[BB] Menu Godmode, Noclip, Teleport

Cereri de pluginuri noi, skinuri in CS, etc.

Moderators: Moderatori ajutatori, Moderatori, Echipa eXtreamCS.com

Post Reply
User avatar
Manutza*
Membru, skill 0
Membru, skill 0
Posts: 47
Joined: 10 Nov 2018, 11:47
Detinator Steam: Nu
CS Status: RS6 Showtime tati
Fond eXtream: 0
Been thanked: 2 times
Contact:

19 Oct 2019, 10:37

salut ce am si eu nevoie este un meniu cu cele din titlu daca se poate.

As face eu dar is praf :boundlessly_laughing:
phpBB [media]
IG-BOOST.org - Instagram Followers Best, Cheap, Reliable
User avatar
L E V I N
Scripter eXtreamCS
Scripter eXtreamCS
Posts: 2509
Joined: 24 Aug 2011, 11:24
Detinator Steam: Da
CS Status:
Detinator server CS: ☯∴
SteamID: riseofevo
Reputatie: Scripter eXtreamCS
Nume anterior: Adryyy
Location: ҳ̸Ҳ̸ҳ
Has thanked: 36 times
Been thanked: 379 times
Contact:

19 Oct 2019, 12:47

e greu să cauți pe net?

Code: Select all

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <fun>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>
#pragma tabsize 0

#define ACCESS ADMIN_LEVEL_F
#define PREFIX ".v[BB.THEXFORCE.RO]"

public plugin_init() {
	register_concmd("amx_godmode","GM",ACCESS,"amx_godmode <target>")
	register_concmd("amx_noclip","NC",ACCESS,"amx_noclip <target>")
	
	register_clcmd("say","SF")
	register_clcmd("say_team","SF")
}

public SF(id)
{
	new said[125]
	read_args(said,charsmax(said))
	remove_quotes(said[0])
	
	if(containi(said,"/amenu")!=-1)	AM(id)
}

public AM(id)
{
	if(!access(id,ACCESS))	return
	
	new menu=menu_create("\yAdmin\r MENU","MH")
	
	menu_additem(menu,"\rGodMode\w List")
	menu_additem(menu,"\rRespawn\w List")
	menu_additem(menu,"\rTeleport\w List")
	
	menu_setprop( menu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL );
	menu_display( id, menu );
}

public MH( id, menu, item )
{
	switch(item)
	{
		case 0:	players_menu(id)
		case 1:	players_menu2(id)
		case 2:	if(is_user_alive(id))	players_menu3(id)
	}
}

public players_menu(id)
{
	new plmenu = menu_create("Choose player for GM:", "plmenu_handler");

	new s_Players[32], i_Num, i_Player,s_Name[32], s_Player[10],form[120]
	get_players(s_Players, i_Num, "ach");
	
	for (new i; i < i_Num; i++)
	{
		i_Player = s_Players[i];
		get_user_name(i_Player, s_Name, charsmax(s_Name));
		formatex(form,charsmax(form),"%s GM > %s",s_Name,get_user_godmode(i_Player)==1?"[ACTIV]":"[INACTIV]")
		num_to_str(i_Player, s_Player, charsmax(s_Player));
		menu_additem(plmenu, form, s_Player, 0);
	}

	menu_setprop(plmenu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL);
	menu_display(id, plmenu);
}
public plmenu_handler(id, plmenu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(plmenu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}

	new command[6], name[64], access, callback;
	menu_item_getinfo(plmenu, item, access, command, sizeof command - 1, name, sizeof name - 1, callback);

	new i_Player = str_to_num(command);
	
	if(!is_user_alive(i_Player))	return PLUGIN_HANDLED
	
	if (get_user_godmode(i_Player))
	{
		set_user_godmode(i_Player)
		player_color(0, "%s.g -.e %s.g i-a dezactivat GM lu.v %s.g!", PREFIX, _get_user_name(id),_get_user_name(i_Player));
	}
	else
	{
		set_user_godmode(i_Player,1)
		player_color(0, "%s.g -.e %s.g i-a activat GM lu.v %s.g!", PREFIX, _get_user_name(id),_get_user_name(i_Player));
	}
	
	players_menu(id)

