Cerere plugin fps

Categoria cu cereri de pluginuri si nu numai.

Moderators: Moderatori ajutatori, Moderatori, Echipa eXtreamCS.com

Forum rules
Accesează link-ul pentru a putea vedea regulile forumului

Daca doriti sa vi se modifice un plugin, va rugam postati aici .
Post Reply
TrEbLa
Membru nou
Membru nou
Posts: 4
Joined: 10 Jan 2020, 18:07
Detinator Steam: Nu
CS Status: Citesc forumul eXtreamCS.com...!
Fond eXtream: 0

10 Jan 2020, 18:10

Plugin Cerut: De fps
Descriere (adica ce face el mai exact): iti apare daca scrii in chat /allfps
Serverul impune conditii strict HLDS/REHLDS?: Hlds
Ai cautat pluginul?(daca da, precizeaza cum): Nu l gasesc
Necesita mod special?: Nu
User avatar
mariusexeqt
Membru, skill +1
Membru, skill +1
Posts: 123
Joined: 01 Jan 2020, 22:55
Detinator Steam: Da
Fond eXtream: 0
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

10 Jan 2020, 19:31

User avatar
Laurentiu P.
Fost moderator
Fost moderator
Posts: 2394
Joined: 10 Jul 2013, 20:26
Detinator Steam: Nu
Reputatie: Fost super moderator
Fond eXtream: 100
Has thanked: 16 times
Been thanked: 40 times
Contact:

10 Jan 2020, 21:34

Code: Select all

#include < amxmodx >
#include < amxmisc >

#include < fakemeta >
#include < hamsandwich >

#include <CC_ColorChat >

#define PLUGIN "Fps Shower"
#define VERSION "0.1.5"

#pragma semicolon 1

new Float:GameTime[ 33 ]; 
new Float:BlockFps[ 33 ];

new FramesPer[ 33 ];
new CurFps[ 33 ];
new Fps[ 33 ];

new bool:IsUserAlive[ 33 ];
new bool:IsUserConnected[ 33 ];

new cvar_tag;

/*======================================= - | Askhanar | - =======================================*/

public plugin_init( ) 
{
	
	register_plugin( PLUGIN, VERSION, "Askhanar" );
	
	register_clcmd( "say", "hookSay" );
	register_clcmd( "say /allfps","sayAllFps" );
	register_concmd( "amx_fps", "sayFps" );
	
	cvar_tag = register_cvar( "fs_tag", "[Fps Shower]" );
	
	RegisterHam( Ham_Spawn, "player", "hamPlayerSpawn", 1 );
	RegisterHam( Ham_Killed, "player", "hamPlayerKilled", 1 );
	register_forward( FM_PlayerPreThink, "fwdPlayerPreThink" );
		
}

/*======================================= - | Askhanar | - =======================================*/

public client_connect( id ) 
{
	if( is_user_bot( id ) || is_user_hltv( id ) ) return 0;
	
	IsUserAlive[ id ] = false;
	IsUserConnected[ id ] = true;
	
	return 0;
	
}

/*======================================= - | Askhanar | - =======================================*/

public client_disconnect( id ) 
{
	if( is_user_bot( id ) || is_user_hltv( id ) ) return 0;
	
	IsUserAlive[ id ] = false;
	IsUserConnected[ id ] = false;
	
	return 0;
	
}
	

/*======================================= - | Askhanar | - =======================================*/

public sayFps( id ) 
{
	
	if( ( get_gametime( ) - BlockFps[ id ] < 10.0 ) ) 
	{
		ColorChat( id, RED, "^x04%s^x01 Comanda blocata pentru^x03 %.1f ^x01 secunde!", get_tag( ), 10.0 - ( get_gametime( ) - BlockFps[ id ] ) );
		client_cmd( id, "echo %s Comanda blocata pentru 10 secunde!" );
		return 1;
	}
	
	new target[ 32 ];
  	read_argv( 1, target, sizeof ( target ) -1 );

	if( equali( target, "" ) ) 
	{
		
		if( !IsUserAlive[ id ] ) 
		{
			
			ColorChat( id, RED, "^x04%s^x01 Trebuie sa fii in viata !", get_tag( ) );
			client_cmd( id, "echo %s Trebuie sa fii in viata !" );
			return 1;
			
		}
		
		BlockFps[ id ] = get_gametime( );
		ColorChat( id,RED, "^x04%s^x03 %s^x01 are^x03 %d^x01 fps !", get_tag( ), get_name( id ), CurFps[ id ] );
		client_cmd( id, "echo %s %s are %d fps !", get_tag( ), get_name( id ), CurFps[ id ] );
		
		return 1;
	}
	
  	new player = cmd_target( id, target, 8 );
  	if(!player || player == id ) return 1;

