
User avatar
L E V I N
Scripter eXtreamCS
Scripter eXtreamCS
Posts: 2959
Joined: 24 Aug 2011, 11:24
Detinator Steam: Da
CS Status:
Detinator server CS: ☯∴
SteamID: riseofevo
Reputatie: Scripter eXtreamCS
Nume anterior: Adryyy
Location: ҳ̸Ҳ̸ҳ
Has thanked: 39 times
Been thanked: 454 times
Contact:

20 Oct 2019, 16:59

pentru că nu era pe net, pe net găseai și alte tipuri, sau separate
Faceți cerere bine detaliată aici și respectând modelul dacă vreți ajutor. Nu-mi mai dați add doar pentru a mă avea în lista de prieteni.
Am cont și activez doar aici! Aveți grijă la cei ce încearcă să mă copieze..Puteți lua legătura cu mine dacă aveți o problemă/nelămurire în acest caz!
În cazul în care utilizați ceva din addonsurile postate de mine aici, e bine să fiți la curent cu modificările aduse unor plugine, aici, iar dacă sunt ceva probleme sau aveți dvs. probleme nu ezitați să luați legătura cu mine.
HOST CS1.6
Post Reply

Return to “Cereri”

 • Information
 • Who is online

  Users browsing this forum: No registered users and 5 guests