Editare Knife Mod

Categoria cu cereri de pluginuri si nu numai.

Moderators: Moderatori ajutatori, Moderatori, Echipa eXtreamCS.com

Forum rules
Accesează link-ul pentru a putea vedea regulile forumului

Daca doriti sa vi se modifice un plugin, va rugam postati aici .
Post Reply
ck.
Membru, skill 0
Membru, skill 0
Posts: 25
Joined: 16 Oct 2016, 19:01
Detinator Steam: Nu
CS Status: 420 & FBZ
Fond eXtream: 0
Has thanked: 3 times
Contact:

23 Nov 2019, 14:43

Plugin Cerut: KnifeMod
Descriere (adica ce face el mai exact): Pai, knife2 e pe knife1 si invers.. adica cand apas pe 1 inloc sa-mi de-a cutitul cu gravitatie imi da cel default si invers
Serverul ruleaza (HLDS/ReHLDS): ReHLDS
Versiune AMX Mod X: 1.8.2
Modul Serverului: Bhop

Code: Select all

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <engine>
#include <vault>
#include <fun>

#define TASK_INTERVAL 4.0
#define MAX_HEALTH 255
#define AUTHOR "QTeam-Sear"

new knife_model[33]
new g_Menu

new CVAR_HIGHSPEED
new CVAR_LOWSPEED
new CVAR_LOWGRAV
new CVAR_NORMGRAV
new CVAR_HEALTH_ADD
new CVAR_HEALTH_MAX
new CVAR_DAMAGE

public plugin_init() {

register_event( "Damage", "event_damage", "be" )
register_event("CurWeapon","CurWeapon","be","1=1")

g_Menu = register_menuid("Knife Mod")
register_menucmd(g_Menu, 1023, "knifemenu")

register_clcmd("say /knife", "display_knife")

CVAR_HEALTH_ADD = register_cvar("km_addhealth", "3")
CVAR_HEALTH_MAX = register_cvar("km_maxhealth", "75")
CVAR_LOWGRAV = register_cvar("km_lowgravity" , "400")
CVAR_NORMGRAV = get_cvar_pointer("sv_gravity")

set_task(480.0, "kmodmsg", 0, _, _, "b")
}

public plugin_precache() {
precache_model("models/xck.mdl")
precache_model("models/knife-mod/p_butcher.mdl")
precache_model("models/v_knife.mdl")
precache_model("models/p_knife.mdl")
}

public display_knife(id) {
new menuBody[512]
add(menuBody, 511, "\w[1] \yGravity Knife\w^n")
add(menuBody, 511, "\w[2] \yDefault Knife\w^n^n")

new keys = ( 1<<0 | 1<<1 | 1<<2 | 1<<3 | 1<<4 | 1<<9 )
show_menu(id, keys, menuBody, -1, "Knife Mod")

return PLUGIN_HANDLED
}

public knifemenu(id, key) {
switch(key)
{
case 0: SetKnife(id , 0)
case 1: SetKnife(id , 1)
default: return PLUGIN_HANDLED
}
SaveData(id)
return PLUGIN_HANDLED
}

public SetKnife(id , Knife) {
knife_model[id] = Knife

new Clip, Ammo, Weapon = get_user_weapon(id, Clip, Ammo)
if ( Weapon != CSW_KNIFE )
return PLUGIN_HANDLED

new vModel[56],pModel[56]

switch(Knife)
{
case 0: {
format(vModel,55,"models/v_knife.mdl")
format(pModel,55,"models/p_knife.mdl")
}
case 1: {
format(vModel,55,"models/xck.mdl")
format(pModel,55,"models/knife-mod/p_butcher.mdl")
}
}

entity_set_string(id, EV_SZ_viewmodel, vModel)
entity_set_string(id, EV_SZ_weaponmodel, pModel)

return PLUGIN_HANDLED;
}

public event_damage( id ) {

new victim_id = id;
if( !is_user_connected( victim_id ) ) return PLUGIN_CONTINUE
new dmg_take = read_data( 2 );
new dmgtype = read_data( 3 );
new Float:multiplier = get_pcvar_float(CVAR_DAMAGE);
new Float:damage = dmg_take * multiplier;
new health = get_user_health( victim_id );