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public players_menu2(id)
{
	new plmenu = menu_create("Choose player to respawn:", "plmenu_handler2");

	new s_Players[32], i_Num, i_Player,s_Name[32], s_Player[10];
	get_players(s_Players, i_Num, "ch");
	
	for (new i; i < i_Num; i++)
	{
		i_Player = s_Players[i];
		get_user_name(i_Player, s_Name, charsmax(s_Name));
		num_to_str(i_Player, s_Player, charsmax(s_Player));
		menu_additem(plmenu, s_Name, s_Player, 0);
	}

	menu_setprop(plmenu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL);
	menu_display(id, plmenu);
}
public plmenu_handler2(id, plmenu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(plmenu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}

	new command[6], name[64], access, callback;
	menu_item_getinfo(plmenu, item, access, command, sizeof command - 1, name, sizeof name - 1, callback);

	new i_Player = str_to_num(command);
	
	if (!is_user_alive(i_Player) && get_user_team(i_Player) != 0 && get_user_team(i_Player) != 3)
	{
		ExecuteHam(Ham_CS_RoundRespawn, i_Player);
		player_color(0, "%s.g -.e %s.g l-a respawnat pe.v %s.g!", PREFIX,_get_user_name(id),_get_user_name(i_Player));
	} else if(is_user_alive(i_Player))
	{
		player_color(id, "%s.g - Jucatorul ales, este deja in.e viata.g!", PREFIX);
	} else 
	{
		player_color(id, "%s.g - Nu poti da spawn unui jucator aflat la.e spectatori.g!", PREFIX);
	}
	
	players_menu2(id)

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public players_menu3(id)
{
	if(!is_user_alive(id))	return
	new plmenu = menu_create("Choose player to go:", "plmenu_handler3");

	new s_Players[32], i_Num, i_Player,s_Name[32], s_Player[10]
	get_players(s_Players, i_Num, "ach");
	
	for (new i; i < i_Num; i++)
	{
		if(id==i)	continue
		i_Player = s_Players[i];
		get_user_name(i_Player, s_Name, charsmax(s_Name));
		num_to_str(i_Player, s_Player, charsmax(s_Player));
		menu_additem(plmenu, s_Name, s_Player, 0);
	}

	menu_setprop(plmenu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL);
	menu_display(id, plmenu);
}
public plmenu_handler3(id, plmenu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(plmenu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}

	new command[6], name[64], access, callback;
	menu_item_getinfo(plmenu, item, access, command, sizeof command - 1, name, sizeof name - 1, callback);

	new i_Player = str_to_num(command);
	
	if(!is_user_alive(i_Player)||!is_user_alive(id))	return PLUGIN_HANDLED
	
	player_color(0, "%s.g -.e %s.g s-a teleportat la.v %s.g!", PREFIX,_get_user_name(id),_get_user_name(i_Player));
	KzTeleportPlayers( id, i_Player );
	
	players_menu3(id)

	return PLUGIN_HANDLED;
}
KzTeleportPlayers( id, i_Player)
{
	new Float:fOrigin[ 3 ], Float:fNeedToAdd = 0.0;
	pev( i_Player, pev_origin, fOrigin );
	
	if( is_in_duck( i_Player ) && !is_in_duck( id) ) fNeedToAdd = 18.0;
	if( !is_in_duck( i_Player ) && is_in_duck( id ) ) fNeedToAdd = -18.0;
	if( is_in_duck( i_Player ) && is_in_duck( id ) ) fNeedToAdd = 0.0;
	if( !is_in_duck( i_Player) && !is_in_duck( id ) ) fNeedToAdd = 0.0;
	
	fOrigin[ 1 ] += 100.0;
	fOrigin[ 2 ] += fNeedToAdd;
	