	BlockFps[ id ] = get_gametime( );
	ColorChat( id,RED, "^x04%s^x03 %s^x01 are^x03 %d^x01 fps !", get_tag( ), get_name( player ), CurFps[ player ] );
	client_cmd( id, "echo %s %s are %d fps !", get_tag( ), get_name( player ), CurFps[ player ] );
		
	return 1;
}

/*======================================= - | Askhanar | - =======================================*/

public hookSay( id ) 
{
	
	static args[ 192 ], command[ 192 ];
	read_args( args, sizeof ( args ) -1 );
	
	if( !args[ 0 ]) return 0;	
	remove_quotes( args[ 0 ] );
	
	if( equal( args, "/fps", strlen("/fps") ) )
	{
		
		replace( args, sizeof ( args ) -1, "/", "" );
		formatex( command, sizeof ( command ) -1 , "amx_%s", args );
		
		client_cmd( id, command );
		return 1;
	}
	

	return 0;
}
	
/*======================================= - | Askhanar | - =======================================*/

public hamPlayerSpawn( id )
{
	if( !is_user_alive( id ) ) return HAM_IGNORED;

	IsUserAlive[ id ] = true;
	
	return HAM_IGNORED;
}

/*======================================= - | Askhanar | - =======================================*/

public hamPlayerKilled( id )
{
	
	IsUserAlive[ id ] = false;
	
	return HAM_IGNORED;
}

/*======================================= - | Askhanar | - =======================================*/

public fwdPlayerPreThink( id ) 
{
	
	if( IsUserConnected[ id ] )
	{

		GameTime[ id ] = get_gametime( );
				
		if( FramesPer[ id ] >= GameTime[ id ] )
			Fps[ id ] += 1;
		
		else 
		{
			FramesPer[ id ]	+= 1;
			CurFps[ id ]	= Fps[ id ];
			Fps[ id ]	= 0;
		}
			
	}
	
	return FMRES_IGNORED;
}
/*======================================= - | Askhanar | - =======================================*/

public sayAllFps( id )
{	
	
	static buffer[ 2368 ], len;
	
	len = format( buffer[ len ], 2367 - len,"<STYLE>body{background-color:#000000; font-family:Tahoma; font-size:12px; color:#FFFFFF;}table{border-style:solid; border-width:1px; border-color:#FFFFFF; font-family:Tahoma; font-size:10px; color:#FFFFFF; }</STYLE><table align=center width=28%% cellpadding=1 cellspacing=0" );
	len += format( buffer[ len ], 2367 - len, "<tr align=center bgcolor=#292929><th width=5%% > # <th width=15%%> Nume <th width=8%%>Fps" );
	
	static Players[ 32 ], Num, Player;
	get_players( Players, Num, "ch" );
	
	for( new x = 0; x < Num ; x++ ) 
	{  
		
		Player = Players[ x ];
		
		new Pname[ 32 ];
		get_user_name( Player, Pname, sizeof ( Pname ) -1 );
		
		if( containi( Pname, "<" ) != -1 )
		{
			replace( Pname, 129, "<", "<" );
		}
		if( containi( Pname, ">" ) != -1 )
		{
			replace( Pname, 129, ">", ">" );
		}
		
		if( Player == id ) {
			
			len += format( buffer[ len ], 2367 - len, "<tr align=center bgcolor=#2D2D2D><td> %d <td> %s <td> %d", ( x + 1 ), Pname, CurFps[ Player ] );
	
		}
		else {
			
			len += format( buffer[ len ], 2367 - len, "<tr align=center bgcolor=#000000><td> %d <td> %s <td> %d", ( x + 1 ), Pname, CurFps[ Player ] );
			
		}
	}
	len += format( buffer[ len ], 2367 - len, "</table>" );
	
	static strin[ 20 ];
	format( strin, sizeof ( strin ) -1 , "Fps-ul jucatorilor" );
	
	show_motd( id, buffer, strin );
	return 1;
}

/*======================================= - | Askhanar | - =======================================*/

stock get_name( id ) 
{
	
	new name[ 32 ];
	get_user_name( id, name,sizeof ( name ) -1 );
  
	return name;
}

/*======================================= - | Askhanar | - =======================================*/

stock get_tag( )
{
	new tag[ 32 ];
	get_pcvar_string( cvar_tag, tag, sizeof ( tag ) -1 );

	return tag;
}

Code: Select all

/*       	    __________________________________
* 			    |Functiile originade create de Numb|
*			    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