new iWeapID, attacker_id = get_user_attacker( victim_id, iWeapID );

if( !is_user_connected( attacker_id ) || !is_user_alive( victim_id ) ) {
return PLUGIN_HANDLED
}

if( iWeapID == CSW_KNIFE && knife_model[attacker_id] == 4 ) {

if( floatround(damage) >= health ) {
if( victim_id == attacker_id ) {
return PLUGIN_CONTINUE
}else{
log_kill( attacker_id, victim_id, "knife", 0 );
}

return PLUGIN_CONTINUE
}else {
if( victim_id == attacker_id ) return PLUGIN_CONTINUE

fakedamage( victim_id, "weapon_knife", damage, dmgtype );
}
}
return PLUGIN_CONTINUE
}

public CurWeapon(id)
{
new Weapon = read_data(2)

// Set Knife Model
SetKnife(id, knife_model[id])

// Task Options

if(knife_model[id] == 0 && !task_exists(id) && Weapon == CSW_KNIFE)
set_task(TASK_INTERVAL , "task_healing",id,_,_,"b")
else if(task_exists(id))
remove_task(id)

// Abilities
set_user_footsteps(id , ( (knife_model[id] == 2 && Weapon == CSW_KNIFE) ? 1 : 0) )

new Float:Gravity = ((knife_model[id] == 1 && Weapon == CSW_KNIFE)? get_pcvar_float(CVAR_LOWGRAV) : get_pcvar_float(CVAR_NORMGRAV)) / 800.0
set_user_gravity(id , Gravity)

// Speed
new Float:Speed
if(Weapon != CSW_KNIFE || knife_model[id] < 3)
return PLUGIN_CONTINUE
else if(knife_model[id] == 3)
Speed = get_pcvar_float(CVAR_HIGHSPEED)
else if(knife_model[id] == 4)
Speed = get_pcvar_float(CVAR_LOWSPEED)

set_user_maxspeed(id, Speed)

return PLUGIN_HANDLED

}

stock log_kill(killer, victim, weapon[],headshot) {
user_silentkill( victim );

message_begin( MSG_ALL, get_user_msgid( "DeathMsg" ), {0,0,0}, 0 );
write_byte( killer );
write_byte( victim );
write_byte( headshot );
write_string( weapon );
message_end();

new kfrags = get_user_frags( killer );
set_user_frags( killer, kfrags++ );
new vfrags = get_user_frags( victim );
set_user_frags( victim, vfrags++ );

return PLUGIN_CONTINUE
}


public task_healing(id) {
new addhealth = get_pcvar_num(CVAR_HEALTH_ADD)
if (!addhealth)
return

new maxhealth = get_pcvar_num(CVAR_HEALTH_MAX)
if (maxhealth > MAX_HEALTH) {
set_pcvar_num(CVAR_HEALTH_MAX, MAX_HEALTH)
maxhealth = MAX_HEALTH
}

new health = get_user_health(id)

if (is_user_alive(id) && (health < maxhealth)) {
set_user_health(id, health + addhealth)
set_hudmessage(0, 255, 0, -1.0, 0.25, 0, 1.0, 2.0, 0.1, 0.1, 4)
show_hudmessage(id,"<< !!HEAL IN PROGRESS!! >>")
message_begin(MSG_ONE, get_user_msgid("ScreenFade"), {0,0,0}, id)
write_short(1<<10)
write_short(1<<10)
write_short(0x0000)
write_byte(0)
write_byte(200)
write_byte(0)
write_byte(75)
message_end()
}

else {
if (is_user_alive(id) && (health > maxhealth))
remove_task(id)
}
}

public client_disconnect(id) {
if(task_exists(id)) remove_task(id)
}


public kmodmsg() {

client_print(0,print_chat,"[AMXX] Type /knife to change your knife skins")
}

public client_authorized(id)
{
LoadData(id)
}

SaveData(id)
{

new authid[32]
get_user_authid(id, authid, 31)

new vaultkey[64]
new vaultdata[64]

format(vaultkey, 63, "KMOD_%s", authid)
format(vaultdata, 63, "%d", knife_model[id])
set_vaultdata(vaultkey, vaultdata)
}