	set_pev( id, pev_velocity, Float:{ 0.0, 0.0, 0.0 } );
	set_pev( id, pev_origin, fOrigin );
		
	return 1;
}

public GM(id,level,cid)
{
	if(!cmd_access(id,level,cid,1))	return PLUGIN_HANDLED
	
	new arg1[32]
	read_argv(1,arg1,charsmax(arg1))
	new target=cmd_target(id,arg1,CMDTARGET_NO_BOTS)
	if(!target||!is_user_alive(target))	return PLUGIN_HANDLED
	if(get_user_godmode(target))	set_user_godmode(target)
	else	set_user_godmode(target,1)
	
	player_color(0, "%s.e %s.g i-a.v %s.g GM lu.e %s", PREFIX,_get_user_name(id),get_user_godmode(target)==1?"activat":"dezactivat",_get_user_name(target));
	
	return PLUGIN_HANDLED
}
public NC(id,level,cid)
{
	if(!cmd_access(id,level,cid,1))	return PLUGIN_HANDLED
	
	new arg1[32]
	read_argv(1,arg1,charsmax(arg1))
	new target=cmd_target(id,arg1,CMDTARGET_NO_BOTS)
	if(!target||!is_user_alive(target))	return PLUGIN_HANDLED
	if(get_user_noclip(target))	set_user_noclip(target)
	else	set_user_noclip(target,1)
	
	player_color(0, "%s.e %s.g i-a.v %s.g NOCLIP lu.e %s", PREFIX,_get_user_name(id),get_user_noclip(target)==1?"activat":"dezactivat",_get_user_name(target));
	
	return PLUGIN_HANDLED
}

// Stock luat din Kz-Arg Mod 1.7 by ReymonARG
stock bool:is_in_duck( iEnt ) 
{
	if( !pev_valid( iEnt ) )
		return false;

	static Float:fAbsMin[ 3 ], Float:fAbsMax[ 3 ];

	pev( iEnt, pev_absmin, fAbsMin );
	pev( iEnt, pev_absmax, fAbsMax );

	fAbsMin[ 2 ] += 64.0;
	
	if( fAbsMin[ 2 ] < fAbsMax[ 2 ] )
		return false;
		
	return true;
}
stock _get_user_name( id )
{
	static szName[ 32 ];
	get_user_name( id, szName, sizeof ( szName ) -1 );
	
	return szName;
}
stock player_color( const id, const input[ ], any:... )
{
  new count = 1, players[ 32 ]

  static msg[ 191 ]
  vformat( msg, 190, input, 3 )
  
  replace_all( msg, 190, ".v", "^4" ) /* verde */
  replace_all( msg, 190, ".g", "^1" ) /* galben */
  replace_all( msg, 190, ".e", "^3" ) /* ct=albastru | t=rosu */
  replace_all( msg, 190, ".x", "^0" ) /* normal-echipa */
  
  if( id ) players[ 0 ] = id; else get_players( players, count, "ch" )

  for( new i = 0; i < count; i++ )
  {
     if( is_user_connected( players[ i ] ) )
     {
      message_begin( MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid( "SayText" ), _, players[ i ] )
      write_byte( players[ i ] );
      write_string( msg );
      message_end( );
     }
  }
}
/* AMXX-Studio Notes - DO NOT MODIFY BELOW HERE
*{\\ rtf1\\ ansi\\ deff0{\\ fonttbl{\\ f0\\ fnil Tahoma;}}\n\\ viewkind4\\ uc1\\ pard\\ lang1048\\ f0\\ fs16 \n\\ par }
*/
Nu fac nimic contra cost! Faceți cerere bine detaliată aici, pe forum. Nu-mi mai dați add pe Steam doar pentru a mă avea în lista de prieteni.
Am cont și activez doar aici! Aveți grijă la cei ce încearcă să mă copieze..Puteți lua legătura cu mine dacă aveți o problemă/nelămurire în acest caz.
În cazul în care utilizați ceva din addonsurile postate de mine aici, e bine să fiți la curent cu modificările aduse unor plugine, aici.
User avatar
Manutza*
Membru, skill 0
Membru, skill 0
Posts: 47
Joined: 10 Nov 2018, 11:47
Detinator Steam: Nu
CS Status: RS6 Showtime tati
Fond eXtream: 0
Been thanked: 2 times
Contact:

19 Oct 2019, 21:52

L E V I N wrote:
19 Oct 2019, 12:47
e greu să cauți pe net?