* 				Fisier rescris si fixat de Askhanar.
*

*				Copyright © 2012, Askhanar @disconnect.ro
*			Acest fisier este prevazut asa cum este ( fara garantii )
*/

#if defined _CC_ColorChat_included
 #endinput
#endif
#define _CC_ColorChat_included

enum Color
{
	NORMAL = 1, 		// Culoarea care o are jucatorul setata in cvar-ul scr_concolor.
	GREEN, 			// Culoare Verde.
	TEAM_COLOR, 		// Culoare Rosu, Albastru, Gri.
	GREY, 			// Culoarea Gri.
	RED, 			// Culoarea Rosu.
	BLUE, 			// Culoarea Albastru.
}

new TeamName[ ][ ] = 
{
	"",
	"TERRORIST",
	"CT",
	"SPECTATOR"
}

ColorChat( id, Color:iType, const msg[ ], { Float, Sql, Result, _}:... )
{
	
	// Daca nu se afla nici un jucator pe server oprim TOT. Altfel dam de erori..
	if( !get_playersnum( ) ) return;
	
	new szMessage[ 256 ];

	switch( iType )
	{
		 // Culoarea care o are jucatorul setata in cvar-ul scr_concolor.
		case NORMAL:	szMessage[ 0 ] = 0x01;
		
		// Culoare Verde.
		case GREEN:	szMessage[ 0 ] = 0x04;
		
		// Alb, Rosu, Albastru.
		default: 	szMessage[ 0 ] = 0x03;
	}

	vformat( szMessage[ 1 ], 251, msg, 4 );

	// Ne asiguram ca mesajul nu este mai lung de 192 de caractere.Altfel pica server-ul.
	szMessage[ 192 ] = '^0';
	

	new iTeam, iColorChange, iPlayerIndex, MSG_Type;
	
	if( id )
	{
		MSG_Type = MSG_ONE_UNRELIABLE;
		iPlayerIndex = id;
	}
	else
	{
		iPlayerIndex = CC_FindPlayer( );
		MSG_Type = MSG_ALL;
	}
	
	iTeam = get_user_team( iPlayerIndex );
	iColorChange = CC_ColorSelection( iPlayerIndex, MSG_Type, iType);

	CC_ShowColorMessage( iPlayerIndex, MSG_Type, szMessage );
		
	if( iColorChange )	CC_Team_Info( iPlayerIndex, MSG_Type, TeamName[ iTeam ] );

}

CC_ShowColorMessage( id, const iType, const szMessage[ ] )
{
	
	static bool:bSayTextUsed;
	static iMsgSayText;
	
	if( !bSayTextUsed )
	{
		iMsgSayText = get_user_msgid( "SayText" );
		bSayTextUsed = true;
	}
	
	message_begin( iType, iMsgSayText, _, id );
	write_byte( id )		
	write_string( szMessage );
	message_end( );
}

CC_Team_Info( id, const iType, const szTeam[ ] )
{
	static bool:bTeamInfoUsed;
	static iMsgTeamInfo;
	if( !bTeamInfoUsed )
	{
		iMsgTeamInfo = get_user_msgid( "TeamInfo" );
		bTeamInfoUsed = true;
	}
	
	message_begin( iType, iMsgTeamInfo, _, id );
	write_byte( id );
	write_string( szTeam );
	message_end( );

	return 1;
}

CC_ColorSelection( id, const iType, Color:iColorType)
{
	switch( iColorType )
	{
		
		case RED:	return CC_Team_Info( id, iType, TeamName[ 1 ] );
		case BLUE:	return CC_Team_Info( id, iType, TeamName[ 2 ] );
		case GREY:	return CC_Team_Info( id, iType, TeamName[ 0 ] );

	}

	return 0;
}

CC_FindPlayer( )
{
	new iMaxPlayers = get_maxplayers( );
	
	for( new i = 1; i <= iMaxPlayers; i++ )
		if( is_user_connected( i ) )
			return i;
	
	return -1
}
Last edited by L E V I N on 11 Jan 2020, 22:00, edited 2 times in total.
Reason: sunt lfl, doar că cel de pe girl are stocku de color inclus
no...
TrEbLa
Membru nou
Membru nou
Posts: 4
Joined: 10 Jan 2020, 18:07
Detinator Steam: Nu
CS Status: Citesc forumul eXtreamCS.com...!
Fond eXtream: 0

11 Jan 2020, 01:02

nu merge
Post Reply

Return to “Cereri”

 • Information