LoadData(id)
{
new authid[32]
get_user_authid(id,authid,31)

new vaultkey[64], vaultdata[64]

format(vaultkey, 63, "KMOD_%s", authid)
get_vaultdata(vaultkey, vaultdata, 63)
knife_model[id] = str_to_num(vaultdata)

}
/* AMXX-Studio Notes - DO NOT MODIFY BELOW HERE
*{\\ rtf1\\ ansi\\ deff0{\\ fonttbl{\\ f0\\ fnil Tahoma;}}\n\\ viewkind4\\ uc1\\ pard\\ lang1033\\ f0\\ fs16 \n\\ par }
*/
Zonek
User avatar
L E V I N
Scripter eXtreamCS
Scripter eXtreamCS
Posts: 2955
Joined: 24 Aug 2011, 11:24
Detinator Steam: Da
CS Status:
Detinator server CS: ☯∴
SteamID: riseofevo
Reputatie: Scripter eXtreamCS
Nume anterior: Adryyy
Location: ҳ̸Ҳ̸ҳ
Has thanked: 39 times
Been thanked: 454 times
Contact:

23 Nov 2019, 15:28

Code: Select all

#include <amxmodx>
#include <engine>
#include <vault>
#include <fun>

#define TASK_INTERVAL 4.0
#define MAX_HEALTH 255
#define AUTHOR "QTeam-Sear"

new knife_model[33]
new g_Menu

new CVAR_LOWGRAV
new CVAR_NORMGRAV
new CVAR_HEALTH_ADD
new CVAR_HEALTH_MAX

public plugin_init() {

	register_event("CurWeapon","CurWeapon","be","1=1")
	
	g_Menu = register_menuid("Knife Mod")
	register_menucmd(g_Menu, 1023, "knifemenu")
	
	register_clcmd("say /knife", "display_knife")
	
	CVAR_HEALTH_ADD = register_cvar("km_addhealth", "3")
	CVAR_HEALTH_MAX = register_cvar("km_maxhealth", "75")
	CVAR_LOWGRAV = register_cvar("km_lowgravity" , "400")
	CVAR_NORMGRAV = get_cvar_pointer("sv_gravity")
	
	set_task(480.0, "kmodmsg", 0, _, _, "b")
}

public plugin_precache() {
	precache_model("models/xck.mdl")
	precache_model("models/knife-mod/p_butcher.mdl")
}

public display_knife(id) {
	new menuBody[512]
	add(menuBody, 511, "\w[1] \yGravity Knife\w^n")
	add(menuBody, 511, "\w[2] \yDefault Knife\w^n^n")
	
	new keys = ( 1<<0 | 1<<1 | 1<<9 )
	show_menu(id, keys, menuBody, -1, "Knife Mod")
	
	return PLUGIN_HANDLED
}

public knifemenu(id, key) {
	switch(key)
	{
		case 0: SetKnife(id , 0)
		case 1: SetKnife(id , 1)
		default: return PLUGIN_HANDLED
	}
	SaveData(id)
	return PLUGIN_HANDLED
}

public SetKnife(id , Knife) {
	knife_model[id] = Knife
	
	new Weapon = get_user_weapon(id)
	if ( Weapon != CSW_KNIFE )	return PLUGIN_HANDLED
	
	new vModel[56],pModel[56]
	switch(Knife)
	{
		case 0: {
			format(vModel,55,"models/v_knife.mdl")
			format(pModel,55,"models/p_knife.mdl")
		}
		case 1: {
			format(vModel,55,"models/xck.mdl")
			format(pModel,55,"models/knife-mod/p_butcher.mdl")
		}
	}
	
	entity_set_string(id, EV_SZ_viewmodel, vModel)
	entity_set_string(id, EV_SZ_weaponmodel, pModel)
	
	return PLUGIN_HANDLED;
}

public CurWeapon(id)
{
	new Weapon = read_data(2)
	