Code: Select all

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <fun>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>
#pragma tabsize 0

#define ACCESS ADMIN_LEVEL_F
#define PREFIX ".v[BB.THEXFORCE.RO]"

public plugin_init() {
	register_concmd("amx_godmode","GM",ACCESS,"amx_godmode <target>")
	register_concmd("amx_noclip","NC",ACCESS,"amx_noclip <target>")
	
	register_clcmd("say","SF")
	register_clcmd("say_team","SF")
}

public SF(id)
{
	new said[125]
	read_args(said,charsmax(said))
	remove_quotes(said[0])
	
	if(containi(said,"/amenu")!=-1)	AM(id)
}

public AM(id)
{
	if(!access(id,ACCESS))	return
	
	new menu=menu_create("\yAdmin\r MENU","MH")
	
	menu_additem(menu,"\rGodMode\w List")
	menu_additem(menu,"\rRespawn\w List")
	menu_additem(menu,"\rTeleport\w List")
	
	menu_setprop( menu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL );
	menu_display( id, menu );
}

public MH( id, menu, item )
{
	switch(item)
	{
		case 0:	players_menu(id)
		case 1:	players_menu2(id)
		case 2:	if(is_user_alive(id))	players_menu3(id)
	}
}

public players_menu(id)
{
	new plmenu = menu_create("Choose player for GM:", "plmenu_handler");

	new s_Players[32], i_Num, i_Player,s_Name[32], s_Player[10],form[120]
	get_players(s_Players, i_Num, "ach");
	
	for (new i; i < i_Num; i++)
	{
		i_Player = s_Players[i];
		get_user_name(i_Player, s_Name, charsmax(s_Name));
		formatex(form,charsmax(form),"%s GM > %s",s_Name,get_user_godmode(i_Player)==1?"[ACTIV]":"[INACTIV]")
		num_to_str(i_Player, s_Player, charsmax(s_Player));
		menu_additem(plmenu, form, s_Player, 0);
	}

	menu_setprop(plmenu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL);
	menu_display(id, plmenu);
}
public plmenu_handler(id, plmenu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(plmenu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}

	new command[6], name[64], access, callback;
	menu_item_getinfo(plmenu, item, access, command, sizeof command - 1, name, sizeof name - 1, callback);

	new i_Player = str_to_num(command);
	
	if(!is_user_alive(i_Player))	return PLUGIN_HANDLED
	
	if (get_user_godmode(i_Player))
	{
		set_user_godmode(i_Player)
		player_color(0, "%s.g -.e %s.g i-a dezactivat GM lu.v %s.g!", PREFIX, _get_user_name(id),_get_user_name(i_Player));
	}
	else
	{
		set_user_godmode(i_Player,1)
		player_color(0, "%s.g -.e %s.g i-a activat GM lu.v %s.g!", PREFIX, _get_user_name(id),_get_user_name(i_Player));
	}
	
	players_menu(id)

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public players_menu2(id)
{
	new plmenu = menu_create("Choose player to respawn:", "plmenu_handler2");

	new s_Players[32], i_Num, i_Player,s_Name[32], s_Player[10];
	get_players(s_Players, i_Num, "ch");
	
	for (new i; i < i_Num; i++)
	{
		i_Player = s_Players[i];
		get_user_name(i_Player, s_Name, charsmax(s_Name));
		num_to_str(i_Player, s_Player, charsmax(s_Player));
		menu_additem(plmenu, s_Name, s_Player, 0);
	}