	// Set Knife Model
	SetKnife(id, knife_model[id])
	
	// Task Options
	if(knife_model[id] == 1 && !task_exists(id) && Weapon == CSW_KNIFE)	set_task(TASK_INTERVAL , "task_healing",id,_,_,"b")
	else if(task_exists(id))	remove_task(id)
	
	// Abilities
	new Float:Gravity = ((knife_model[id] == 0 && Weapon == CSW_KNIFE)? get_pcvar_float(CVAR_LOWGRAV) : get_pcvar_float(CVAR_NORMGRAV)) / 800.0
	set_user_gravity(id , Gravity)
	
	return PLUGIN_HANDLED
}
public task_healing(id) {
	new addhealth = get_pcvar_num(CVAR_HEALTH_ADD)
	if (!addhealth)	return
	
	new maxhealth = get_pcvar_num(CVAR_HEALTH_MAX)
	if (maxhealth > MAX_HEALTH) {
		set_pcvar_num(CVAR_HEALTH_MAX, MAX_HEALTH)
		maxhealth = MAX_HEALTH
	}
	
	new health = get_user_health(id)
	if (is_user_alive(id) && (health < maxhealth)) {
		set_user_health(id, health + addhealth)
		set_hudmessage(0, 255, 0, -1.0, 0.25, 0, 1.0, 2.0, 0.1, 0.1, 4)
		show_hudmessage(id,"<< !!HEAL IN PROGRESS!! >>")
		message_begin(MSG_ONE, get_user_msgid("ScreenFade"), {0,0,0}, id)
		write_short(1<<10)
		write_short(1<<10)
		write_short(0x0000)
		write_byte(0)
		write_byte(200)
		write_byte(0)
		write_byte(75)
		message_end()
	}
	else	if (is_user_alive(id) && (health > maxhealth))	remove_task(id)
}

public client_disconnect(id)	if(task_exists(id)) remove_task(id)
public client_authorized(id)	LoadData(id)


public kmodmsg()	client_print(0,print_chat,"[AMXX] Type /knife to change your knife skins")

SaveData(id)
{
new authid[32]
get_user_authid(id, authid, 31)

new vaultkey[64]
new vaultdata[64]

format(vaultkey, 63, "KMOD_%s", authid)
format(vaultdata, 63, "%d", knife_model[id])
set_vaultdata(vaultkey, vaultdata)
}

LoadData(id)
{
new authid[32]
get_user_authid(id,authid,31)

new vaultkey[64], vaultdata[64]

format(vaultkey, 63, "KMOD_%s", authid)
get_vaultdata(vaultkey, vaultdata, 63)
knife_model[id] = str_to_num(vaultdata)

}
/* AMXX-Studio Notes - DO NOT MODIFY BELOW HERE
*{\\ rtf1\\ ansi\\ deff0{\\ fonttbl{\\ f0\\ fnil Tahoma;}}\n\\ viewkind4\\ uc1\\ pard\\ lang1033\\ f0\\ fs16 \n\\ par }
*/
Faceți cerere bine detaliată aici și respectând modelul dacă vreți ajutor. Nu-mi mai dați add doar pentru a mă avea în lista de prieteni.
Am cont și activez doar aici! Aveți grijă la cei ce încearcă să mă copieze..Puteți lua legătura cu mine dacă aveți o problemă/nelămurire în acest caz!
În cazul în care utilizați ceva din addonsurile postate de mine aici, e bine să fiți la curent cu modificările aduse unor plugine, aici, iar dacă sunt ceva probleme sau aveți dvs. probleme nu ezitați să luați legătura cu mine.
HOST CS1.6
User avatar
Laurentiu P.
Fost moderator
Fost moderator
Posts: 2373
Joined: 10 Jul 2013, 20:26
Detinator Steam: Nu
Reputatie: Fost super moderator
Fond eXtream: 100
Has thanked: 15 times
Been thanked: 37 times
Contact:

23 Nov 2019, 17:36

sters
Image
Post Reply

Return to “Cereri”

  • Information
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 36 guests