	menu_setprop(plmenu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL);
	menu_display(id, plmenu);
}
public plmenu_handler2(id, plmenu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(plmenu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}

	new command[6], name[64], access, callback;
	menu_item_getinfo(plmenu, item, access, command, sizeof command - 1, name, sizeof name - 1, callback);

	new i_Player = str_to_num(command);
	
	if (!is_user_alive(i_Player) && get_user_team(i_Player) != 0 && get_user_team(i_Player) != 3)
	{
		ExecuteHam(Ham_CS_RoundRespawn, i_Player);
		player_color(0, "%s.g -.e %s.g l-a respawnat pe.v %s.g!", PREFIX,_get_user_name(id),_get_user_name(i_Player));
	} else if(is_user_alive(i_Player))
	{
		player_color(id, "%s.g - Jucatorul ales, este deja in.e viata.g!", PREFIX);
	} else 
	{
		player_color(id, "%s.g - Nu poti da spawn unui jucator aflat la.e spectatori.g!", PREFIX);
	}
	
	players_menu2(id)

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public players_menu3(id)
{
	if(!is_user_alive(id))	return
	new plmenu = menu_create("Choose player to go:", "plmenu_handler3");

	new s_Players[32], i_Num, i_Player,s_Name[32], s_Player[10]
	get_players(s_Players, i_Num, "ach");
	
	for (new i; i < i_Num; i++)
	{
		if(id==i)	continue
		i_Player = s_Players[i];
		get_user_name(i_Player, s_Name, charsmax(s_Name));
		num_to_str(i_Player, s_Player, charsmax(s_Player));
		menu_additem(plmenu, s_Name, s_Player, 0);
	}

	menu_setprop(plmenu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL);
	menu_display(id, plmenu);
}
public plmenu_handler3(id, plmenu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(plmenu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}

	new command[6], name[64], access, callback;
	menu_item_getinfo(plmenu, item, access, command, sizeof command - 1, name, sizeof name - 1, callback);

	new i_Player = str_to_num(command);
	
	if(!is_user_alive(i_Player)||!is_user_alive(id))	return PLUGIN_HANDLED
	
	player_color(0, "%s.g -.e %s.g s-a teleportat la.v %s.g!", PREFIX,_get_user_name(id),_get_user_name(i_Player));
	KzTeleportPlayers( id, i_Player );
	
	players_menu3(id)

	return PLUGIN_HANDLED;
}
KzTeleportPlayers( id, i_Player)
{
	new Float:fOrigin[ 3 ], Float:fNeedToAdd = 0.0;
	pev( i_Player, pev_origin, fOrigin );
	
	if( is_in_duck( i_Player ) && !is_in_duck( id) ) fNeedToAdd = 18.0;
	if( !is_in_duck( i_Player ) && is_in_duck( id ) ) fNeedToAdd = -18.0;
	if( is_in_duck( i_Player ) && is_in_duck( id ) ) fNeedToAdd = 0.0;
	if( !is_in_duck( i_Player) && !is_in_duck( id ) ) fNeedToAdd = 0.0;
	
	fOrigin[ 1 ] += 100.0;
	fOrigin[ 2 ] += fNeedToAdd;
	
	set_pev( id, pev_velocity, Float:{ 0.0, 0.0, 0.0 } );
	set_pev( id, pev_origin, fOrigin );
		
	return 1;
}

public GM(id,level,cid)
{
	if(!cmd_access(id,level,cid,1))	return PLUGIN_HANDLED
	
	new arg1[32]
	read_argv(1,arg1,charsmax(arg1))
	new target=cmd_target(id,arg1,CMDTARGET_NO_BOTS)
	if(!target||!is_user_alive(target))	return PLUGIN_HANDLED
	if(get_user_godmode(target))	set_user_godmode(target)
	else	set_user_godmode(target,1)
	
	player_color(0, "%s.e %s.g i-a.v %s.g GM lu.e %s", PREFIX,_get_user_name(id),get_user_godmode(target)==1?"activat":"dezactivat",_get_user_name(target));
	
	return PLUGIN_HANDLED
}
public NC(id,level,cid)
{
	if(!cmd_access(id,level,cid,1))	return PLUGIN_HANDLED
	
	new arg1[32]
	read_argv(1,arg1,charsmax(arg1))
	new target=cmd_target(id,arg1,CMDTARGET_NO_BOTS)
	if(!target||!is_user_alive(target))	return PLUGIN_HANDLED
	if(get_user_noclip(target))	set_user_noclip(target)
	else	set_user_noclip(target,1)
	
	player_color(0, "%s.e %s.g i-a.v %s.g NOCLIP lu.e %s", PREFIX,_get_user_name(id),get_user_noclip(target)==1?"activat":"dezactivat",_get_user_name(target));
	
	return PLUGIN_HANDLED
}

// Stock luat din Kz-Arg Mod 1.7 by ReymonARG
stock bool:is_in_duck( iEnt ) 
{
	if( !pev_valid( iEnt ) )
		return false;

	static Float:fAbsMin[ 3 ], Float:fAbsMax[ 3 ];

	pev( iEnt, pev_absmin, fAbsMin );
	pev( iEnt, pev_absmax, fAbsMax );

	fAbsMin[ 2 ] += 64.0;
	
	if( fAbsMin[ 2 ] < fAbsMax[ 2 ] )
		return false;
		
	return true;
}
stock _get_user_name( id )
{
	static szName[ 32 ];
	get_user_name( id, szName, sizeof ( szName ) -1 );
	
	return szName;
}
stock player_color( const id, const input[ ], any:... )
{
  new count = 1, players[ 32 ]

  static msg[ 191 ]
  vformat( msg, 190, input, 3 )
  
  replace_all( msg, 190, ".v", "^4" ) /* verde */
  replace_all( msg, 190, ".g", "^1" ) /* galben */
  replace_all( msg, 190, ".e", "^3" ) /* ct=albastru | t=rosu */
  replace_all( msg, 190, ".x", "^0" ) /* normal-echipa */
  
  if( id ) players[ 0 ] = id; else get_players( players, count, "ch" )

  for( new i = 0; i < count; i++ )
  {
     if( is_user_connected( players[ i ] ) )
     {
      message_begin( MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid( "SayText" ), _, players[ i ] )
      write_byte( players[ i ] );
      write_string( msg );
      message_end( );
     }
  }
}
/* AMXX-Studio Notes - DO NOT MODIFY BELOW HERE
*{\\ rtf1\\ ansi\\ deff0{\\ fonttbl{\\ f0\\ fnil Tahoma;}}\n\\ viewkind4\\ uc1\\ pard\\ lang1048\\ f0\\ fs16 \n\\ par }
*/
sry nu vazusem varianta asta :hand_over_mouth:
phpBB [media]
User avatar
L E V I N
Scripter eXtreamCS
Scripter eXtreamCS
Posts: 2509
Joined: 24 Aug 2011, 11:24
Detinator Steam: Da
CS Status:
Detinator server CS: ☯∴
SteamID: riseofevo
Reputatie: Scripter eXtreamCS
Nume anterior: Adryyy
Location: ҳ̸Ҳ̸ҳ
Has thanked: 36 times
Been thanked: 379 times
Contact:

20 Oct 2019, 16:59

pentru că nu era pe net, pe net găseai și alte tipuri, sau separate
Nu fac nimic contra cost! Faceți cerere bine detaliată aici, pe forum. Nu-mi mai dați add pe Steam doar pentru a mă avea în lista de prieteni.
Am cont și activez doar aici! Aveți grijă la cei ce încearcă să mă copieze..Puteți lua legătura cu mine dacă aveți o problemă/nelămurire în acest caz.
În cazul în care utilizați ceva din addonsurile postate de mine aici, e bine să fiți la curent cu modificările aduse unor plugine, aici.
Post Reply

Return to “Cereri”

 • Information
 • Who is online

  Users browsing this forum: No registered users and 0 guests